Harri Vuorinen

1061

Kristillisdemokraatit

Torpparinmäki

Ahkera yrittäjä, jonka sydämellä on muiden auttaminen.

Kotisivu:
https://www.harrivuorinen.fi

Puolue/lista:
Kristillisdemokraatit

Ehdokasnumero:
1061


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Meillä on ollut perheessämme koira, jo yli 20 vuotta. Olemme tottuneet liikkumaan luonnossa päivittäin. Uskon itse siihen, että luonnolla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin, niin henkisesti kuin fyysisesti. Kaupunkipuisto suojaa arvokkaat alueet tuleville sukupolville.

Maailma muuttuu nopeasti ja on aina suuri vaara, että päättäjät tekevät tulevaisuudessa "pikaisia" päätöksiä luonnon suhteen. Nyt on hyvä hetki turvata luontoamme, kun siihen on mahdollisuus ja laaja kannatus.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Määrä on pienempi kuin kasvava kysyntä. Mielestäni tärkeintä on se, mihin ja miten uusia asuntoja rakennetaan.

Ympäristön ja energiatehokkuuden kannalta on jatkossa tarkasteltava mahdollisuutta purkaa vanhoja ja huonoja rakennuksia pois, ja tehdä niiden tilalle uusia energiatehokkaita ja toimivia asuntoja. Näin meidän ei tarvitse jatkuvasti pienentää luonnon määrää, asumisen kustannuksella.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Ehdottomasti. Keskuspuiston rakentaminen on minulle ehdoton ei. Jos sinne aletaan rakentamaan, niin 100 vuoden päästä sitä ei enää jatkuvan laajentamisen takia ole. Ennemmin etsisin ratkaisuja laajentaa sitä.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Olen kaupunkiympäristölautakunnan kanssa samalla linjalla: "Tarkistetaan Riistavuoren puiston kohdalla asemakaavavaiheessa korttelien rajoja siten, että Riistavuoren puistosta säilyy laajempi osa vaarantamatta rakennusoikeuden määrää ja alueen vetovoimaa ja haluttavuutta. Säilytettävän alueen laajentaminen osaltaan käytetään korttelirakenteen mielenkiinnon lisäämisenä ja alueen vetovoiman lisäämisenä virkistys- ja luontoarvojen näkökulmasta."

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Ei. Pohjavedenpuisto on kiinni vilkkaasti liikennöidyssä Vuotiessä ja metrolinjassa. En näe sillä erityistä luontoarvoa.

Kallahdessa on mahtavat ranta-alueet ja Pohjavedenpuiston rakentamisesta saaduista tuloista ohjaisin osan ranta-alueen kehittämiseen. Pohjavedenpuistosta saatavilla tuloilla asukkaille voitaisiin hankkia jopa lisää ranta-aluetta virkistyskäyttöön.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Koronan myötä toimistotiloista on ylitarjontaa. Lisäksi meillä on paljon vanhoja ja huonokuntoisia toimistorakennuksia. Mielestäni olisi järkevämpää etsiä huonokuntoinen toimistorakennus, purkaa se ja rakentaa uusi tilalle. Miksi yhden yrityksen pitäisi saada näin poikkeuksellisen hieno rakennuspaikka omaan käyttöönsä?

Kyseessä ei ole ainutkertainen mahdollisuus kaupungille, vaan mitä pidempään tontti pysyy koskemattomana, sitä arvokkaammaksi se muuttuu.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Oma esitykseni on alkujaan ollut, että ilmailutoiminta lakkautetaan, koska se palvelee niin pientä ryhmää helsinkiläisiä. Tilalle tulisi virkistys- ja liikuntakäyttöön suunniteltu alue. Nuorille tarvitaan jalkapallokenttiä, jääkiekkohalleja ja muita harrastustoimintaan liittyviä alueita. Malmin lentokenttä olisi tähän hyvä ratkaisu.

Alueelle voidaan rakentaan jonkin verran kattamaan kaupungille aiheutuneita kuluja ja samalla alueelle saadaan uusia käyttäjiä.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Miksi hyvin rajallisille ranta-alueille pitää rakentaa mitään?

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. MIelestäni isot hankkeet kaupunkikuvassa pitäisi lähteä kaupunkiarkkitehtien pöydältä, ei yritysten vetäminä. Näissä hankkeissa hyöty valuu pitkälti ulkomaisille sijoittajille.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti. Johonkin pitää pystyä rakentamaan. Maailma muuttuu ja myös tarpeet muuttuvat. Elielinaukio on mielestäni paras paikka rakentaa tässä kohtaa.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Yleiskaavan tekeminen on massiivinen työ. Emme voi 5 vuoden välein reagoida sen hetkiseen tilanteeseen. Yleiskaava tulee säilyttää sellaisenaan. Jos 5 vuoden päästä tilanne on edelleen sama kuin nyt, niin sitten asiaa täytyy tarkastella uudestaan.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Kaupungin pitää olla vahva omistaja ja määrätä itse omasta omaisuudestaan. Halutessaan he voivat käyttää yrityksiä apunaan, mutta omistaja määrää lopulta miten toimitaan. Kaupungin pitäisi ottaa mallia maanviljelijöiltä suhtautumisestaan maahan ja sen omistamiseen.

Yrityksen perustehtävä on tuottaa arvoa omistajilleen, ei kaupungille tai sen asukkaille. Tämä on hyvä pitää mielessä.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kristillisdemokraatit kannattavat Malmin Lentoaseman säilyttämistä, itse en. Olemme keskustelleet asiasta ja saan tässä asiassa toimia oman kantani mukaisesti. Joten tämä on aika selkeä esimerkki.

Toki haluan tehdä yhteistyötä oman puolueen ja myös muiden puolueiden kanssa. Joissain tilanteissa ainut vaihtoehto on yrittää muuttaa huono päätös vähemmän huonoksi.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Ilman Helsingin luontoa asuisimme muualla.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Keskuspuisto ja Haltian maastot joen varressa.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Helsingin luonto- ja kulttuurialueiden muodostumiseen on kulunut satoja vuosia. Niitä koskevia päätöksiä ei kannata tehdä vuodessa.