Kansallinen kaupunkipuisto

Kysymys ehdokkaalle:

Helsingin kaupunki päätti keväällä 2020 jatkaa kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä. Kannatatko kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin ns. laajan vaihtoehdon (VE1) pohjalta?

(Ks. Helsingin kansallisen kaupunkipuiston toteutusvaihtoehdot: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/puistot/kaupunkipuisto/)

  1. Kyllä
  2. Ei
  3. Muu vastaus (perustele)

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

1. Kyllä. Kaupunkipuistot ovat kaupungin keuhkot sekä sielu.


1. Kyllä. Kannatan että kaupunkia suunnitellaan kestävällä tavalla ja otetaan myös rakentamaton tila huomioon.


1. Kyllä. Helsingin luonto- ja kulttuuriympäristö tarvitsee lainsuojan. Arvoluontoalueiden ja arvokkaan kulttuuriperinnön suojelemisella on laaja kannatus ja valtuuston tuki. Kokemus on osoittanut, että vain Helsingin omien päätösten varassa arvokohteet tuhoutuvat.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

1. Kyllä. Laaja vaihtoehto on laajan osallistumisprosessin tuloksena tehty ehdotus. Se on myös paras kansallisille kaupunkipuistoille asetettujen tavoitteiden osalta.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

1. Kyllä. Olen sienestänyt Keskuspuistossa vuosikymmeniä. Olen kalastellut Helsingin ranta-alueilla ikäni. Minä tympäisee suunnattomasti gryndereiden estoton Stadin rantojen ja kaupunkimetsien tuhoaminen.


1. Kyllä.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

1. Kyllä. Olen ollut tekemässä vuoden 2012 aloitteen kaupungille KKPH:n perustamisesta


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

1. Kyllä.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

1. Kyllä. Kasvavassa Helsingissä kasvaa myös viher- ja virkistysalueiden tarve. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisella voidaan säästää asukkaille tärkeitä viheralueita ja kulttuuriympäristöjä, joita nykyinen sijoittajien ja rakennusliikkeiden etuja palveleva politiikka uhkaa.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

1. Kyllä. Luonto- ja viheralueiden säilyttäminen ja lisääminen on tärkeää paitsi biodiversiteetin ja ilmaston takia, myös ihmisten hyvinvoinnin takia.

Helsingin luontoalueita uhkaa ylikäyttö, koska ihmisiä on niin paljon suhteessa luonto- ja viheralueisiin.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

1. Kyllä. Kaavoituksen yhtenä kärkitavoitteena tulee olla viheralueiden lisääminen, ei niistä leikkaaminen.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

1. Kyllä. Tämänhetkinen suunnitelma edetä ns. VE Nyky+ -mallin mukaan ei ole riittävä. Se ei takaa kansallisen kaupunkipuiston asemaa, eikä suojele viheralueita ja niiden välisiä käytäviä riittävästi. Vaikka VE1 osuu osittain nykyisen maankäyttalueiden päälle, sen tulisi kuitenkin olla tavoite, johon pyritään, eri intressejä tarvittaessa yhteen sovittamalla.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

1. Kyllä. Viheralueet täytyy suojella.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

1. Kyllä. Kaupungin tiivistäminen ei saa kohdistua metsä-, virkistys-, ranta- ja vapaa-ajan alueisiin, jotka ovat välttämättömiä ihmisten hyvinvoinnille. Jokaisella helsinkiläisellä on oltava mahdollisuus lähiluontoon. Lähellä olevien viheralueiden merkityksestä ihmisen hyvinvointiin on tutkimusnäyttöä.Helsingin viihtyisyyden tärkeä tekijä ovat lähipuistot sekä viher- ja virkistysalueet.


