Kimmo Kuusiranta

425

Perussuomalaiset

Etelä-Helsinki

Monen polven Helsinkiläinen, joka tykkää omasta kaupungistaan. Koen tällä hetkellä, että Helsinkiä ajetaan alas massiivisella täydennysrakentamisella, ja samalla luontoa hävitetään. Olen sitä mieltä, että viheralueet sekä luonto, pitää suojella kaavoituksilla.

Kaavoitukset sekä liikarakentaminen ovat yksi kolmesta vaaliteemastani.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/pg/Kimmo-Kuusiranta-poliittisia-kannanottoja-PS-788931984779464/

Puolue/lista:
Perussuomalaiset

Ehdokasnumero:
425


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Mielestäni on turhamaista perustaa kaupunkipuisto, kun voimme ihan nykyiset puistot ja viheralueet säilyttää. Jos tuo kaupunkipuisto perustetaan, se ei anna nykyisille puistoille rauhaa, kun sen sijaan nykyiset puistot pitää säilyttää ja elvyttää.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Meidän ei tarvitse asuttaa koko suomea tänne. Jos tarve on rakentaa asuntoja, niin sitten lähdetään kasvamaan ulospäin.

Ja nythän on tilanne se, että muuttoliike on poispäin. Kaikkien ei tarvitse mahtua tänne, eikä kaikki mahdukaan. Luonto kärsii, sekä ihmiset. Ja asuntopulaa ei oikeasti ole.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuistoon on jo kajottu. Siihen ei saa koskea enää ollenkaan.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luopuisin hankkeesta kokonaan. Bulevardisoinnit ovat jo muutenkin ylimitoitettuja ja vaikeuttaa ihmisten liikkumista.

Näillä toimilla tuhotaan arvokasta kalliometsää, ja sitä ei voi koskaan enää palauttaa. Suoraan sanottuna, irvokas projekti, jossa ei taaskaan kysytty asukkailta yhtään mitään.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kyseinen alue on niin harvinainen Helsingin mittakaavassa, ettei missään nimessä saa tuhota. Asuntoja ei yksinkertaisesti tarvita niin paljoa.

Alue on erityisherkkää, ja rannat ovat todella kirkasvetisiä. Harvassa paikassa pystyy kävellä saaresta toiseen.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tuo paikka on Alppilan asukkaiden ainoita luontopaikkoja. En voi käsittää, että kyseistä kalliota halutaan tuhota, asuntojen vuoksi.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Tämä on ollut vaaliteemani jo edellisissä vaaleissa. Olen kentän puolustaja.

Koko projekti on valheilla aloitettu, ja rakentamista ei pidä sallia. 1/6 Helsingin niityistä on kentän alueella.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Jotakin muuta: Helsinkiläiset tarvitsevat "olohuonetta". Eteläsatamaan voidaan enintään merimuseo rakentaa, mutta ei asuntoja eikä toimitiloja.

Viheraluetta ja vaikka pieni puisto terasseineen sopisi erittäin hyvin alueelle.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Aivan sairas suunnitelma. Kaiken aikaa yritetään peittää näkyvyyttä keskustan alueella ja jo hyvä baana häviäisi.

En ymmärrä, miksi tälläisiä suunnitelmia edes halutaan

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Joku esitteli viherpuistoa alueelle. Se oli hieno. Mitään muuta siihen ei saa rakentaa. Piste.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Virkistysalueita tarvitaan lisää ja toimitiloja ei tarvita enää lisättäväksi. Sen lisäksi, bulevardisuunnitelmat pitää lopettaa. Viheralueita sen sijaan pitää suojella ja tehdä niitä lisää.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. En missään nimessä. Heidät pitäisi poistaa ja vaihtaa asukkaisiin.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Teen päätöksiä Helsinkiläisten äänestäjieni puolesta, en puolueeni puolesta.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Helsingin luonto on ollut pienestä pitäen tärkeä minulle. Olen lapsuuteni kesät viettänyt Kivinokassa, ja nuoruuteni asunut Malmin kentän vierellä.

Luontoon pitää päästä säännöllisesti. Luonto pitää ihmisistä huolta.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Keskuspuisto, Malmin kenttä, siirtolapuutarha-alueet, Lapinlahti, Riistavuori, Pajamäki, Vuosaari Pirkkola jne. Keskustassa vielä tuo Hietalahden allas.

Tekisin vieläpä Hernesaaresta sellaisen Tervasaaren tyylisen viheralueen kahviloineen.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

"Pelastetaan Helsinki" on ykkösteemani vaaleissa. Se on vielä tehtävissä, mutta paljon pitää muuttaa asioita nykyisestä. Tehdään se yhdessä, vielä ei ole myöhäistä ! Luonto ja kulttuurialueet kuuluu Helsinkiin, meille kaikille.