Sinikka Vepsä

237

SDP

Puistola

Olen tarmokas kaupunginvaltuutettu ja sairaanhoitaja Puistolasta. Haen jatkokautta valtuustoon. Helsingin kultuurialueiden ja lähiluonnon säilyttäminen ovat minulle tärkeitä. Valtuustossa olen tehnyt useita aloitteita Malmin kulttuurihistoriallisen kentän sekä myös muiden alueemme historiallisten rakennusten säilyttämiseksi.

Malmin lentokentän toiminnan ja sen ainutlaatuisen luonnonniityn puolustaja olen ollut yli 20 vuotta ja samoin puolustanut Keskuspuistoan säilyttämistä nykyisellään kaikin tavoin. Kaupunginosayhdistyksemme Puistola Seura ry:n hallituksessa olen toiminut aktiivisesti toistakymmentä vuotta.

Viheralueet lisäävät kuntalaisten hyvinvointia eikä niitä saa vähentää. Kuntalaisaloitteesta Malmin lentokentän toiminnan ja luonnonniityn säilyttämisestä on järjestettävä kansanäänestys.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/SinikkaVepsaarjenasiantuntija

Puolue/lista:
SDP

Ehdokasnumero:
237


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. VE1 vaihtoehdossa kansallispuisto ja sen ympäristö säilyy yhtenäisinä alueina vihersormineen ja ulottuu laajalle alueelle ympäri Helsinkiä. Lähiluonto on näin myös eri puolilla Helsinkiä asuvien kuntalaisten helposti tavoitettavissa VE1 ratkaisussa.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Koronapandemian jälkeenkin etätyö yleistyy ja ihmisten ei ole enää välttämätöntä asua kalliissa Helsingissä. Muuttohalukkuus Helsinkiin on vähentynyt tutkimusten mukaan jo vuodesta 2018 lähtien. Helsingissä on tälläkin hetkiä tuhansia asuntoja tyhjillään.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on merkittävä viheralue ja sellaisenaan tärkeä ihmisten hyvinvoinnille. Nykyisessä laajuudessaan sen luonto on erittäin monimuotoinen ja se on helposti kuntalaisten saavutettavissa eri puolilta Helsinkiä.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. En pidä bulevardisointisuunnitelmia lainkaan onnistuneina. Helsingissä on lähiluontoa enää niin vähän, että en näe sen hävittämistä vähäisessäkään enää järkevänä. Riistavuoren metsäalue tärkeä säilyttää kokonaisuudessaan.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueen vanhaa metsää ja aluetta tulee kunnioittaa. Korkeita kerrostaloja voisi rakentaa esimerkiksi 15 eli 30% alueesta.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingissä on tyhjiä toimistotiloja erittäin paljon ja etätyön myötä niitä tyhjenee edelleen. Niitä tulisi hyödyntää eikä rakentaa enää uusia.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Vuosien varrella useampi arkkitehti on tehnyt suunnitelmia, jossa kentän toiminta säilysi ja sen kantavimmille alueille voitaisiin rakentaa maksimissaan 15 000:lle asukkalalle asuntoja.

Ainutlaatuinen luonnonniitty tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan koskemattomana. Sähköisen lentämisen myötä kentän toiminta tulee ehdottomasti turvata, koska sen merkitys on tärkeä tulevaisuudessa taloudellisesti koko Suomelle.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Helsingin ydinkeskustan rantojen ja Etelä-Sataman tulee olla vapaasti asukkaiden virkistyskäytössä.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Mielestäni Helsingin ydinkeskustaan eivät sovi korkeat kerrostalot. Mikäli sinne halutaan rakentaa niin rakennusten tulisi kunnioittaa nykyistä kulttuurihistoriaa ja sopia nykyiseen kaupunkikuvaan.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Mielestäni Elielinaukio tulee säilyttää nykyisellään. Viihtyisyyttä voisi lisätä kukkaistutuksin yms.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. 2016 laadittu yleiskaava on monissa kohdin epäonnistunut. Kysymyksessä oli mainittu kaikki ne syyt miksi siitä pitäisi luopua ja ensi valtuustokaudella laadittava uusi, parannettu yleiskaava.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Helsinkiä ei tule suunnitella gryndereiden ehdoilla.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Olen aiemminkin äänestänyt eri tavalla kuin ryhmäni ja mielestäni ryhmäkuri ei ole enää tätä päivää.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Olen asunut Helsingissä monissa paikoissa. Lapsena asuin Sipoonkadulla tuolloin Alppilan kalliot ympäristöineen olivat tärkeitä. Ankkapuistossa kävin äitini ja veljieni kanssa syöttämässä sorsia. Keskuspuiston laidalla olen asunut Länsi-Pasilassa. Rakastin siellä koiran kanssa lenkkelilyä ja talvisin hiihtoa. Kesäisin kävin Rajasaaressa olevassa koirapuistossa uittamassa koiraani. Poljin työmatkat Keskuspuiston läpi Länsi-Pasilasta Tapiolan Lääkärisemalle.

Suomenlinna on ihana retkikohde kesäisin. Merentuoksu ja uiminen meressä on minulle tärkeää. 28 vuotta olen asunut Puistolassa Malmin lentokentän vieressä. Useamman kerran viikossa kierrän noin 6 km lenkin jalkaisin tai talvella hiihdän. Longinojan kosteikot ovat ihanan hämyisiä levähdyspaikkoja.

Puistola Seura ry järjestää vuosittain Helsinkipäivänä olevan 12.6 Satakielikierroksen . Lähtöaika on klo 22.00 ornitologin opastuksellsa on ollut mahtavaa opetella tunnistamaan eri lintujen lauluääniä. Olen osallistunut kierrokselle yhteensä 10 kertaa. Tosin viime vuonna kierros järjestettiin virtuaalisesti muutaman henkilön voimin. Toivottavasti ensi kuussa voisi isompi porukka osallistua jo perinteiselle kierrokselle.

Luonto merkitsee minulle todella paljon. Liikkuminen lähiluonnossa virkistää, rauhoittaa ja antaa voimia.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Keskuspuisto, Malmin lentokenttä ympäristöineen ja sen luonnonniitty. Lähellä sijaitsevat Kalkkikalliot ja Haltiala. Kaikki Helsingin rannat ja saaret.

Vaikea laittaa alueita tärkeysjärjestykseen, koska lähiluonto on varmasti tärkeä jokaiselle helsinkiläiselle.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Helsingin luonto- ja kulttuurialueita ei ole enää varaa vähentää yhtään. Kaupunkimaisemaan kuuluu myös monimuotoinen luonto ja kaupungin menneisyydestä kertovat alueet ja rakennukset. Helsingin on osattava arvostaa kaunista ympäristöään ja historiaansa!