Maija Hakanen

1109

Asukkaiden Helsinki

Pirkkola

Maija Hakanen

Minulle tärkeitä kunta-asioita ovat lähimetsät, lähipalvelut ja julkinen liikenne. Olen toiminut ja toimin niiden puolesta kansalaisliikkeissä. Olen ollut mukana perustamisessa mm. Maan ystäviä, Kenkää keskustatunnelille -liikettä ja Keskuspuistoryhmää.

Koulutukseltani olen filosofian tohtori. Harrastan paikallishistorian tutkimista ja valokuvausta.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/maija.hakanen.18/

Puolue/lista:
Asukkaiden Helsinki

Ehdokasnumero:
1109


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Laaja vaihtoehto on laajan osallistumisprosessin tuloksena tehty ehdotus. Se on myös paras kansallisille kaupunkipuistoille asetettujen tavoitteiden osalta.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Helsinki on jo nyt ylivoimaisesti Suomen tiheimmin asuttu kunta. Ei ole helsinkiläisten asukkaiden eikä muidenkaan kuntien asukkaiden etujen mukaista keskittää asukkaita Helsinkiin. Palveluiden saatavuus täällä vaikeutuu ja muualla jää käyttamättä olemassa olevaa infrastruktuuria.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Olen ollut mukana perustamassa Keskuspuistoryhmää, joka toiminnan ansiosta Korkein hallinto-oikeus poisti Keskuspuistoon Helsingin yleiskaavaan esitetyt rakentamisalueet.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuori tulee säästää. En myöskään ole lainkaan vakuuttunut kaupunkibulevardien toteuttamista ajavien esittämistä havainnekuvista, joissa ihmiset istuvat kaupunkibulevardien terasseilla ja aurinko paistaa. Kaupunkibulevardien toteuttamista pitäisi kokeilla ensin yhdessä kohteessa, ennen kuin niitä aletaan laajasti toteuttaa. Laajansalo voisi olla hyvä kokeilukohde.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Perusteina hankkeesta luopumiselle ovat muun muassa luontoarvot, asukkaiden virkistystarpeet ja pohjaveden suojelu.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alppilassa ja Kalliossa ei tule ottaa yhtään vielä rakentamatonta aluetta rakentamiselle. Alue on koko Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen tiheästi asuttu ja siellä on viheralueita selvästi muita alueita vähemmän.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Malmin lentokenttäalueella on mahdollista löytää ratkaisu, jossa ilmailutoiminnon, asukkaiden virkistystarpeiden, luonnonsuojelun ja asuntorakentamisen tavoitteet voidaan sovittaa yhteen.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Helsingin rantojen tulisi olla kuntalaisten vapaasti saavutettavissa olevia virkistysalueita. Designmuseo sinne kyllä mahtuisi, mutta en missään tapauksessa hyväksy nyt valittua mallia antaa alueen suunnittelu kiinteistösijoittajille.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Kantakaupungissa rakentamisen mittakaava tulisi säilyttää nykyisenä, mitä 8-10 kerroksiset rakennukset eivät ole. Pyöräilyverkostoa tulee edelleen kehittää eikä hävittää nykyistä.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Bussiaseman siirtäminen muualle ei ole järkevää, yleinen suuntaus on päinvastoin luoda matkakeskuksia, joissa eri liikennemuodot liittyvät toisiinsa, kuten tässä tapauksessa junat, metro ja bussit. Alueen nykyinen mittakaava ja tila ovat inhimillisiä ja paikka monenlaisille toiminnoille.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Omat kokemukseni Keskuspuistoryhmässä ja eri puolilla syntyneet kansanliikkeet viheralueiden puolustamiseksi tukevat sitä, että olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Rakennusliikkeillä on omat intressinsä, jotka eivät ole samat kuin asukkaiden etu. Kunnan tulee asukkaiden mielipiteet huomioon ottaen hoitaa kaavoitus.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Mielestäni ihmisten ei tarvitse toimia päätöksenteossa vakaumuksensa vastaisesti. Asukkaiden Helsinki -yhteislistan ohjelma on omien tavoitteitteni ja arvojeni mukainen, enkä usko kysymyksessä esitettyä ristiriitaa syntyvän.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Helsingin luonto on minulle jatkuva virkistäytymisen ja ilon lähde. Se antaa minulle myös inspiraatiota etenkin valokuvaharrastukseni osalta.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Koska harrastan pyöräilyä koko kaupungin alueella, Uutelasta Mätäojalle, monet Helsingin luonto- ja kulttuurialueet ovat minulle tärkeitä. Ehkä erityisen rakkaita ovat kuitenkin Keskuspuisto, empire-keskusta ja Helsingin saaret.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Asukkaat joutuvat jatkuvasti puolustamaan arvokkaita ja ahkerasti käyttämiään luonto-, virkistys- ja kulttuurialueitaan. Asukkaiden Helsinki -yhteislista ei hyväksy näiden kohteiden antamista kiinteistökeinottelijoiden ja rakennusliikkeiden pelikentäksi.