Asuntorakentamisen tavoitteet

Kysymys ehdokkaalle:

Onko Helsingin vuosittainen asuntorakentamisen tavoite (8000 asuntoa / vuosi) mielestäsi ylimitoitettu?

(Valtuuston päätös AM-ohjelman 2020 hyväksymisestä: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2019-012950/khs-2020-40/)

  1. Kyllä
  2. Ei
  3. Muu vastaus (perustele)

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

2. Ei. Asuntopulaa on keinotekoisesti pidetty yllä vuosikymmeniä ja yksityisten grynderien mrlladtuskenttänä, kaupungin pitää itse rakentaa enemmän ja parempaa. Vuokrasäännöstely on aloitettava jälleen.


2. Ei. Laskelman ovat tehneet osaavammat henkilöt.


1. Kyllä. Rajattoman kasvun ideologia ei sovi kaupunkisuunnitteluun sen paremmin kuin mihinkään muuhunkaan. Kaupungin väestönkasvua ei ennusteta vaan se suunnitellaan. Hillitsemätön kasvu ei tuota hyvää kaupunkia asukkaille.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

1. Kyllä. Helsinki on jo nyt ylivoimaisesti Suomen tiheimmin asuttu kunta. Ei ole helsinkiläisten asukkaiden eikä muidenkaan kuntien asukkaiden etujen mukaista keskittää asukkaita Helsinkiin. Palveluiden saatavuus täällä vaikeutuu ja muualla jää käyttamättä olemassa olevaa infrastruktuuria.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

1. Kyllä. Asuinalueelleni Vallilaan nousee pian viisi asuintornia, jotka muuttavat olennaisesti ympäröivää luontoa ja kaupunkikuvaa.


2. Ei.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

1. Kyllä. Piilokonttorit ja tyhjät asunnot käyttöön, yleiskaavan asukastavoite liian suuri


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

1. Kyllä.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

1. Kyllä. Helsingin nopea kasvu ei ole helsinkiläisten eikä muun Suomen kannalta hyvä.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

1. Kyllä. Helsinki on muuttotappiokunta. Liian tiivis rakentaminen, varsinkin luonnon kustannuksella, laskee asuinalueen viihtyisyyttä.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

2. Ei. Helsingin houkuttelevuus asuinpaikkana ei ole lähtökohtaisesti negatiivinen asia. Rakentamista voidaan kuitenkin tehdä kaupunkirakennetta tiivistämällä sekä tehokkuutta lisäävällä muunto- ja korjausrakentamisella, jolloin viheralueisiin ei tarvitse koskea ja niitä voidaan jopa laajentaa.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

2. Ei. Helsinki tarvitsee lisää asuntoja. Se kuitenkin tarvitsee myös tärkeimmät luontoalueensa. Nämä tavoitteet eivät ole sellaisessa ristiriidassa keskenään kuin usein esitetään. Tiivistäminen on mahdollista siellä, missä rakentamista jo on.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

2. Ei. Kyllä tänne asuntoja mahtuu, ilman että tarvitsee edes rakentaa virkistysalueille. Esimerkiksi toimistotilat ovat ylimitoitetut.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

1. Kyllä. Helsingin uusi rakennuskanta on pääasiassa pieniä asuntoja (1-2h). Helsingin kaikilla alueilla tarvitaan suurempia asuntoja ja erilaisia asuinrakennuksia; kerrostaloja, pientaloja, rivitaloja ja omakotitaloja. Helsingin koko asunto- ja kaavoituspolitiikan tulee jatkossa perustua määrän sijasta laatuun. Laadussa korostuvat vihreys, virkistäytyminen ja viihtyvyys sekä turvallisuus. On muistettava että jos haluamme säilyttää vihreän ja viihtyisän Helsingin, niin kaikki Helsingin maa ei saa olla rakennusmaata.


1. Kyllä. Kohtuuhintaista asuntotuotantoa tarvitaan sekä vuokra- että omistusasumiskäyttöön. Asuntotuotanto kuitenkin tapahtuu tällä hetkellä liian paljon sijoittajien intresseistä käsin. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun uusista yksiöistä jopa 70-90 % päätyy sijoituskäyttöön, mikä on todella huolestuttavaa muun muassa varallisuuserojen kiihtyvän kasvun näkökulmasta.

Vuonna 2023 lopetettavalle Hitas-järjestelmälle tarvitaan korvaaja turvaamaan matalapalkkaisten alojen työntekijöiden mahdollisuudet päästä omistusasujiksi myös kalliissa Helsingissä.

