Alppilan kallioalueet

Kysymys ehdokkaalle:

Olisitko valtuutettuna valmis keventämään tai luopumaan Alppilan kallioiden paikalle Savonkadun varteen suunnitellusta toimistorakennushankkeesta?

(Ks. Helsingin Uutisten artikkeli Alppilan kallioiden rakennushankkeesta https://www.helsinginuutiset.fi/paikalliset/3018730)

  1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
  2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
  3. Ei
  4. Muu vastaus (perustele)

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tämä on hanke vailla järjen häivää.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimistorakentaminen 90-lukua.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Valtuuston päätöksen mukaisesti arvokkaat avokallioalueet tulee säilyttää.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alppilassa ja Kalliossa ei tule ottaa yhtään vielä rakentamatonta aluetta rakentamiselle. Alue on koko Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen tiheästi asuttu ja siellä on viheralueita selvästi muita alueita vähemmän.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Keskisellä alueella tarvitaan avoimia, kallioisiakin alueita.


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Jos jotain on pakko uhrata niin mieluummin Alppilan kalliot kuin vanhaa metsää. En kuitenkaan usko, että lisärakentaminen on oikeasti tarpeellista.

Rakentaminen pitäisi tehdä jo ihmisen muokkaamilla alueilla eikä vallata yhä uusia alueita. Etätyöt lisääntyvät, joten konttoritilaa varmasti löytyy muualtakin.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimitilaa on Helsingissä tyhjänä - näitä voidaan joko muuntaa uuteen käyttöön tai korvata kokonaan uusilla rakennuksilla samoilla sijainneilla.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

3. Ei. Koska Helsingissä on rakennettava jonnekin, on Pasilan ja Alppilan väliin jäävä autoliikenteen määrittelemä risteysalue lähimpänä sellaista, jonne toivon ennen kaikkea lisää ihmisiä ja elämää. Savonkadun suunnitelmia on nyt edistetty yhdessä asukkaiden kanssa ja kalliot tulevat säilymään osana rakentamista

Juuri tässä kohtaa ratkaisu on mielestäni melko onnistunut ja toivon, että autoteiltäkin vallattaisiin samalla enemmän tilaa. Ideaalisti olisi kuitenkin rakennettu ensin Veturitallinpiha ja Savontien länsipuoli, eikä alueen ainoaa luontoaluetta, jolloin olisi selvemmin nähtävissä tiivistyykö alue rakentamisesta jo liikaa.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Entisenä alppilalaisena olen kovin kiintynyt kallioon.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alppila on alueena jo niin lähellä keskustaa eikä siinä ole metsää, joten mielestäni sitä voisi osittain rakentaa.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsingissä on jo hirvittävä määrä toimistotilaa, hankkeen tarvetta kaupungin näkökulmasta ja sen laajuutta tulisi vielä arvioida uudelleen.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alppilan kallion säilyttäminen jättäisi arvokkaan miljoonia vuosia vanhan peruskallion henkireijäksi varsin ankeaan ja ahtaaksi rakennettavaan tornimetsikköön.


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Näkisin niin, että kevyttä toimistorakentamista voidaan sallia alueelle.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Meillä on jo tällä hetkellä toimistotiloja tyhjillään, etsitään niille käyttäjät ennen kuin aletaan rakentaa lisää.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Toimistorakentamista en enää kannata, asuntoja kylläkin. Työn luonne ja etätyön lisääntyminen muuttavat toimistotalojen tarvetta. Omistusasumista keskusta- alueille tulee lisätä edelleen jos se vain on mahdollista. Asumistuilla osinkojaan jakavia rakennusinvestoreita ei enää enempää tarvita.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Koronaepidemian tuoma etätyön lisääntyminen tulee varmasti tulevaisuudessakin vähentämään toimistotilojen tarvetta. Tältä pohjalta pitäisi käynnistää uusi inventointi ja keskustelu toimistorakentamisen määrästä.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Koska kyseessä olisi toimistorakentaminen, yhtään uutta asuntoa ei saataisi. Toimistoista ei taida olla kovin suurta pulaa, eikä paikka ei ole liikenteellisestikään paras mahdollinen toimistorakentamiselle. Lisäksi kalliot ovat suosittu vapaa-ajanviettopaikka.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Etätöiden lisääntyessä toimistorakennusten määrän olisi samassa suhteessa laskettava. Helsingissä on jo ylikapasiteettia toimistorakennusten osalta, samoin kuin suurten kauppakeskusten osalta.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimistorakentaminen nykytilanteessa, kun tyhjää tilaa on runsaasti, on kokonaisuudessaan laitettava uudelleenharkintaan. Alppilan kalliot ovat paikallisille erityinen luontokohde.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Arvokkaat luonnonkalliot jyrätään tarpeettoman liikerakentamisen alta.


