Tiina Parkkinen

1033

Kristillisdemokraatit

Käpylä

Olen aktiivinen retkeilijä ja luontoystävä. Facebookin esittelyssäni myös lukee pyöräilen ja lenkkeilen.Olen vetänyt lukuisia tunteja liikunnanohjausta eri ryhmille sisällä ja ulkona. Sijaisvanhempana ja viriketyössä vanhainkodissa ja sairaalan kuntoutuksessa vein ihmisiä luontoon, koska näin sen kuntouttavan merkityksen.

Radiotoimittajana teen ajankohtaisia yhteiskunnallisia ohjelmia ja selviytymistarinoita. Liikunnan ja luontoyhteyden merkitystä ei voi liiaksi korostaa mm. mielenterveyden hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Ei ole yhtään ihmisryhmää, joka ei hyötyisi valtavasti erilaisista luonto- ja kulttuurivirikkeistä. Metsässä kävelystä on tehty tutkimus, jossa sen merkittävyys nousi arvoon arvaamattomaan. (Jopa sairaalan ikkunalla oleva viherkasvi auttaa toipumisessa, sitäkin on tutkittu.)

On ilo ja kunnia saada ottaa osaa tähän keskusteluun.

Kotisivu:
https://www.facebook.com/tiina.parkkinen.904

Puolue/lista:
Kristillisdemokraatit

Ehdokasnumero:
1033


Ehdokkaan vastaukset vaalikysymyksiin

Kysymys:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Olen jo edellä perustellut terveysperiaatteilla. Perustamisselvityksen tulee olla loppuun asti harkittu kaupunkilaisten kannalta.

Kysymys:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Tarvitaan lisää yksiöitä. Mutta on SÄILYTETTÄVÄ KUNNOLLISET VIHERALUEET.

Kysymys:

Pitäisikö Keskuspuisto mielestäsi säilyttää tulevina vuosina täysin nykyisessä laajuudessaan?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Se ON ARVOKAS JA PALJON ANTAVA HYVIN SUOSITTU JA SIIS PALJOSSA KÄYTÖSSÄ HYÖDYLLINEN JA TOSI TARPEELLINEN.

Kysymys:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Hyvä pohja mielipiteelle. Asukkat ovat se paras asiantuntija oman asuinalueensa suhteen. Näin minäkin teen. Tutkin itse asiaa ja käyn haastattelemassa asukkaita paikan päällä. Tunnen alueen asukkaita.

Kysymys:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakentaisin korkeintaa 30% alueesta siten, että luontoalueet jäisivät mahdollisimman rikkoutumattomiksi.

Kysymys:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

 1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
 2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Olen asunut Karjalankadulla aiemmin ja tunnen seutua todella tarkkaan. Lähistölle vast`ikään rakennetut laajat kauppakeskus ym. projektit riittävät nyt.

Kysymys:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

 1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Lentokenttä pitää säilyttää. Puolueeni kanta on (KD) että kenttään ei kosketa ollenkaan. Maapohja ei ole rakentamisen näkökulmasta halpaa, eikä rakentamiselle sopivaa. Ilmailu on säilyttävä. Harvemmin ymmärretty syy on maanpuolustuksellinen (mahdollinen sotatila) ja esim ruoka- ja muu kuljetusmahdollisuus ilmateitse.

Kysymys:

Mitä seuraavista kannatat eniten Helsingin ydinkeskustan ranta-alueille, kuten Eteläsatamaan? Voit valita useamman kuin yhden vastauksen.

 1. Asuntoja ja toimitiloja
 2. Museoita (esim. Design-museo)
 3. Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä
 4. Jotakin muuta (tarkenna alla)

Vastaus:

Puistoja ja kävely-/pyöräilyteitä. Museota emme tarvitse (laitetaan rahat ruohonjuuritasolle). Asuntoja ja toimitiloja siellä on, jossain täytyy voida kävellä, pyöräillä ja liikkua virkistyäkseen. Ydinkeskusta on tiheä. Tämä alue sopii virkistykseen merellisen sijaintinsakin puolesta.

Kysymys:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

 1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
 2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
 3. Ei
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Jo hyvin toimivaa aluetta ei kannata hävittää.

Kysymys:

Elielinaukiolle on tekeillä suunnitelma erilaisista hotelli- ja toimistorakennuksista. Mitä mieltä olet aukion tulevaisuudesta?

 1. Aukiolle ei tulisi rakentaa ollenkaan
 2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen)
 3. Aukiolle tulisi rakentaa runsaasti
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Aukiolle voisi rakentaa maltillisesti (Vltavan jugend-talo säilyttäen). Itse asiassa aukio ei ole kovin kummoinen nytkään joten HYVIN, HYVIN maltillinen rakennuskanta sinne. Tasapainoinen viheraluesuunnittelu on tehtävä ennen rakentamista.

Kysymys:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

 1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
 2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
 3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
 4. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kysymyksessä jo itse asiassa perustellaan vastaukseni syyt. Yhdyn väittämiin.

Kysymys:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

2. Ei. Kuntalaisten on voitava päättää (siksi vaalitkin on) asioista. Rakennusliikkeet toteuttavat päätetyn suunnitelman.

Kysymys:

Olisitko kaupunkiympäristölautakunnan jäsenenä valmis hylkäämään kokonaan hankkeen, jota itse pidät huonona, mutta jota puolueesi tukee?

 1. Kyllä
 2. Ei
 3. Muu vastaus (perustele)

Vastaus:

1. Kyllä. Pystyn esittämään mielipiteeni rakentavasti JOS olen enemmistössä, vähemmistössä tai YKSIN.

Kysymys:

Kuvaile omin sanoin, mitä Helsingin luonto merkitsee sinulle:

Vastaus:

Yksi elintärkeistä asioista on yhteys luontoon sen koko monipuolisuudessa. Rakastan merenrantoja, metsiä, niittyjä ja ilmassa liitäviä lintuja ym.

Kysymys:

Mitkä ovat juuri sinulle erityisen tärkeitä luonto- ja kulttuurialueita Helsingissä?

Vastaus:

Lenkkeilen aivan ympäriinsä hyvin paljon. Asun Käpylässä, joten Taivaskallio, Kumpula, siirtolapuutarha ja kasvimaani Kumpulassa ovat joka viikkoisia käyntipaikkoja. Paloheinään suuntaan usein.

Viikkiin on myös lyhyt matka kävellen jopa Herttoniemeen asti. Ilta tai vkl. kävelyt ulottuvat n. 5 km päähän eri suuntiin. KYSELYSSÄ ESILLE OTETUT PAIKAT OVAT KAIKKI MINULLE ERITYISEN TÄRKEITÄ. Kiitän vielä kerran kyselystä.

Kysymys:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).

Vastaus:

Jatkuvasti tiivistynyt kaupunkirakenne ei voi olla vaikuttamatta luontoarvoihin ja asukkaiden asumisviihtyisyyteen. OLE KUNTALAISENA TARKKANA, ETTÄ ÄÄNESI TULEE KUULLUKSI. Älä ainoastaan äänestä vaaleissa, vaan pidä yhteyttä päättäjiin myös myöhemmin.