Helsingin aggressiivinen kasvattaminen asukasluvun osalta ei ole kuitenkaan itseisarvo, yhteistyötä ympäryskuntien kanssa tulisi parantaa ja julkista liikennettä kehittää, jotta muuttopaine jakautuisi laajemmalle alueelle. Tämä on tärkeää myös kaupunkiluonnon säilymisen kannalta.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

1. Kyllä. Vuonna 2020 Helsinki oli muuttotappiokunta ja korona-pandemia on lisännyt etätyöskentelyä niin paljon, että se tulee jatkumaan myös pandemian jälkeen. Lisäksi Helsinki äänestettiin vähiten houkuttelevaksi kaupungiksi äsken suurimpien kaupunkien kesken järjestetyssä äänestyksessä.


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

1. Kyllä. Helsinki sijaitsee niemellä ja ymmärtääkseni jossain vaiheessa tulee niin sanotusta pää tulee vetävän käteen. Ylimitoitettu rakentaminen yksinkertaisesti pikku hiljaa vie hyvin monien helsinkiläisen asukkaiden asumisviihtyvyyden, johon hyvin tärkeänä asiana kuuluu lähiluonto, joka etenkin lapsille ja ikä-ihmisille on monesti se ainoa luonto, mihin he pääsevät yksin tai ikäistensä kanssa.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

1. Kyllä. Korona-aika on muuttanut tarvetta asua kaupungeissa. Etätyö löi jo lävitse.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

1. Kyllä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että muuttoliike on kaupungista ulospäin ja siksi myös asuntorakentamistavoitteita tulee tarkastella uudelleen. Koronapandemia on lisännyt etätyöskentelyä, joka tulee todennäköisesti jatkumaan.

Monet ihmiset haluavat työskennellä muualla kuin Helsingissä ja siksi tämä trendi täytyy selvittää ennen, kuin lähdetään rakentamaan hurjalla vauhdilla asuntoja. Varsinkin, kun ei ole itsestään selvää että asuntojen hinnat/vuokrat alenisivat määrää lisäämällä.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

2. Ei. Monipuolista asumista tarvitaan. Helsinki on kaupunkiympäristöä, ei maaseutua.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

1. Kyllä. Näyttää siltä, että Helsingin asukasmääärän kasvu on taitttumassa.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

2. Ei. Helsingin asuntopula on niin suuri, että asuntoja on rakennettava paljon lisää. Jos niin ei tehdä, asuntojen vuokrat ja hinnat nousevat kohtuuttomasti.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

1. Kyllä. Tällä hetkellä pidän sitä ylimitoitettuna.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

2. Ei. Asunnon ostamisen tai vuokraamisen ei pidä olla etuoikeus vaan jokaisella tulee olla varaa hyvään ja laadukkaaseen asumiseen. Varsinkin lapsiperheiden tulee saada riittävän kokoinen asunto, joka ei ole liian kaukana vanhempien työpaikoista. Tämä vaatii riittävää ja monipuolista rakentamista ja kaavoituksen monipuolisuutta. Asuntorakentamisen lisääminen madaltaa hintoja sekä lisää hyvinvointia.

Kaavoituksessa on pidettävä huolta, Helsingissä täytyy olla mahdollisuuksia erilaiseen asumiseen ja vapaa-ajanviettoon, sekä riittävässä määrin yritystontteja. Uskon Helsingin kaavoituksessa monipuolisuuteen ja asuntotuotannossa markkinaehtoisuuteen.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

1. Kyllä. Se on enemmän kuin mitä tarpeellisen asuintuotannon suositus olisi. Helsingin laidoilla on tilaa rakentaa, mutta nyt kaavoitetaan keskustaa ja sen laitamia puistojen ja metsien kustannuksella.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

1. Kyllä. Helsingissä on jo yli 600 000 asukasta. On ymmärrettävää, että Helsingin väkiluku kasvaa, mutta vuosittainen kasvu voi olla pienempi. Tämä olisi myös ilmastollisesti järkevää.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

1. Kyllä. Asukasmäärien kasvuennusteet eivät ole toteutuneet


2. Ei. Olemme päättäneet, että rakennamme 8000 asuntoa vuodessa. Vähennämme rakentamista, jos asuntoja ei tarvita enää niin paljon.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