4. Muu vastaus. En tunne projektia.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tarvitaanko näin lähelle ydinkeskustaa lisää toimistotiloja? Keskusta autioituu, sieltä tiloja käyttöön.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Toimistorakentamisen määrät pitäisi tarkistaa, maailma muuttaa, tarviraanko joka nurkkaan


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kallio-aluetta suojeltava


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Koronan myötä toimistotiloista on ylitarjontaa. Lisäksi meillä on paljon vanhoja ja huonokuntoisia toimistorakennuksia. Mielestäni olisi järkevämpää etsiä huonokuntoinen toimistorakennus, purkaa se ja rakentaa uusi tilalle. Miksi yhden yrityksen pitäisi saada näin poikkeuksellisen hieno rakennuspaikka omaan käyttöönsä?

Kyseessä ei ole ainutkertainen mahdollisuus kaupungille, vaan mitä pidempään tontti pysyy koskemattomana, sitä arvokkaammaksi se muuttuu.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Liian massiivista.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Nykyisin tyhjiä toimistorakennuksia on niin paljon, että mielestäni hankkeesta pitää luopua.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luonto tulee säilyttää.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alppilan alueella tarvitaan ulkoilualuetta, luonnonsuojelu ihmisen elämistä varten, sielu tarvitsee vihreää ja ilmavaa menemistä.


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kauniit kalliot antavat ilmavuutta kaupunkikuvaan Alppilassa. Niitä ei saa tuhota.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimistorakennuksille pitää etsiä muualta tilaa.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingissä on tyhjiä toimistorakennuksia jo nyt ja lisää varmaan tulee etä töiden lisääntyessä.


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

4. Muu vastaus. Alue sijaitsee niin lähellä Pasilan asemaan, että rakentamiselle on painavia perusteita.

Raskaan raideliikenteen lähelle on ympäristön kannalta syytä rakentaa tiiviisti, koska näin monet asukkaat voivat valita joukkoliikenteen ensisijaiseksi kulkumuodokseen. Jonkinlaiseen keventämiseen voi olla varaa, mutta tuskin hankkeesta luopumiseen.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Tarvitsen lisää tietoa.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingissä on tuhansia neliöitä tyhjillään olevia toimistotiloja. Ne olisi hyvä ottaa uusikäyttöön. Alppilan kallioiden alue on muutoinkin varsin rajallinen, ettei siihen kannata rakentaa asukkaiden näkökulmasta, mutta tietenkin gryndereiden mielestä helpon rahan toivossa.


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

3. Ei. Yritystoiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle ja kaupungistuminen lisääntyy tämän vuoksi, jotain pitää tehdä valtion tasolla ettei tämä kehitys lisäänny liikaa.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kalliot on hyvä säilyttää.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueelle on hyvät kulkuyhteydet joten se puoltaisi toimistorakentamista. Jättäisin kalliota kuitenkin myös alueen ihmisten vapaaseen käyttöön.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Vastaan edelleen, että rakentaminen tulee aina tasapainottaa suhteessa luontoon ja kaupunkilaisten hyvään oloon.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Olen asunut Karjalankadulla aiemmin ja tunnen seutua todella tarkkaan. Lähistölle vast`ikään rakennetut laajat kauppakeskus ym. projektit riittävät nyt.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luonto tuhoutuu, en kannata hanketta, missä on muutenkin vähän luontoa jäljellä.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kannatan hallittua rakentamista historiallista kalliota ja luontoa säästäen.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Historiallisen Alppilan alueen keskeisimmät kalliot tulee säilyttää myös tuleville sukupolville sekä toimitila- ja asuinkortteleiden väliin suunnitella viheraluetta.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimistotiloja on jo nyt tyhjillään hyvinkin paljon.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tuo paikka on Alppilan asukkaiden ainoita luontopaikkoja. En voi käsittää, että kyseistä kalliota halutaan tuhota, asuntojen vuoksi.


3. Ei. Kehitys on kehitystä.


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En pidä hanketta kovin kannatettavana asiana. Mikäli on pakko rakentaa, niin sitten radan puolelle Savonkatua. Silokallioita ei saa tuhota.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Meillä ei ole Helsingissä toimistotiloista tai toimistotonteista pulaa. Helsingissä täytyy harjoittaa vastuullisempaa rakentamista.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tuolle seudulle (Pasila ja Kalastama ja niiden välinen alue) on jo rakennettu paljon, ja pääosin luontoa kunnioittaen. Kalliot pitää säästää.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Mielestäni asiaa tulee tarkistella uudestaan ja selvittää mahdollisuus toimitilojen rakentamiseen muualle alueelle.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

3. Ei. En näe syytä tähän


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimistorakennuksista on jo ylikapasitettia varsinkin kantakaupungissa


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

4. Muu vastaus. Alue on keskeinen ja hyvien liikenneyhteyksien varrella oleva alue. Rakentaminen sopii siihen paremmin kuin moneen muuhun suunniteltuun alueeseen.

