Laura Lintula

569

Vasemmistoliitto

Vallila

Olen 43-vuotias Vallilan asukki, asuinalueeseeni palavan innostuneesti suhtautuva ajokortiton kasvissyöjä, joka suosii kulkuvälineenä jalkojaan, polkupyörää, ratikkaa tai junaa. Vallilasta en aio muuttaa ikinä mihinkään, kulkuyhteyksiltään ja ulkoilumahdollisuuksiltaan tämä kolkka kaupunkia on ihan vertaansa vailla. Puu-Vallilan kallioista puhumattakaan.

Harrastan kaikenlaista urheilua, maratoneja on juostu, vuorille kiivetty, tennismaila heiluu ja kirkkaanvihreä spinningpyörä majailee olohuoneessa. Hikoamisen lisäksi harrastan läjäpäin kulttuuria ja taiteita, soitan, kudon sukkia, luen, piirrän, kirjoitan ja jos aikaa sattuu jäämään, niin kokkaaminenkin on kivaa.

Olen työskennellyt Meri-Helsingin musiikkiopiston rehtorina kuudentoista vuoden ajan sen perustamisesta lähtien. Opistomme keskeinen toimintalinja on tavoittaa ne lapset ja nuoret, joille harrastamisen kulttuuri ei ole tuttua ja joille siitä on eniten hyötyä. Rehtorin työn lisäksi olen sinfoniaorkesterin ykkösviulun äänenjohtaja ja keikkailen freelancerina.

Kotisivu:
http://www.lauralintula.fi

Puolue/lista:
Vasemmistoliitto

Ehdokasnumero:
569


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Ykkösvaihtoehto on ainoa riittävän eheyden takaava suunnitelma.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Asuntojen tarpeeseen on pakko vastata, sillä Helsingin väkiluku ksvaa voimakkaasti. Kaupungin rakentamisen tulee kuitenkin tapahtua kestävällä tavalla, ei luontoarvoista sekä eheistä viheralueista ja -yhteyksistä tinkimällä.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuiston supistaminen rakentamisen ja etenkin Helsinki Garden-hankkeen varjolla ei ole hyväksyttävää vaan Keskuspuisto tulee säilyttää virkistysalueena.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Rakentaminen voitaisiin toteuttaa vielä asukkaiden ehdotusta rajatummin alueen pohjoisosaan.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alue pitäisi säilyttää virkistyskäytössä, mutta Meri-Rastilan täydennysrakentamishanke on valitettavasti etenemässä.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kaikkia mahdollisia luontoalueita ei tule rakentaa täyteen, vaikka se teoriassa olisikin mahdollista.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Lentokentän alue on todella laaja ja sen alueelle voidaan sovittaa niin ympäristön ehdoilla suunniteltua rakentamista, kuin laajaa virkistys- ja kulttuurikäyttöäkin.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Puistot ovat ihmisten kohtaamispaikkoja, joissa merellistä Helsinkiä voivat ihailla niin asukkaat kuin turistitkin.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Korkeiden kerrostalojen rakentaminen ei tunnu järkevältä.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Aukion kunnostaminen on järkevää ja jonkinlainen rakentaminen viheralueineen on tarpeen. Kilpailussa esitellyt suunnitelmat olivat aivan liian massiivisia, eivätkä sopineet kaupunkikuvaan lainkaan.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Vuoden 2016 yleiskaava on ylimitoitettu.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Onneksi puolueeni ei kannata ympäristöarvojen kannalta kyseenalaisia hankkeita vaan pyrkii järjestelmällisesti vaikuttamaan kestävien ratkaisujen löytämiseen.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Olen kotoisin metsän reunasta, kirjaimellisesti. Lapsuudenkotini takapihalta alkoi ikimetsä, jossa vietin käytännössä kaiken vapaa-aikani. Nyt kaupunkilaisena perheeni lyö vetoa siitä, kuinka kauan kestän olla sisätiloissa, ennenkuin minun on pakko päästä ulos. Voittaja on yleensä lyhimmän ajan veikannut.

Helsingin luonto on minulle elinehto ja asuinalueeni valinnassa painotin luontoon lähtemisen helppoutta. Käyn virkistämässä mieltäni niin pyöräillen kuin kävellenkin ja yritän etsiä uusia paikkoja, joita en ole vielä kokenut. Helsingin kaupunkiluonto on vetovoimatekijä ja sen säilyttäminen tulee olla kaiken päätöksenteon keskiössä.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Oma luonnon ilonaiheeni löytyy läheltä. Kumpulan kaupunkimetsä kallioineen sekä Vanhankaupunginlahti ovat lempipaikkojani. Olen varmaan tarponut kumpaakin tuhansia kertoja, kyllästymättä. Kumpulan metsikön arvoa lähiluontokohteena ei voi korostaa liikaa.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Luonto on Helsingissä jokaista lähellä ja niin sen tulee olla myös tulevaisuudessa.