1. Kyllä. Kasvuennusteet ovat epärealistisia.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

1. Kyllä. Vanhojen rakennusten peruskorjaus ja kunnostus tulee halvemmaksi ja säästetään luontoa. Sipookin vielä odottaa rakentamista.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

1. Kyllä. Viimeisimmät tilastot ovat osoittaneet, että Helsinki on kärsinyt muuttotappiota. Tilannetta tulisi tarkastella jatkuuko kehitys myös pandemian jälkeen.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

2. Ei. Rakentaminen johtuu muuttovoitosta Helsinkiin, on vaan muistettava jättää vihreyttä ympärille


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

1. Kyllä. pitää säilyttää luontoa Helsingissä


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

2. Ei.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

1. Kyllä. Poismuutto Helsingistä on voimistunut ja jatkuu koronaepidemian jälkeenkin.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

2. Ei. Määrä on pienempi kuin kasvava kysyntä. Mielestäni tärkeintä on se, mihin ja miten uusia asuntoja rakennetaan.

Ympäristön ja energiatehokkuuden kannalta on jatkossa tarkasteltava mahdollisuutta purkaa vanhoja ja huonoja rakennuksia pois, ja tehdä niiden tilalle uusia energiatehokkaita ja toimivia asuntoja. Näin meidän ei tarvitse jatkuvasti pienentää luonnon määrää, asumisen kustannuksella.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

2. Ei.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

1. Kyllä.


2. Ei.


1. Kyllä. Aiotaan rakentaa liian tiiviisti unohtaen luonnon virkistävä vaikutus.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

3. Muu vastaus. Totuus on se, että kantasuomalaisia on mm. Helsingissä tuhansia, mutta se että kuka nykyisin asunnot saa on vääristynyttä maahanmuuttopolitiikkaa.

Eli jokaisella on oikeus perusoikeuteen, asuntoon.

Se, että onko tuo vuosittainen määrä oikein, sitä en tiedä?


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

1. Kyllä. kukaan ei viihdy liian tiiviisti rakennetussa ympäristössä, kun ei ole huomioitu ympärille tarpeeksi luontoa.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

1. Kyllä. Jos rakentaminen vie luontoa pois.


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

1. Kyllä. Vuoden 2021 alusta maaliskuun loppuun mennessä Helsingin väkiluku laski 2000 henkilöllä. Onko kysessää trendimuutos? Se selviää jatkossa. On syytä hillitä rakentamisintoa. Emme tarvitse tyhjiä kauppakeskuksia ja autoituvia betonilähiöitä.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

2. Ei. Asuntoja tarvitaan.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

1. Kyllä. Helsinki rajoittuu mereen, joten lisärakentaminen tuhoaa väkisinkin metsä- ja luontoalueita. Mieluummin haettaisiin ratkaisuja esim. tyhjillään ja tyhjenevistä toimistorakennuksista ja niiden ympäristöstä.


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

1. Kyllä. Helsingin tulee ensisijaisesti pitää huolta nykyisten asukkaiden viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista kuin haalia tänne mahdollisimman paljon asukkaita.


2. Ei. Asuntoja tänne tarvitaan, etenkin edullisia asuntoja. Asunnot ovat liian kalliita palkkatyölaisille ja vähävaraisille. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja täältä ei löydy. Todellinen järkevä asuntopolitiikka meiltä puuttunee kokonaan.


2. Ei. Uskon kaksin ja useammankin asumisen lisääntymiseen.


1. Kyllä.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

1. Kyllä. Väkilukuennusteen mukaisesti muuttotappiota tulee vuosittain, jolloin tarve vähenee tulevaisuudessa.


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

2. Ei. Työpaikat ovat pääkaupunkiseudulla ja asunnot ovat kalliita johtuen niiden vähyydestä.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

1. Kyllä.


2. Ei.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

1. Kyllä. Pitää olla tilaa jokaiselle.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

1. Kyllä. Uskon maltillisempaan kasvuun. Viime vuosi oli muuttotappiolinen Helsingille. Nähtäväksi jää jääkö suunta samanlaiseksi vai oliko se ohimenevä ilmiö.

Nyt korona-aika on vaikuttanut ihmisten työntekoon ja uskon, että etätyöskentely jää todelliseksi vaihtoehdoksi monelle tehdä töitä jatkossakin. Nyt pitää seurata tilannetta tarkasti.