Toimistorakentamista kuitenkin on syytä tarkastella uudestaan, koska korona on mahdollistanut laajamittaisen etätyöskentelyn.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimistotyö ei oikeasti kaipaa maisemaa ja taas kerran, kallioihin ei pitäisi koskea. Nitä ei saa ikinä takaisin.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Hanke tulisi ottaa uudelleen arvioitavaksi.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

3. Ei. Hanketta on suunniteltu hyvällä maulla. Se voi minusta edetä eikä uhkaa ympäristöarvoja.


4. Muu vastaus. Asiaan on vaikea ottaa kantaa, koska alueen rakentamisesta ei ole tarkempia suunnitelmia. Itse pyrkisin löytämään tasapainon rakentamisen ja kallioiden säilyttämisen välille. Mutta tarkemmin asian voi ottaa kanta vasta, kun suunnitelmat ovat nähtävillä.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

4. Muu vastaus. Kaupungin on syytä päivittäää väestönkasvuarviot jotta ne paremmin vastaavat tulevaisuutta. Kaupungin kasvu ja rakentaminen eivät ole tavotteita itsessään. Alppilan kalliot ovat komeita, ja itsekin niillä tykkään viettää aikaa.

Kuitenkin jos väestönkasvu on reipasta ja halutaan tiivistää kaupunkia sekä säästää metsiin rakentamista, niin paikalle voi rakentaa. Jos tähän päädytään, niin tulee alue suunnitella siten että osa kalliomuodoista säilyy.


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Paikan säilyminen avoimena on maisemallisesti tärkeää. Toimistotilan lisääminen ei ole Helsingissä tarpeen.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Toimistoja on tässä kaupungissa ihan riittävästi. Nimenomaan noilla seuduilla ei tulisi yhtään neliömetriä rakentaa enää lisää, varsinkaan sellaista rakennuskantaa, millä ei ole mitään välttämättömyyttä olla Vallilassa.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Tätä en tunne yhtä hyvin kuin Riitavuoren ja Vuosaaren hankkeita.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingissä on tyhjiä toimistotiloja erittäin paljon ja etätyön myötä niitä tyhjenee edelleen. Niitä tulisi hyödyntää eikä rakentaa enää uusia.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimistorakennuksia ei tulisi rakentaa ahtaisiin paikkoihin ja vähentää luonnontilaisia paikkoja.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

4. Muu vastaus. En ole perehtynyt tarkemmin asiaan.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

3. Ei. Uskon että sinne voi rakentaa ainakin toimistotiloja, sillä se on kuitenkin kaistale jo valmiiksi olevaa kaupunkia eikä näin veisi paljoa luonnolta eikä toisaalta jo olevalta kaupunki alueelta tilaa.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Etätyöt on vähentänyt toimistorakennusten tarvetta.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

4. Muu vastaus. Säilyttäisin mahdollisimman paljon kallioista rakentamalla korkeammalle.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

4. Muu vastaus.

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Etätyö on tullut jäädäkseen. Lisäksi on toimistoja ja toimistoiksi sopivia muita tiloja tyhjillään. Miksi keskustaan halutaan liiketiloja ja toimistorakennuksia, kun tänne ei haluta ihmisvilinää eikä liikennettä?


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Ilman muuta pitää vähentää.


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Arvioikaamme koronapandemian jälkeistä tilannetta ja tarkastelkaamme, millaisen tulevaisuuden Helsingin tulisi olla – en usko, että tarvitsemme lisää konttoreita.

Viher- ja virkistysalueemme ovat Helsingissä äärimmäisen tärkeitä, jotta turvaamme asukkaiden pääsyn luontoon – lähellä kotiaan. Alueet edistävät henkistä ja fyysistä terveyttämme, samalla kun ne tekevät kaupungista viihtyisän ja elävän.


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

3. Ei.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Meillä on jo nyt tyhjillään olevia toimistorakennuksia


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kaupungin kalliot ovat vähenemässä liiaksi. Luonnonmuotoja ei saa rakentamalla lisää.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

4. Muu vastaus. Harkitsisin muita vaihtoehtoja Pasilan alueella - jo olemassa olevien vielä suunnittelun alkuvaiheisien kohteiden laajentamista, mikäli juuri Pasila olisi se välttämätön kohde.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alppilan kallioille voidaan mielestäni rakentaa jonkin verran, mutta kuitenkin luontoa kunnioittaen.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kaikkia mahdollisia luontoalueita ei tule rakentaa täyteen, vaikka se teoriassa olisikin mahdollista.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luontoa emme voi tuhota jatkuvasti. Se kostautuu ja on jo kostautunut.


