Sari Kumin

999

Kristillisdemokraatit

Vuosaari

Olen 52-vuotias varhaisksvatuksen erityisopettaja. Liikun ja rentoudun päivittäin asuinalueeni kauniissa ja merellisessä luonnossa.

Minulle luonnon ja puistojen säilyminen virkistäymiskäytössä kaikkien lähellä on tärkeää.

Kotisivu:
https://www.sarikumin.com

Puolue/lista:
Kristillisdemokraatit

Ehdokasnumero:
999


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Minusta on erittäin tärkeää, että kaupungin vihreys ja ns vihreä kaistale säilyy kokonaisuudessaan. Se luo paitsi viihtyvyyttä niin mielen hyvinvointia ja fyysistä hyvää oloa.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Uskon maltillisempaan kasvuun. Viime vuosi oli muuttotappiolinen Helsingille. Nähtäväksi jää jääkö suunta samanlaiseksi vai oliko se ohimenevä ilmiö.

Nyt korona-aika on vaikuttanut ihmisten työntekoon ja uskon, että etätyöskentely jää todelliseksi vaihtoehdoksi monelle tehdä töitä jatkossakin. Nyt pitää seurata tilannetta tarkasti.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Viherkaistaleen tulee säilyä kaikkien virkistäytymispaikkana. Kun annetaan lupa "ottaa vähäsen", se antaa liian helposti mahdollisuuden uudestaan alueen supistamiselle.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kaikelle rakentamiselle ei voi sanoa ei. On tärkeää yrittää yhteensovittaa niin uutta rakentamista kuin puistojen säilyttämistä. Jokainen rakennettava kohde on harkittava viisaasti ja tarkoin erikseen.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Vuosaareen on täydennysrakennettu ja uusrakennettu viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Nyt pitää jatkossa hyvin kriittisesti miettiä todellista rakentamisen tarvetta.

Kyseinen puisto on kerrostalojen ympäröimä. Myös alueella jo nyt asuvat ihmsiset tarvitsevat lähiluontoa virkistäytyäkseen.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueelle on hyvät kulkuyhteydet joten se puoltaisi toimistorakentamista. Jättäisin kalliota kuitenkin myös alueen ihmisten vapaaseen käyttöön.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä ja sitä ympäröivä luontoalue pitäisi säilyttää sellaisenaan. Annetaan niin lintu-, hyönteis -ja kalalajien kuin kasvillisuuden säilyä siellä. Longinojan taimenta pitää suojella. Alueen rakentaminen vetiselle savimaalle ei ole järkevää ollenkaan.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Säilytetetään Helsingin kaunis kaupunkisilhuetti jatkossakin. Lisätään yhteisöllisiä toimintoja (puistoja, kävelyteitä, kahviloita) meille kaikille tärkeille Helsingin rannoille.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Ei. Baana on vasta rakennettu. Järjetöntä lupua siitä nyt. Kaupungin pitää pitää hallussaan omien tonttien käytön suunnittelu ja olla tarkkana mitä minnekin rakennetaan. Valtaa ei saa antaa yksityisille rakennusfirmoille.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Alue on kulttuurihistoriallisesti tärkeä. Meidän pitää hyvin tarkkaan miettiä mitä sinne rakennetaan. Yksi mahdollisuus voisi olla vanhaa rakennustyyliä kunnioittava jugendrakentaminen mutta väljästi jotta yhteistä tilaa kaupunkilaisille jäisi esim pieni puisto jossa ilmaista yhteisöllistä toimintaa.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Vanhaa huonoksi todettua pitää voida muuttaa uusilla päätöksillä paremmaksi. Tämä vaatii erittäin laajaa suunnittelua ja mielipiteiden kuuntelua.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Kaupunki omistaa maat. kaupungilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia paremmin maankäytöstä ja kaavoituksesta. Yksityiset rakennusfirmat voivat tuoda ehdotuksia mutta kaupunki määrää mitä, minne ja minkälaista rakennetaan.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Edustan valtuutettuna äänestäjiäni. Toimin vastuullisesti omaa harkintaani, moraaliani ja sydäntäni käyttäen. Edustamallani puolueella ei ole ns ryhmäkuria.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Luonto merkitsee minulle kauneutta, virkistäytymistä ja mielen hyvinvointia. Luonto mahdollistaa myös fyysisestä kunnosta huolehtimisen. En liioittele jos sanon, että se on yksi elämäni tärkeimmistä asioista.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Keskuspuisto, Uutela, Kallahden niemi, Ramsinranta, Kauppatori ja Espan puisto.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Helsinki on kaunis. Helsinki on merellinen. Helsinki on vihreä. Haluan säilyttää kauneuden ja vihreyden myös tuleville sukupolville. Haluan, että meillä kaikilla on mahdollisuus virkistäytyä omalla kotialueellamme kauniissa luonnossa. Helsinki on rakas.