3. Muu vastaus. Haluan tutustua asiaan tarkemmin.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

1. Kyllä. Tarvitaan lisää yksiöitä. Mutta on SÄILYTETTÄVÄ KUNNOLLISET VIHERALUEET.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

1. Kyllä. Kyllä tämä on sopiva määrä (2020 oli 18.000 asuntoa), ei ylimitoitettu. rakentamisessa olisi hyvä nähdä asuntojen kokojen tarve myös. yksiöitä ja kaksioita tarvitaan opiskelijoille ja yksinhuoltajille. Myös Helsinkiin tuleville työperäisille maahanmuuttajille on hyvä ottaa myös huomioon.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

2. Ei. Pääkaupunki on kasvava alue ja tänne tarvitaan asuntoja.


1. Kyllä. Helsinkiin syntyy runsaasti asuntoja samalla kun muuttotappio kehyskuntiin kasvaa. Ympäristön ja luonnon kannalta kestävää rakentamisen tasoa ja vauhtia tulee arvioida kriittisesti. Mitä enemmän tavoittelemme rakentamista, sitä kovemmat paineet kohdistuvat asukkaille tärkeisiin luonto- ja virkistysalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin. Asuinalueen lähiluonnon hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. Mielestäni kaupunginosien omaleimaisuus tulee huomioida nykyistä paremmin.


3. Muu vastaus. Riippuu siitä onko kaikki uudisrakentamista, meillä on paljon toimistorakennuksia mitkä kannattaisi muuttaa asunnoiksi.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

3. Muu vastaus. Se on alimitoitettu. Asuntoja pitää tehdä niin että se näkyy myös hinnoittelussa eli lisää tarjontaa. Erityisesti asumisoikeus ja vuokra-asuntoja lisää.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

2. Ei. Tilaa löytyisi esimerkiksi Sipoosta liitetyiltä alueilta.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

1. Kyllä. Työpaikkojen määrä Helsingissä on kääntynyt nyt laskuun. Asuntoja on tällä hetkellä, asuntojen jakoperusteisiin tulisi puuttua, jotta todellinen kohtaanto, kohtaa oikeasti asuntoa tarvitsevat helsinkiläiset.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

2. Ei.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

1. Kyllä. Meidän ei tarvitse asuttaa koko suomea tänne. Jos tarve on rakentaa asuntoja, niin sitten lähdetään kasvamaan ulospäin.

Ja nythän on tilanne se, että muuttoliike on poispäin. Kaikkien ei tarvitse mahtua tänne, eikä kaikki mahdukaan. Luonto kärsii, sekä ihmiset. Ja asuntopulaa ei oikeasti ole.


1. Kyllä. Miksi? Duunit vähenevät. Muuttakoot takaisin savoon tai Syyriaan.


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

1. Kyllä. Kaavoitussuunnitelmien taustalla olevat väestöennusteet tulisi tehdä siten, että niissä nojaudutaan virallisiin lähteisiin, kuten Tilastokeskuksen vastaaviin. Nyt tehty kaavoitussuunnitelmien pohjana oleva väestöennuste on toteutettu Helsingin tietokeskuksen toimittamana ja on ylimitoitettu. Tekemällä päätöksiä virheellisiin ennusteisiin pohautuen ei anna kovin hyvää kuvaa hallinnon toiminnasta.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

1. Kyllä. Väestönkehityksen myötä Suomen sekä Helsingin väkiluku on pienemässä. Ilman maahanmuuttoa olisimme olleet viime aikoina jo muuttotappiokunta. Helsingissä tulee pyrkiä nykyisen asukasmäärän kasvattamisen sijasta asukasmäärän vakiinnuttamiseen, mikä on myös ekologisesti kaikkein kestävin ratkaisu.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

1. Kyllä. Juurisyy on ylimitoitettu kasvuennuste, joka toteuttaa itse itseään. Maahanmuuttoa on hillittävä. Se kohdistuu nimenomaan suurinmpiin kuntiin.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

3. Muu vastaus. Tilannetta pitäisi seurata vuosittain. Ja katsoa tarpeen määrää.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

1. Kyllä. Rakentamiseen on otettava mietintätauko. Helsingissä tarvitaan kohtuuhintaisia asuntoja, joihin myös pienipalkkaisilla työtä tekevillä on varaa.


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

2. Ei.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

1. Kyllä. Mielestäni Helsingin pitää nykyisen jatkuvan kasvun sijasta satsata nykyisten asukkaiden elinehtojen parantamiseen ja vaalia paikallista lähiluontoa.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

2. Ei.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

1. Kyllä.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

1. Kyllä. Mielestäni kaupungin "kasvutavoite" on ylimitoitettu ja perusteeton


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

3. Muu vastaus. Asuntorakentamisen tavoitetta tulee tarkentaa väestöennusteiden mukaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tavoitetta voisi jonkin verran laskea, koska koronan vuoksi on ollut aiempaa enemmän poismuuttoa Helsingistä.