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Eikös noita isoja toimistorakennuksia ole muutenkin jo ihan kylliksi, varsinkin kun etätyöt ovat todennäköisesti tulleet jäädäkseen.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsingissä on tyhjiä toimistotiloja jo tarpeeksi. Ei ole mitään järkeä rakennuttaa alueelle uusia rakennuksia kun Helsingissä on tällä hetkellä valmiita toimisto ja teollisuusrakennuksia tyhjinä.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alppilassa asunnot ovat pieniä ja viheralueet ja lähiluonto ovat asukasviihtyvyyden kannalta hyvin merkittäviä.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Vehreyttä ja kallioluontoa tarvitaan myös keskelle kaupunkia ja saarekkeina. Muualla Euroopassa tällaisia luontolaikkuja haetaan aktiivisesti lisää ja vehreyteen panostetaan niin tilaa, rahaa kuin ajatustakin. Rakennusliikkeet ja ideologiset täydennysrakentajat haluavat täyttää kaiken betonilla ja maksaruohokatoilla. Minun kaupunkini ja minun ihmiseni eivät tällaista halua.


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Keskustassa ja sen läheisyydessä ei pidä kaventaa luontoa enää yhtään.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

4. Muu vastaus. Alue on vilkkaan liikenteen varrella ja suunnitelma näyttää olevan hiilineutraali eikä kallioita lukuunottamatta vaikuta luonnon monimuotoisuuteen. Olemassa olevat viheralueet jää rakentamisen ulkopuolelle, joten suunnitelma on toteuttamiskelpoinen, kunhan siitä ei tehdä liian massiivista ja jätetään myös osa kallioista luonnontilaan.

4. Muu vastaus. Savonkadun hankkeen rakennusmääristä ja tarkoista paikoista ei vielä ole päätetty ja arvokkaat kalliokohteet tulee tietenkin säilyttää kaupunkilaisten käytössä. Hankkeessa tehdäänkin yhteistyötä kaupunkilaisten kanssa tärkeimpien paikkojen suojelemiseksi. Yleisesti ottaen Savonkadun ympäristö on hyvä alue kehittää viihtyisämmäksi ja jos johonkin kannattaa rakentaa toimistotiloja, niin karuun paikkaan junaradan varteen lähelle Pasilan asemaa ja hyviä julkisen liikenteen yhteyksiä.


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Arvokkaat kalliokohteet on säilytettävä, mutta junaradan varteen lähelle Pasilan asemaa voi kyllä rakentaa.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

4. Muu vastaus. Uskon, että juuri tässä kohdassa rakentaminen saattaa jopa parantaa kallioiden virkistysarvoa ja alueen asukkaiden viihtyvyyttä. Kunhan suunnittelu tehdään hyvin.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kalliot ovat alueen asukkaille hyvin tärkeitä lähiluontona ja virkistymisen paikkana.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

4. Muu vastaus. Olin lautakunnassa hyväksymässä suunnitteluvarauksen, jossa nimenomaan velvoitetaan ottamaan huomioon puiston virkistystarvojen säilyttämisen. Otan kantaa suunnitelmaan vasta sitten kun sellainen on nähtävillä ja sen pohjalta ollaan tekemässä päätöksiä.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alue on tärkeä luontokappale asukkaille.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingissä on tuhansia neliöitä tyhjää toimistotilaa.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alppilan kalliot tulee säilyttää virkistyskäytössä, mikä EI tarkoita sitä että ne suljetaan rakennuksen sisään. Viittaan siis arkkitehti Mäki-Jyllilä taannoin YLEn haastattelussa esittämään lausahdukseen "Olisi aika komeaa saada talojen seiniin kallioita näkyviin. Tulisi vuoropuhelua luonnon ja rakennusten kesken".


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Toimistoja on jo riittävästi tyhjillään.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingissä on jo valtavasti toimistotilaa. Nyt etätyötrendin tultua sellaista tarvitaan entistä vähemmän. Ei ole mitään järkeä rakentaa arvokkaan ja viihtyisän puiston tilalle toimistotilaa.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kantakaupungin alue tarvitsee myös luontoa ja rakentamiselta vapaita alueita. Liian tiivis yhdyskuntarakentaminen luo huonoa kaupunkia.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alppilassa ja muutenkin keskustassa kalliopuistoilla on myös merkitystä kaupunkikulttuurille: juhlat, konsertit, tapahtumat tms. voidaan järjestää kalliolla yleisen ulkoilun lisäksi.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Pitää kuunnella alueen asukkaita.


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.