Jani-Pekka Leino

183

SDP

Pohjois-Haaga

Olen 36 vuotias helsinkiläinen ensimmäisen kauden työsuojeluvaltuutettu, (lähihoitaja) ja työskentelen HUS Kuntayhtymässä. Perheeseeni kuuluu äitini, sisar ja veli, sekä ulkomaalaistaustainen avopuolisoni. Olen työskennellyt noin seitsemisen vuotta terveydenhuoltoalalla, sitä ennen oltuani niin joukkoliikenteen parissa useampia vuosia ja tätä ennen tein pitkän turvallisuusalan työhistorian mihin mahtuu paljon ja kaikkea. Minulla on laaja kirjo erilaisia luottamustehtäviä niin työelämän kautta kuin harrastuksieni piiristä.

Toimin mm. Pelastakaa Lapset ry:ssä, Helsingin työväenyhdistyksessä, Suomen Lähihoitajat ry:ssä, Tehyläisen ammattiosaston hallituksessa, sekä Opetushallituksen työelämätoimikunnassa tämän lisäksi moninaiset työryhmätehtävät puolueen parissa . Minun tekemistäni ohjaa, holistinen ihmiskäsitys. Minun vaalislogan on: "Ei vain kauniita puheita, vaan todellisia tekoja meitä kaikkia kaupunkilaisia varten!".

Kotisivu:
https://www.facebook.com/JaniLeino2021

Puolue/lista:
SDP

Ehdokasnumero:
183


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Toivon että kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus lähipuistoon ja lähimetsään, kaikkialla kaupungissa. Tämän ei tarkoita sitä, etteikö kaupunki saisi kehittyä vaan sitä, että luonto on osa meidän kulttuuriamme ja osa suomalaisuutta, jonka johdosta metsien ja luonnon monimuotoisuuteen pitää panostaa. Helsingillä on uniikkeja alueita kuten esim. Haagan rhodesiapuisto jota ei saa tuhota. Näillä puistoilla ja metsillä on ihmisten hyvinvointiin merkityksellinen aspekti.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Meidän pitäisi ymmärtää alkaa kasvattamaan Helsinkiä ylöspäin, jotta metsät voitaisiin säästää täydeltä tuhoamiselta. Meidän kaupunkikuvaamme ei sovellu eurooppalaiset tienvarsipuustot pelkkänä viheralueena.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuistoa ei saa enää kaventaa (pienentää kooltaan), vaan se täytyy rauhoittaa täysin osaksi kaupungin kokonaisuutta. Asuntorakentamista voidaan tehdä toisin kuin vain metsiä kaatamalla tonttimaaksi.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuoren metsikköä ei tule kaataa vain sen takia, että saamme vihdintien bulevardin rakennettua. Fakta on se, että tarvitsemme asuntorakentamiseen tonttimaata, mutta tässä ei pitäisi mennä siitä mistä aita on matalin ja kaataa metsät pois, vaan siirtyä miettimään esimerkiksi erilaisten teollisuusaluiden kuten vanhan Herttoniemen alueen muuttamista hylätyistä teollisuusrakennuksista asuntorakentamiseen, lisäksi meillä on kymmeniä tuhansia kerrosneliöitä tyhjää toimistotilaa tarjolla, joten näitä muuttamalla saisimme upeata asuntotuotantoa helposti.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Pohjavesialueille ei pääsääntöisesti tulisi rakentaa.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Hanke tulisi ottaa uudelleen arvioitavaksi.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Vaikka mielestäni Malmin lentokenttäalue tulisi säilyttää täysin lentotoimintaa varten, niin kuitenkin alueelle voidaan rakentaa osittain myös asuntoja, ei koko 50.000 ihmisen verran mutta voimme rakentaa järkevästi alueelle myös asuntoja tuhansille asukkaille, ilman että luonto ja lentämistoiminta kärsisi mitenkään.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Asuntoja ja toimitiloja. Mielestäni asuntorakentamista olisi hyvä keskittää voimakkaasti sellaisille alueille missä ei luonto kärsisi rakentamisesta, kuten nyt vaikka jätkäsaari, ja eteläsataman alue, lisäksi asuntorakentamisessa voisimme alkaa rakentaa ylöspäin, jolloin tonttimaaksi ei tarvitsisi kaataa metsiä yhtä runsaasti kuin mitä kaupungin suunnittelussa olisi tarve.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Ei. Mielestäni tämän baanan päälle voidaan rakentaa sujuvasti asuntoja, jolloin voisimme säilyttää baanan erillisenä kulkuväylänä rakennusten alla. Tämä myöskin helpottaisi kulkuväylän talvikunnossa pitoa.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Mielestäni Jugend-talo huomioiden alue tulisi hyödyntää, kuitenkin huomioiden joukkoliikenteen tarpeet.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Maalima muuttuu voimakkaasti lyhyessä ajassa kuten olemme huomanneet, etätyö ja muuttovirrat tätäkautta ovat muutaneet suuntaansa, tämän takia myös yleiskaava tulisi rakentaa täysin uusiksi, ja tämän jälkeen tehdä erilliset ratkaisut.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Mielestäni asukkaiden, rakennusliikkeiden, kaupunkisuunnittelun, kaupunginvaltuuston sekä hallituksen ja arkkitehtien välisellä yhteistyöllä saamme varmasti toimivan kaupunkikeskustan.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Kuten omassa työssäni, teen päätöksiä harkiten kuultuani kaikkia osapuolia, enkä alistu pelkkään ryhmäkuriin. Mikäli olisin kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja lautakuntaan tulisi päätettäväksi jokin asia mikä ei omaan tuntooni sopisi, en voisi myöskään tällaista päätöstä allekirjoittaa, joten äänestäisin tällöin muutoin kuin ryhmäni mukaisesti.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Luontoon meneminen saa hyvälle tuulelle, se antaa paljon voimaa, ja pistää ajattelun liikkeelle (mieli kirkastuu). Myöskin luonto ja meri pistää mieleni lepäämään, jolloin myöskin stressi on mahdollista jättää taakseen. Se jos mikä on etu, kun oma lähimetsä on vain 2 minuutin kävelyn päässä.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Keskuspuisto, Suomenlinna, Vallisaari, Seurasaari, Villinki, Vuosaaren rannat ja metsät

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Äänestämällä uusia kykyjä Helsingin valtuustoon voimme olla vaikuttamassa kaupunkimetsien säilyttämiseen ja kaupungin uudistumiseen. Äänestetään uusi tulevaisuus kaupunkimme monipuolisuudelle!