1. Kyllä. Toistaiseksi ei ole osoitettu, että runsas rakentaminen halventaisi asumista. Vähemmän, asuttavampaa ja edullisempaa. Isot keskittymät eivät halvenna mitään.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

2. Ei. Meidän pitäisi ymmärtää alkaa kasvattamaan Helsinkiä ylöspäin, jotta metsät voitaisiin säästää täydeltä tuhoamiselta. Meidän kaupunkikuvaamme ei sovellu eurooppalaiset tienvarsipuustot pelkkänä viheralueena.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

2. Ei. Mielestäni Helsingin yksi suurimmista haasteista on asumisen hinta. Sen kasvua voi hillitä vain muutamin keinoin ja riittävä asuntorakentaminen on niistä yksi.


2. Ei. Tavoite ei ole ylimitoitettu, vaikka koronavuoden muuttoliikkeessä on tapahtunut muutos. Kuinka pysyvää se on, aika tulee näyttämään.

Tavoite on edelleen tärkeä, jotta me voimme taata koteja uusille ja nykyisille helsinkiläisille. Tavoitetta pitää olla valmiutta päivittämään nopeasti sen mukaisesti mihin väestökehitys etenee.

Asuntorakentamistavoite ei ole itsetarkoitus, vaan väline jolla turvataan koteja kaikille.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

3. Muu vastaus. Tavoite perustuu arvioon tulevaisuuden väestönkasvusta Helsingissä, ja arvio tehtiin ennen korona-pandemian alkua. Seuraavien vuosien aikana näemme, onko tulevaisuuden näkymä muuttunut ja muutetaanko Helsinkiin samaan tahtiin kuin ennen.

Jos väestönkasvu on edelleen reipasta, eli 7000-8000 uutta asukasta per vuosi, niin silloin on tietenkin rakennettava lisää asuntoja. Muutoin asumisen hinnat nousevat entisestään. Kuitenkaan asuntorakentaminen ei ole itsessään tavoite, ja väestönkasvun hidastuessa rakentamisen tahti laskee.


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

2. Ei. Asuntorakentamisen tavoite on asetettava asukasluvun muutoksen mukaiseksi ja sillä on myös perusteensa asumisen hinnan alentamiseksi. Jos kaupunkiin muuton arvio osoittautuu virheelliseksi, päätös voidaan muuttaa.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

2. Ei. Asuntoja tarvitaan. Valitettavasti suuntaus tuntuu nyt olevan brändätä alueita niin, että on vain kovan rahan asuntoja. Se ei ole hyväksyttävä suunta. Kun alueet suunnitellaan niin, että on kovan rahan ja vuokra-asuntoja sekaisin, se ehkäisee segregaatiota.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

3. Muu vastaus. On se vähän ylimitoitettu. Mutta helsinkiläiset, kantastadilaiset ja muuttaneet, tarvitsevat asuntoja. Niitä on tehtävä täydennysrakentamisella.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

1. Kyllä. Koronapandemian jälkeenkin etätyö yleistyy ja ihmisten ei ole enää välttämätöntä asua kalliissa Helsingissä. Muuttohalukkuus Helsinkiin on vähentynyt tutkimusten mukaan jo vuodesta 2018 lähtien. Helsingissä on tälläkin hetkiä tuhansia asuntoja tyhjillään.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

3. Muu vastaus. Helsingistä on alkanut ainakin nyt muuttoliike pois. Toisaalta tutkimusten mukaan runsaskaan rakentaminen ei laske asuntojen hintoja. Helsinki on Suomessa kallis asuinpaikka.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

2. Ei. Kyllä asunnottomia on jotka ovat eniten niiden tarpeessa.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

1. Kyllä. Jatkuva asuntorakentaminen on turhaan Helsingin luonnolta sekä kulttuuri kohteilta pois ja tuleekohan tuo 8000 asuntoa per vuosi kuitenkaan käyttöön kokonaan. Voisiko esimerkiksi olla vaikka 1000 - 4000 asuntoa vuodessa?


