Anneli Louneva

1013

Kristillisdemokraatit

Länsi-Pasila

Olen ollut ns. asukasaktivisti Pasilassa yli 30v. ja kuulunut Pasila-Seuraan, Yhteinen Pasila ryhmään ja L-Pasilatoimikuntaan ja ollut perustamassa L-Pasilan naapuruuspiiriä sekä vetänyt yli 30v siivoustalkoita aloittaen Keskuspuiston siivoustalkoista täällä L-Pasilassa, jossa asun rakkaan Keskuspuiston vieressä. Päätoimeni oli Verohallinnossa ja sivutoimi HNMKY:llä sekä vapaaehtoistöissä Töölön srk:ssa, Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksessä ja KD:ssä puoluevaltuustossa ja eri naisjärjestöissä kuten KD Naisten liittohallituksessa.

Minusta on eräässä kunniakirjassa luonnehdinta, mistä ansioista saatu: Aluetyön kehittäjänä ja suunnittelijana, Yhteyksien rakentajana, monipuolisena osaajana ja auttavana ja syvällisenä ihmisenä. Olen ehdottomasti Keskuspuiston suojelemisen puolestapuhuja ja toivon , että ympäri Helsinkiä lisää puistoja ja Ei liian tiheään tiheää rakentamista joten suojellaan suomalaisten sielunmaisemaa, jossa on arvokkaita kauniita rakennuksia eri vuosi kymmeniltä ja edistetään sosiaalista ja turvallista ja kohtuuhintaista uudisrakentamista.

Kotisivu:
https://facebook.com/anneli.louneva

Puolue/lista:
Kristillisdemokraatit

Ehdokasnumero:
1013


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kaupunkia tulee säilyttää myös jälkipolville, mutta myös nykypolville terveyttä edistämään

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Vanhojen rakennusten peruskorjaus ja kunnostus tulee halvemmaksi ja säästetään luontoa. Sipookin vielä odottaa rakentamista.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on jo nykyisin liika kansoitettu. Päin vastoin sen käyttöä tulisi järkevöittää, ettei se kulu liikaa. Pyöräilijöille oma kaista ja max nopeusrajoitus, jotta hitaampi liikenne eli lapset ja vanhukset ym eivät koko ajan tarvitse väistellä heitä peläten turvallisuutensa puolesta.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En ole korkean rakantamisen kannalla missään. Alemmista taloista ja rakennuksista ei näy suomalaisille tärkeää sinitaivasta.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. SE on säilytettävä ehdottomasti turvallisuussyistä. Mikään muu kenttä ei ehdi puolustaa helsinkiläisiä kriisitilanteessa. Se pitää olla aina valmiudessa ja tarvittaessa harjoituskenttänä.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Museoita (esim. Design-museo) ja Jotakin muuta: turvallisia ulkoilmakahviloita

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Siihen tulisi rakentaa kaupunkilaisten olohuone eli vartioitu puisto, jossa vanhuksille olisi oma alue penkkeineen ja kukkineen. lapsille oma alue hiekkalaatikkoineen ja kaikille muille
liikkuville istuimia ja kaikkia varten kauniita kioskeja virvoitusjuomineen ym. herkkuineen

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Maalle muutto tulee yleistymään, heti kun kuntiin rakennetaan uusia terveellisiä puuoma- ja matalia kerrostaloja. Verkkokauppa yleistyy koko maassa.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Enkä liikaa kiinteistösijoittajia nostamaan asuntojen ja vuokrien hintatasoa. Sosiaalista rakentamista on lisättävä. Jo nyt asuntojen ja vuokrien hintataso on liian korkea ja siksi asumistukien saajien määrä kasvaa samassa suhteessa eli kunta eli viime kädessä kuntalaisethan maksavat sijoittajien kasvavat tulot. Tähän on saatava muutos.

On huomioitava, että esim. sijoittajien ei tarvitse maksaa pelkistä vuokratuloistaan oli ne kuinka suuret tahansa kunnallisveroa, vaikka heillä on kaikki kunnan palvelut käyttävissä ilmaiseksi.

Tämäkin on tuotava kansalaisille esille. Tavallinen kuntalainenhan maksaa keskimäärin noin 20% tuloistaan kunnallisveroa.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Meillä tietääkseni voi tehdä toisin. Haluan toimia sen mukaan, mitä pidän oikeana.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Se on parasta Helsinkiä.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Luonnollisesti Keskuspuisto, Korkeasaari ja Seurasaari

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Toivon, että me kaikki jätämme hyvän esimerkin nykyisille ja tuleville polville rakkaudestamme luontoon ja elämään.