Tiina Ahva

1065

Sininen tulevaisuus

Haaga

Olen Helsingin Sinisten pormestariehdokas, 26-vuotias varavaltuutettu ja puolueen varapuheenjohtaja. Viimeistelen tuotantotalouden diplomityötäni Aalto-yliopistossa.

Tahdon Helsingistä maailman turvallisimman kaupungin, jossa jokainen uskaltaa liikkua missä ja milloin vain tahansa. Meidän pitää tehdä perhemyönteisiä päätöksiä ja panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Edistän pienyrittäjyyttä ja kaupunginosien elinvoimaa.

Lähiluonnan säilyttäminen virkistys- ja liikuntakäytössä on minulle tärkeää. Esimerkiksi Keskuspuisto on todella tärkeä henkireikä helsinkiläisille, ja samanlaisia tärkeitä luontokohteita löytyy kaikkialta kaupungista.

Kotisivu:
http://tiinaahva.fi

Puolue/lista:
Sininen tulevaisuus

Ehdokasnumero:
1065


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Laajin vaihtoehto säilyttäisi kaikista parhaiten helsinkiläisille arvokkaan ja virkistysmahdollisuudet turvaavan lähiluonnon.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Helsinki tarvitsee asuntoja, mutta rakentamista on tehtävä paljon rohkeammin ylöspäin.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Keskuspuisto on helsinkiläisten henkireikä.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tämän alueen tunnen hyvin - asun sen vieressä! Riistavuori on tärkeä lähiluontokohde haagalaisille. En ylipäätään kannata kaupunkibulevardeja, jotka vaikeuttavat liikennettä ja kaventavat lähiluontoa.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. En tunne tätä hanketta erityisen hyvin, mutta kuulisin siitä mielelläni lisää asukkaiden näkökulmasta. Mietin myös, voisiko korkeammalle rakentaminen säästää pinta-alaa enemmän virkistyskäyttöön.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Säilyttäisin mahdollisimman paljon kallioista rakentamalla korkeammalle.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä on säilytettävä ilmailukäytössä. Malmin lentokenttäalue on arvokasta lähiluontoa.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Asuntoja ja toimitiloja, Museoita (esim. Design-museo) ja Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Pidän sellaisesta kaupunkikuvasta, jossa yhdistetään vehreyttä, arkkitehtuuria ja käytännöllisiä liikenneratkaisuja.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Pidän asukkaiden ViherBaana-visiosta, jossa Baanan vehreyttä ja virkistyskäyttöä voitaisiin lisätä. Tätä tarkoitan siis pienimuotoisella rakentamisella ja muutoksilla, mutta ei massiivisilla rakennuksilla, jotka vaikeuttavat myös kantakaupungin logistiikkaa ja liikennettä.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

4. Muu vastaus. Aukiolle voi rakentaa uutta, jos arkkitehtuuri täydentää eikä köyhdytä kaupunkikuvaa. Esimerkiksi Elielinsaaristo -suunnitelmaluonnos on minusta todella kaunis, ainakin ensimmäisissä havainnekuvissa.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kaavavalmistelussa asukkaita tulisi kuulla paremmin, ja kaavoitusprosessia uudistaa selkeämmäksi ja läpinäkyvämmäksi.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muu vastaus. Riippuu aivan osallistumisen tavasta. Rakennusliikkeiden arkkitehdeillä voi toki olla mielenkiintoisia visioita kuunneltavaksi, mutta päätökset ovat päättäjien ja asukkaiden käsissä.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Minusta poliitikkoja äänestetään päätöksentekoelimiin, jotta he kertoisivat oman mielipiteensä, eivät jonkun toisen.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Ajattelen itseäni luontokonservatiivina: haluan säilyttää suomalaista luontoa myös suurkaupungin keskellä muistuttamaan meitä juuristamme ja siitä, mikä on tärkeää. Helsingin luonto on itselleni rakas ja tärkeä henkireikä hektisen arjen ja koronakriisin keskellä.

Luonto rauhoittaa, rentouttaa ja virkistää. Tahdon kaikille mahdollisuuden helposti saavutettavaan lähiluontoon, se on niin merkittävä elämänlaatua parantava tekijä.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Keskuspuisto on itselleni kaikkein tärkein luontoalue, mutta sen ohella monet merenranta-alueet ovat tulleet tutuiksi lenkkipolkuina ja kävelyreitteinä etenkin korona-aikana.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Säilytetään lähiluonto ja kaupunkilaisten virkistysmahdollisuudet! Suomalainen luonto kuuluu erottamattomasti Helsinkiin. Kuunnellaan asukkaita kaavoituksessa enemmän!