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

2. Ei. Helsingissä on tarve kohtuuhintaisista yksiöistä ja perheasunnoista. Lisäksi täällä on asunnottomia, jotka tarvitsevat kodin.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

2. Ei. Helsinki tarvitsee asuntoja, mutta rakentamista on tehtävä paljon rohkeammin ylöspäin.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

3. Muu vastaus.

1. Kyllä. Kuulostaa turhan paljolta. Lähinnä huolettaa alueet, joihin näitä asuntoja suunnitellaan. Kannattaa hieman varauksella katsoa mikä lähitulevaisuuden tarve uusille asunnoille on. Etätyö on tullut jäädäkseen.


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

1. Kyllä.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

3. Muu vastaus. Ei voi vielä sanoa. Viime vuonna Helsingin väestö kasvoi vain 3000:lla henkilöllä. Katsotaan miten kehitys jatkuu. Voi rakentaa paljonkin, mutta ei viher- ja kulttuurialueille.


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

1. Kyllä. Meidän tulee rakentaa Helsinkiä kestävällä tavalla, sopusoinnussa luonnon kanssa. Emme tarvitse suuria halvalla ja hutiloiden rakennettuja kaupunginosia vailla viheralueita, alueita jotka pian vaativat lisäpanostuksia korjauksiin tai joista tulee asukkailleen epämieluisia.


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

2. Ei.


1. Kyllä.


1. Kyllä.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

3. Muu vastaus. Helsingissä tarvitaan lisää asuntoja mm. edullisia perheasuntoja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Malmin lentokenttä tulisi rakentaa asuinalueeksi, vaan kenttä tulee säilyttää alkuperäisessä käytössä. Muita alueita löytyy kyllä


3. Muu vastaus. Rakentaminen tulee luonnollisesti seurata demografian trendejä, mutta tällä hetkelle elämme murrosaikaa, jolloin tulevaisuuden tarpeet ovat heikosti ennustettavissa. Runsas rakentaminen ei mielestäni saisi kostautua viihtyvyyden, laadun tai luonnon kustannuksella.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

2. Ei. Asuminen on perusoikeus, joka ei nyt toteudu.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

3. Muu vastaus. Tavoitteena 8000 on osittain ylimitoitettu siinä mielessä, että liian suuri osuus siitä on vapaarahoitteista - eikä siten palvele omaa näkemystäni uusien asuntojen tarpeesta, joka on pitkälti kohtuuhintaisten asuntojen puute! 8000 tulee ehdottomasti olla maksimi tavoitekatto, eikä tavoitetta tule nostaa.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

2. Ei. Pääkaupunkiseutu kasvaa liankin rajusti. On silti parempi että ihmiset asuvat lähellä varsinaista kaupunkia eivätkä muuta kaikki Vantaalle ja Espooseen.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

1. Kyllä. Helsinki voisi hyvin tinkiä kasvutavoitteistaan. Kokonaisrakentamista tärkeämpää olisi saada asumisen hinta alas ja toteutettua riittävä osuus kohtuuhintaista asumista.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

2. Ei. Uskon, että rakentaminen voidaan toteuttaa jo valmiiksi rakennetuille alueille. Etenkin kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen on välttämätöntä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Vastustan kuitenkin rakentamista luontoalueille.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

1. Kyllä. Asuntojen tarpeeseen on pakko vastata, sillä Helsingin väkiluku ksvaa voimakkaasti. Kaupungin rakentamisen tulee kuitenkin tapahtua kestävällä tavalla, ei luontoarvoista sekä eheistä viheralueista ja -yhteyksistä tinkimällä.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

1. Kyllä. Sen näkee jo nyt että ahdasta ja tukalaa on.


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

1. Kyllä. On jonkin verran ylimitoitettu. Tarvitaan erityisesti lisää edullisia kaupungin vuokra-asuntoja, mutta ns. kovan rajan asuntoja rakennetaan liikaa. Loputon kasvu tekee Helsingistä epäviihtyisän paikan kaikille luonnonystäville.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

1. Kyllä. Liika rakentaminen tuhoaa luonnon. Helsingistä ei saa tulla kaupunkia jossa asuntorakentaminen vaarantaa luontokohteet.


1. Kyllä.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

1. Kyllä. Määrän sijasta tulisi panostaa laatuun niin yksittäisissä asunnoissa kuin asuinalueissa. Asuntojen hintaongelmaa ei ratkaista tuottamalla enemmän ja enemmän grynderi-pohjaisia asumuksia vaan vahvistamalla yhteiskunnallista asuntotuotantoa ilman voitontavoittelua.

