Anna Mäkituomas

80

Keskusta

Viikki

Olen 30-vuotias väitöskirjatutkija Viikistä. Tahdon Helsingin, jossa päätöksiä tehdään asukkaiden etu ja kaupunkikuva edellä, ei sijoittajien intresseistä käsin. Sijoitus hyvinvointiin maksaa itsensä takaisin vähentyneenä palveluntarpeena ja hyvinvoivina, luovina kansalaisina.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/annamakituomas2021

Puolue/lista:
Keskusta

Ehdokasnumero:
80


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kaupunkipuisto on tärkeä helsinkiläisten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden takia. Samalla kaupunkipuisto pääkaupungissa on tärkeä viesti, joka kuvastaa laajemmin Suomen linjaa ihmisten ja muun luonnon yhteiselosta.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan sekä vuokra- että omistusasumiskäyttöön. Asuntotuotanto kuitenkin tapahtuu tällä hetkellä liian paljon sijoittajien intresseistä käsin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun uusista yksiöistä jopa 70-90 % päätyy sijoituskäyttöön, mikä on todella huolestuttavaa muun muassa varallisuuserojen kiihtyvän kasvun näkökulmasta.

Vuonna 2023 lopetettavalle Hitas-järjestelmälle tarvitaan korvaaja turvaamaan matalapalkkaisten alojen työntekijöiden mahdollisuudet päästä omistusasujiksi myös kalliissa Helsingissä.

Helsingin aggressiivinen kasvattaminen asukasluvun osalta ei ole kuitenkaan itseisarvo, yhteistyötä ympäryskuntien kanssa tulisi parantaa ja julkista liikennettä kehittää, jotta muuttopaine jakautuisi laajemmalle alueelle. Tämä on tärkeää myös kaupunkiluonnon säilymisen kannalta.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuistoa on jo lohkottu rakennuskäyttöön, mikä uhkaa metsän ekosysteemiä. Puiston nakertaminen on lopetettava.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuoren suunnitelmat ovat oire laajemmasta trendistä Helsingin "kehittämisessä" eli lisärakentamisessa, jossa luonto ja kaupunkikuva unohtuu ja suuri raha ohjaa kaupunkisuunnittelua. Hankkeissa asukkaiden kantoja ehkä kysytään, mutta niillä ei ole käytännön vaikutusta suunnitelmiin tai niiden toteuttamiseen, sillä sijoittajien tarpeet ajavat muiden näkemysten ohi.

Kaupunkia tulisi kehittää asukkaiden etu ja kaupunkikuva, ei suursijoittajien intressit edellä. Riistavuoren tapauksessa asukkaat ovat tulleet suunnitelmissa vastaan ja esittäneet oman ehdotuksensa, asukkaiden ääni tulisi ottaa vakavasti.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakentamista tulisi vähintaankin vähentää ellei luopua suunnitelmista kokonaan. Rakentamisen vaikutukset metsän ekosysteemiin tulisi selvittää. Vähintäänkin osia alueesta tulisi sisällyttää osaksi Helsingin kaupunkipuistoa, tällaiset luonnonvaraiset metsät ovat Helsingissä harvinaisuus.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsingissä on jo hirvittävä määrä toimistotilaa, hankkeen tarvetta kaupungin näkökulmasta ja sen laajuutta tulisi vielä arvioida uudelleen.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Alueen luonto- ja kulttuuriarvoa tulisi vaalia eikä uhrata kiinteistösijoitusbisnekselle. Malmin lentokenttä on rakennettu savipohjalle, minkä seurauksena alueelle kaavailtu rakentaminen on hyvin vaikeaa ja erittäin kallista, puhumattakaan pelkkään paaluttamiseen tarvittavan betonimäärän ympäristövaikutuksista.

On myös hyvin lyhytnäköistä tuhota Helsingissä sijaitseva pienkoneille tarkoitettu lentokenttä nyt, kun sähkölentokoneita kovaa vauhtia kehitetään ja kaupalliset pienkonelennot niiden mukana mitä todennäköisimmin lisääntyvät tulevaisuudessa räjähdysmäisesti.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Museoita (esim. Design-museo), Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä ja Jotakin muuta: Painottaisin ennen kaikkea julkisia, kaikille asukkaille ja vierailijoille avoimia tiloja. Design-museolle on Helsingissä tarve ja Etelärannan kansallismaisema olisi museolle sopiva ympäristö, Suomi kun on merkittävä design-maa. Myös puistomainen kävelytila on rantaviivassa tärkeää. Aluetta elävöittämässä näkisin mielelläni lisää ravintoloita, kahviloita ja vastaavia liiketiloja.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. En pidä pienimuotoista rakentamista täysin poissuljettuna, mutta olen kyllä huolissani siitä, että tämänkin hankkeen suunnittelu on lähtenyt sijoittajien intresseistä, ei kaupunkikuvan kehittämisestä käsin. Tämä olisi tärkeää kun otetaan huomioon, kuinka vanhasta ja historiallisesta ympäristöstä baanan seudun kohdalla puhutaan.

