Marleena Isomaa

398

Perussuomalaiset

Kallio/Laajasalo

Marleena Isomaa

Työssä käyvä, uusioperheen vuoroviikkoarkea elävä akateemisesti koulutettu nainen.

Työkokemusta asiantuntija-, tutkija- ja opettajatointen lisäksi myös työttömyysjaksoista sekä matalapalkka-alan töistä.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/Marleena-Isomaa-105669424896131

Puolue/lista:
Perussuomalaiset

Ehdokasnumero:
398


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Helsingin viimeiset puisto- ja viheralueet ovat jatkuvan kaavoituspaineen alla. Vielä jäljellä olevista puisto- ja viheralueista mahdollisimman moni tulisi suojella lakisääteisesti.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Väestönkehityksen myötä Suomen sekä Helsingin väkiluku on pienemässä. Ilman maahanmuuttoa olisimme olleet viime aikoina jo muuttotappiokunta. Helsingissä tulee pyrkiä nykyisen asukasmäärän kasvattamisen sijasta asukasmäärän vakiinnuttamiseen, mikä on myös ekologisesti kaikkein kestävin ratkaisu.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on Helsingin ainoa ja viimeinen laajempi puistokokonaisuus. Helsinki on sitoutunut hiilineutraaliustavoitteeseen sekä lukuisiin muihin vihreisiin arvoihin. Keskuspuiston kaventaminen olisi jyrkässä ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Bulevardeja pitää perustaa paikkoihin, missä lähiluonto ei vaarannu rakennustöiden myötä. Tai vaihtoehtoisesti luopua ylileveistä bulevardeista ja toteuttaa suunnitelmat luontoa ja alkuperäistä puustoa säästäen.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsingissä rakennuttamisen tulisi kohdentua jo rakennetuille alueille. Meillä on huomattava määrä esim. vajaakäytöllä olevia toimistokortteleita, jotka voitaisiin kaavoittaa uudelleen asuinalueeksi.

Suurin syy toistaiseksi rakentamattomien alueiden kaavoitukselle on hinta. Tällöin säästytään maaperän PIMA-tutkimuksilta ja/tai puhdistuksilta ja jätetään muiden alueiden puhdistukset jälkipolville. Tämä on väärä ja epäeettinen paikka säästää.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Meillä ei ole Helsingissä toimistotiloista tai toimistotonteista pulaa. Helsingissä täytyy harjoittaa vastuullisempaa rakentamista.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Puolueemme kanta on että Malmin lentokenttäaluetta ei rakenneta. Oma kanta on että Helsinkiin on jo valmistumassa uusia asuntoja muille asuinalueille reilu toistakymmentä tuhatta. Malmin rakentamiselle ei ole tässäkään valossa perusteita.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Jotakin muuta: En kannata toistaiseksi mitään rakentamista. Haluaisin nähdä ensin suunnitelmat ja saada vahvistuksen siitä, miten suunnitelmat istuvat kaupunkiympäristöön ja kaupunkikuvaan.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. En näe riittäviä perusteita hankkeen toteuttamiseksi. Alueen asukkaat vastustavat hanketta ja Helsinkiin on jo valmistumassa lukuisia uusia asuinalueita.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Mihin bussiliikenne siirrettäisiin aukiolta ja paljonko tämä maksaisi kuntalaisille? Aukion rakentaminen pilaisi alueen kulttuurihistoriallisen arvon.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaava voidaan säilyttää mutta kaavan toteutuksessa tulisi ottaa huomioon alueen asukkaiden mielipiteet sekä luontoarvot.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Järkevä rakentaminen vaatii rakennusliikkeiden sekä kaupungin välistä yhteistyötä. Toisin kuin kaupungilla, rakennusliikkeillä on hankkeissaan aikarajat, joiden puitteissa rakentaminen tulee saada tehtyä. Urakoiden yhteensovituksessa yhteistyö on välttämätöntä.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Mikäli tällainen tilanne tulisi vastaan, uskon että keskustelemalla asiasta puolueen sisällä, asiassa löydettäisiin yhtenevä mielipide.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

En voisi elää kaupungissa missä ei olisi luontoa.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Niitä on monia, onneksi. Kantakaupungin vanhat kivitalot, Suomenlinnan alue, Mustikkamaa, Vanhankaupunginlahti, Viikki, Herttoniemi, Kulosaari, Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Santahamina.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Näissä kuntavaaleissa päätetään siitä, millaisen Helsingin me haluamme jälkipolvillemme säilyttää. Löytyykö modernin ja uuden lisäksi myös kulttuurihistoriallista maisemaa sekä luontoa? Muista äänestää!