Myös Helsingin ilmoitettu tavoite 850 000 asukkaasta vuonna 2050 on ylimitoitettu ja ihmisille sekä yhteisölle haitallinen. Monet haluavat asua myös ympäryskunnissa ja alueellisissa keskuksissa ja näiden toiveiden mahdollisuutta tulee tukea aktiivisella aluepolitiikalla. Tätä ei ole esimerkiksi Savonlinnan yliopistokampuksen tai Savonlinnan ja Porvoon sairaaloiden rampauttaminen ylhäältä tulleilla päätöksillä, joita alueet vahvasti vastustivat. Helsinki voi tukea naapurikuntiaan lobbaamalla alueellisten yksiköiden verkostojen eikä keskitettyjen suurlaitosten puolella. Tämä on sekä substanssitehokasta että Helsingin etu.


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

3. Muu vastaus. Jos tavoitteeseen pystytään pystytään pyrkimään luontoa kaventamatta tai tuhoamatta, se on ok. Itse kannattaisin yhteistyötä ympäryskuntien kanssa ja tehokasta raideliikennettä ulos Helsingistä.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

3. Muu vastaus. Nykyisessä tilanteessa on perusteltua ainakin lyhyellä tähtäimellä lisätä asuntorakentamista ja kohdentaa se pienempiin ensiasuntoihin. Pandemian aikana on myös ilmennyt halukkuttaa muuttaa pois Helsingistä, mutta myös tarvetta etätyölle saada työtilaa taloyhtiön tiloista tai kodin muutostöihin työtilan saamiseksi. Nämä on syytä huomioisa rakentamisessa.

2. Ei. Yhä useampi ihminen haluaa asua Helsingissä. Tänne muutetaan niin opintojen kuin töiden perässä, hyvien palveluiden ja viihtyisän kaupunkiympäristön houkuttelemana. Minun Helsinkini on sellainen, jossa myös nuorilla, opiskelijoilla ja vähävaraisilla on mahdollisuus asua. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että me rakennetaan tänne tarpeeksi asuntoja, jotta asumisen hinta ei nouse liian korkeaksi.

Riittävä asuntotuotanto on tehtävä kestävästi luontoa ja viheralueita säilyttäen. Siksi onkin tärkeää, että rakennamme tiivistä kaupunkia hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle, emmekä anna haja-asutuksen viedä kohtuuttoman paljon maapinta-alaa luontoalueilla. Kirjoitin aiheesta: http://www.amandapasanen.fi/2020/11/10/mita-on-ekologisesti-ja-sosiaalisesti-kestava-asuntopolitiikka/


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

1. Kyllä. Helsinkiin kyllä tarvitaan lisää asuntoja, mutta jos asuntorakentamisen vuosittainen tavoite on liian korkea, se aiheuttaa vääjäämättä paineita luonto- ja virkistysalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin. Haluan, että Helsinki säilyy viihtyisänä ja vehreänä kaupunkina. 6000-7000 asuntoa vuodessa saattaisi olla sopiva määrä.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

2. Ei. Helsinki kasvaa, ja jos asuntoja ei rakenneta, se tarkoittaa myös kurjistumista. Kannatan kylläkin Helsingin laajentamista, mutta kuntaliitosneuvottelut eivät liene ajankohtaisia, ainakaan tässä kyselyssä.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

1. Kyllä. On selvää, että Helsinkiin tulee rakentaa lisää, mutta samalla ympäristön ja luonnon kannalta kestävää rakentamisen tasoa ja vauhtia tulee arvioida kriittisesti. Mitä enemmän tavoittelemme rakentamista, sitä kovemmat paineet kohdistuvat asukkaille tärkeisiin luonto- ja virkistysalueisiin sekä kulttuuriympäristöihin. Lähiluonnon hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. Nykyisillä ja tulevilla helsinkiläisillä on oikeus nauttia niistä unohtamatta luonnon itseisarvoa.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

1. Kyllä. Jotta laatutavoitteet, asukkaiden osallisuus, lähiluonto ja kulttuuriympäristö voidaan ottaa riittävästi huomioon, määrän olisi hyvä olla vähäisempi. Pidän noin 6000-7000 asunnon vuositavoitetta ylärajana.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

2. Ei. Helsingin ei pidä nähdä väestömäärän kasvattamista omana tavoitteenaan, mutta sen pitää varautua siihen, että väkimäärä pks-seudulla kasvaa joka tapauksessa. Tämä kasvu pitää toteuttaa hallitusti eikä hallitsemattomasti. Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat Helsingissä jo nyt sellaisella tasolla, joka alkaa tuottaa sosiaalisia ongelmia. Vaikka korona näyttää hidastaneen pääkaupunkiseudun väestömäärän kasvua, se ei ole kääntänyt sitä laskuun.

