Olli-Pekka Koljonen

173

SDP

Laajasalo

Olen 36-vuotias ja asun Laajasalossa, upean Tullisaarenpuiston reunalla. Rakastan Helsingin merellisyyttä ja kaupunkiluontoa.

Politiikassa olen ollut mukana pitkään. Minulla on aiempaa kokemusta valtuutettuna toimimisesta sekä valtakunnan politiikasta. Osaan politiikan kiemurat enkä epäröi olla tarvittaessa eri mieltä.

Minulle on tärkeää perehtyä päätettyihin asioihin. Parhaat päätökset syntyvätkin luottamalla tutkittuun tietoon ja nojaamalla omaan arvomaailmaan. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta ovat politiikan tärkeimpiä kysymyksiä. Valtuutettuna olen valmis puolustamaan kaupunkiluontoa.

Kotisivu:
http://www.ollipekkakoljonen.fi

Puolue/lista:
SDP

Ehdokasnumero:
173


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Koronavuosi on vahvistanut näkemystäni, että helsinkiläisten tarvitsevat ulkoilun, virkistäytymisen ja terveyden takia hyviä lähivirkistyalueita.

Kansallisen kaupunkipuiston statuksella kyseisille alueille ja metsille vahvistettaisiin se arvo mikä niille kuulluu. Samalla saataisiin säilytettyä lukuisia valtakunnnallisestikin merkittäviä luontokohteita.

Luonto kuuluu kaupunkiin.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Tavoite ei ole ylimitoitettu, vaikka koronavuoden muuttoliikkeessä on tapahtunut muutos. Kuinka pysyvää se on, aika tulee näyttämään.

Tavoite on edelleen tärkeä, jotta me voimme taata koteja uusille ja nykyisille helsinkiläisille. Tavoitetta pitää olla valmiutta päivittämään nopeasti sen mukaisesti mihin väestökehitys etenee.

Asuntorakentamistavoite ei ole itsetarkoitus, vaan väline jolla turvataan koteja kaikille.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on tärkeä virkistys- ja luontokohde ja sitä pitää puolustaa. Uskon, että voimme yhteensovittaa rakentamisen ja luonnon.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Asukkaiden esittämä vaihtoehto on mielestäni varsin realistinen ja sen pohjalta suunnittelua voisi jatkaa.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Vähentäisin rakentamista tältä alueelta ja tiivistäisin kaavaa mahdollisuuksien mukaan muilta osin.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Asiaan on vaikea ottaa kantaa, koska alueen rakentamisesta ei ole tarkempia suunnitelmia. Itse pyrkisin löytämään tasapainon rakentamisen ja kallioiden säilyttämisen välille. Mutta tarkemmin asian voi ottaa kanta vasta, kun suunnitelmat ovat nähtävillä.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Ei. Ymmärrän hyvin Malmin lentokentän historiallisen ja kulttuurillisen arvon. Olen kuitenkin sitä mieltä, että lentokenttäalue on hyvä paikka lisärakentaa.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Museoita (esim. Design-museo) ja Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Eteläsataman alueen suunnittelussa pitää huomioda erityisesti tarve luoda ydinkeskustaan uutta viihtyisää merellistä kaupunkitilaa.

Ensisijaisesti suunnittelussa tulee mennä Design-museo sekä merellisyys edellä. Itse en alueelle kaavoittaisi asuntoja enkä toimitilaa toki ymmärtäen hankkeiden taloudellinen kannattavuus.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Itse olen pitänyt UrBaana-hankeessa esiin tulleita ehdotuksia varsin hyvänä. Nykyisellään alue ei ole mitenkään viihtyisää kaupunkitilaa. Urbaana-hankkeessa on paljon elementtejä, joilla aluetta voitaisiin elävöittää sopusoinnussa nykyisen kaupunkitilan kanssa. Nykyistä Baanaa suunnitelmat eivät uhkaa.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Alue kaipaa kehittämistä ja mielestäni maltillinen, kaupunkitilaan sopiva lisärakentaminen on hyvin mahdollista. Nykyisissä ehdotuksissa on mielestäni sellaisia, jotka sopisivat alueelle.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Verkkokaupan kasvu ei ole voinut tulla yllätyksenä. Sen kehitys on nähty jo pitkään. Koronan mukana tuomia käyttäytymismuutoksia on täysin mahdotonta sanoa nyt. Aika näyttää palautuuko kehitys ennalleen vai tapahtuuko jotain suurempaa muutosta. Todennäköisesti jotain siltä väliltä.

Yleiskaava on nimensäkin mukaisesti varsin yleinen. Vasta varsinaisessa kaavoitusvaiheessa otetaan kantaa alueiden tarkempien suunnitelmien toteuttamiseen. On myös hyvä muistaa, että yleiskaava ei tarkoita, että kaikki sen mahdollistamat alueet rakennetaan, se antaa mahdollisuuden. Siksi en näe erityistä tarvetta yleiskaavan avaamiselle, koska tilannekohtaiset pohdinnat voidaan hyvin tehdä nykyisen yleiskaavan puitteissa.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Parhaimman mahdollisimman lopputuloksen saavuttamiseksi kannattaa sitouttaa hankkeen suunnitteluun kaikki ne tahot, joita asia koskee. Tämä koskee myös rakennusliikkeitä. Ilman heidän mukana oloa hankkeista voi tulla toteuttamiskelvottomia ja liian kalliita.

Kaupunki ja poliittiset päättäjät sanelevat ne reunaehdot, joissa alueiden suunnittelu ja toteutus voi tapahtua. Demokratian tulee toimia. Rakennusliikkeiden läsnäolo suunnittelussa on kuitenkin tärkeää.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Uskallan ajatella omilla aivoillani ja olla myös eri mieltä oman puolueen kanssa. Tämä ei tietenkään tarkoita sooloilua, koska uskon, että parhaimmat lopputulokset syntyvät laajassa vuorovaikutuksessa.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Luonto on erityisesti hengähdyspaikka vilkkaan urbaanielämän keskellä. Keväistä luonnon heräämistä on myös mukavaa seurata.

Vaikka olen kotoisin maalta, vasta nyt kotipihallani Laajasalossa olen nähnyt muun muassa supikoiran ja kärpän.

Luonto kuuluu kaupunkiin.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Itselleni erityisen tärkeitä luontoalueita ovat Helsingin rannat ja kalliot sekä tietysti kodin vierestä avautuva Tullisaarenpuisto sekä Killingholman saari.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta, on meidän ymmärrettävä historiaa. Kaupunki on aina kasvanut ja kehittynyt, mutta se pitää tehdä vuoropuhelussa luonnon ja historian kanssa.