Tässä, kuten monissa muissakin hankkeissa suunnitellut rakennusmassat ovat todella suuria ja hallitsevat tilaa, johon ne on ahdettu. Esitetyt suunnitelmat myös hankaloittaisivat pyöräilyä, mikä ei ole millään lailla toivottavaa, kun tavoitteena olisi kannustaa kaupunkilaisia jalankulkuun ja pyöräilyyn.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Elielin seudulle on valitettavasti jo rakennettu alueen estetiikkaa rikkovia rakennuksia, vielä jäljellä oleva avaruus tulisi säilyttää. Arkkitehtuuristen näkökohtien lisäksi pitää myös huomioida, että tiheä rakentaminen pimentää katukuvaa huomattavasti erityisesti Suomen kaltaisessa maassa, jossa aurinko paistaa matalalta suurimman osan vuotta. Aukion yleisilmettä olisi hyvä kohottaa, mutta se ei tapadu tuhansia toimistoneliöitä lisäämällä.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Yleiskaavaa tulisi ehdottomasti muuttaa erityisesti nyt, kun koronan jälkeen erilaisten toimitilojen tarpeita yrityksissä tarkistetaan.

Kaupunkisuunnittelua tulisi tehdä asukkaiden tarpeista ja kaupunkikuvan parantamisesta käsin eikä sijoittajien sanelemana.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Yhteistyötä on hyvä tehdä, mutta rakennusliikkeillä on tähän mennessä ollut liikaa valtaa Helsingin lisärakentamisessa. Tämä näkyy muun muassa neliöiltään prosessien myötä jopa moninkertaistuneina rakennushankkeina. Kaupungin pitäisi määrittää ensin oma visionsa omasta kehityksestään ennen neuvotteluja rakennusliikkeiden kanssa ja tuon vision tulisi määrittää raamit, joiden sisällä neuvotteluja käydään.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Osaltani luotan keskustan linjoihin kaupunkikehityksessä, puolue on ollut hyvin kriittinen kokoomuksen ja vihreiden grynderipolitiikkaa kohtaan. Keskusta vastustaa ylitiivistä rakentamista ja kaiken kansan pakkautumista Helsinkiin toisin kuin Helsingin suuret puolueet. Jos Helsinkiä aggressiivisesti kasvatetaan, se johtaa väistämättä luontoarvojen tuhoutumiseen ja liian tiiviiseen rakentamiseen, mitä monilla asuinalueilla on jo nähty, maa-alaa kun ei rajattomasti ole.

Faktat ja arvot ohjaavat keskustan linjaa, näkemyserojen sattuessa asioista keskustellaan ja usein löydetään yhteinen näkemys. Mikäli puolue jostain syystä olisi ajautunut mielestäni selkeästi virheelliseen näkemykseen, olisin kuitenkin valmis äänestämään asioista toisin kuin muu puolue.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Metsissä kuljeskelu on minulle tärkeä tapa maadoittaa omaa arkea ja tuulettaa ajatuksia, luonto tarjoaa vahvoja esteettisiä kokemuksia. Vuodenaikojen vaihtumista on ihanaa seurata ja lintujen ja pikkueläimien puuhastelua on hauskaa pysähtyä välillä seuraamaan. Ei luonto toki pelkkää mielenrauhaa tarjoa, viimeksi jouduin todistamaan haukan suorittamaa harakanpesän ryöstöä.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Asun Viikissä, joten erityisesti Hallainvuoren alue ja Viikin arboretum rantoineen ovat minulle tärkeitä. Myös Pihlajamäen metsäisyydestä pidän suuresti. Suomenlinnan kallioiset rannat ovat osa sielunmaisemaani. Keskustassa nautin erityisesti Esplanadin alueesta kahviloineen, siellä on vanha Helsinki vielä näkyvissä.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Helsinkiä ei paranneta antamalla kaupungin kehittäminen sijoittajien käsiin. Lähiluonto ja historialliset ympäristöt on nähtävä osana Helsingin identiteettiä, niitä korostamalla Helsinki voi olla aidosti omaleimainen pääkaupunki maailman metropolien joukossa.