Jos Helsinki ryhtyisi jarruttamaan asuntotuotantoa tästä valtuuston tekemästä linjauksesta, köyhyys ja alueellinen eriarvoisuus pahenisivat ja rakentamisesta vielä suurempi osa menisi ympäryskuntiin – mikä tuottaisi merkittäviä liikennevaikutuksia ja uhkaisi isoja luontoalueita Helsingin ympäristössä. Hyvää kaupunkisuunnittelupolitiikkaa on yrittää sijoittaa uudisrakentamista niin että sen ympäristöhaitta on mahdollisimman pieni. Tässä moottoriteiden suoja-alueiden muuttaminen asuntoalueiksi on erityisen tärkeää.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

1. Kyllä.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

1. Kyllä. Helsingissä on paljon tyhjillään olevia asuntoja (n. 30 000) ja vanhoja toimitiloja, joista voidaan hyvin saada ihmisille asuntoja. Näin ollen lisärakentaminen ei ole tarpeen.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

1. Kyllä. Suomessa on kehitettävä kuntien elinvoimaisuutta niin että asukkaat saavat toimeentulonsa siellä missä asuvat.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

1. Kyllä.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

1. Kyllä. Helsingin väestönkasvun trendi on ollut laskeva jo vuosia, ja koronan aiheuttama etätyöloikka muuttaa työelämää pysyvästi. Työn perässä Helsinkiin muuttavien määrä vähenee, ja Helsingin muuttotappio muualle Suomeen syvenee koko ajan (yli 2000 henkeä jo vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä).

On siis vaikea nähdä miksi asuntotuotantotavoite pitäisi olla 8000 asuntoa/v, etenkin kun asuntoja on kaupungin selvityksen mukaan yli 30 000 tyhjillään ja hintoja pitää yllä keskuspankkien elvyttävä talouspolitiikka ja kansainvälinen sijoittajakysyntä (eli väite "kun rakennetaan lisää niin asunnot halpenee" ei päde).


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

1. Kyllä. Yhtenä tavoitteena asuntotuotannolle on asuntojen hintojen halpeneminen. Asuntojen hinnat eivä ole laskeneet, vaikka rakentamisen määrää on nostettu, itseasiassa ne ovat rajusti nousseet. Tutkimusten mukaan muuallakaan rakentamista lisäämällä, ei ole saatu hintoja laskemaan.

Hintojen nousun syynä on ennenkaikkea halpa raha, asuntosijoittajien veroedut, joista seuraa asuntojen kiinnostus sijoituskohteina. Asuntojen hintaa nostaa myös se, että Helsinki haluaa tonteista mahdollisimman suuren voiton, ja rakennusyritysten kilpailun puute. Rakennusliikkeistä ja rakennusmiehistä on pulaa.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

1. Kyllä. Uudisrakentamista ei tarvita näin suuressa mittakaavassa. Ensin tulisi ottaa kaikki jo rakennettu tila paljon tehokkaammin käyttöön - esim. tyhjiä asuntoja verottamalla, sallimalla monimuotoinen asuminen (liiketilat, siirtolamökit jne, poistamalla minimineliöt, helpottamalla yhteisasumista...)


1. Kyllä. Uusimmat tutkimukset ovat osoittaneet, että muuttotappio kasvaa tulevina vuosina


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

1. Kyllä. Tavoite tulee vahingoittamaan asumisviihtyvyyttä ja tuhoamaan viheralueitamme.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

1. Kyllä. Asuntoja tarvitaan, mutta uuden rakentamista pitäisi hillitä korjaamalla toimistoja tms.asunnoiksi ja rakentaa asvaltti/hiekkakentille tai purkaa ja rakentaa korkeampia rakennuksia tiivimmin; myös Asemien ympäristöön rakentaminen on joskus hyvä, jos se voidaan tehdä vähemmän merkittävään ympäristöön. Myös muissa kunnissa rakennetaan paljon. Pitäisi pyrkiä arvioimaan asuntojen tarve yhteistyössä muiden kuntien kanssa ja pitää maalaiskunnat elinvoimaisina.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

1. Kyllä.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

1. Kyllä. Helsinki on nyt jo muuttotappiokunta!


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

1. Kyllä.