1. Kyllä. Kaupunkipuisto on tärkeä helsinkiläisten hyvinvoinnin ja luonnon monimuotoisuuden takia. Samalla kaupunkipuisto pääkaupungissa on tärkeä viesti, joka kuvastaa laajemmin Suomen linjaa ihmisten ja muun luonnon yhteiselosta.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

1. Kyllä. Ainoastaan VE1-vaihtoehto vastaa valtuuston yksimielisesti hyväksymää aloitetta v. 2017 etelästä pohjoiseen ja idästä länteen ulottuvasta uuden ajan urbaanista kansallisesta kaupunkipuistosta.


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

1. Kyllä. Vain laaja kansallinen kaupunkipuisto mielestäni turvaa sen, että siihen kuuluvilta alueilta ei jatkuvasti yritetä nakertaa luontoa.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

1. Kyllä. Luonto on äärimmäisen tärkeää ihmisille ja terveydelle.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

2. Ei. Kannatan Helsinki-puistoa, jossa vastuu keskuspuiston osalta sekä päätöksenteko tulee säilyä meillä helsinkiläisillä.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

3. Muu vastaus. Vihersormet tarvitaan nykykeskustasta joka ilmansuuntaan, Nuuksio, Keskuspuisto ja Sipoon kansallispuisto voivat luoda paitsi terveyden edistämistä, kulissit toimeliaisuudelle, rauhoittumiselle ja yrittäjyyteen. Matkailu sekä kaiken ikäisten mahdollisuus päästä nauttimaan saariston ja puistojen luonnosta tulee tehdä mahdolliseksi luonnon ehdoin, ei sitä liikaa muokkaamalla.

Viheralueiden koko ei kuitenkaan saa ottaa ylivaltaa kaupungin kehittymisestä vaan sitä tulee kunnioittaa aluekaavoituksessa niin, että mahd.paljon luontoa pyritään jättämään rakentuville alueille sitä keinotekoisesti muokkaamatta. Leirejä, koululaisryhmiä, leirielämää, liikuntapalveluja mahtuu alueille nykyisestä. Vastuullinen käyttäytyminen ja asianmukainen hoitaminen on oltava kaiken perusta.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

2. Ei. En näe laajaa kaupunkipuistoa tarpeelliseksi. Meillä on jo mm. ainutlaatuinen keskuspuisto.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

2. Ei. En näe, mitä hyötyä hankkeesta olisi. Perustamalla kaupunkipuiston kaupunki rajaisi tarpeettomasti pois vaihtoehtojaan rakentamiselle. Muita vaikutuksia hankkeella ei tietääkseni ole.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

1. Kyllä. Kaupunkipuisto on tärkeä ihmisen hyvinvoinninkin kannalta.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

1. Kyllä.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

1. Kyllä. Kaupunkiluonto on tärkeä säilyttää kaupunkilaisten hyvinvoinnin takia. Kaupunkiympäristön on kuitenkin nyt valinnut skenaario "Nyky+", jossa kaupunkipuistot eivät ole niin laajoja ja eheitä kokonaisuuksia.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

2. Ei. En näe kansallista kaupunkipuistoa tarpeellisena. Mielestäni meillä Helsingissä on runsaasti puistoja sekä laaja keskuspuisto. Näiden puistoalueiden säilyttäminen on tärkeää. Rakentaminen on helppo totetuttaa niin, että olemassaoleviin puistoihin ei tarvitse koskea. Puistoluonnon on myös oltava luonnovaraista.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

1. Kyllä.


1. Kyllä. Meillä on jo kaupunkipuisto.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

1. Kyllä.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

1. Kyllä. Kaupunkia tulee säilyttää myös jälkipolville, mutta myös nykypolville terveyttä edistämään


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

1. Kyllä. Kaupunkipuisto turvaa viheralueemme ja lähiluontomme.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

1. Kyllä. Henkireikä asukkaille on tärkeä


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

1. Kyllä. tärkeää


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

1. Kyllä.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

1. Kyllä. Kuulun Keskuspuiston puolesta -ryhmään


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

1. Kyllä. Meillä on ollut perheessämme koira, jo yli 20 vuotta. Olemme tottuneet liikkumaan luonnossa päivittäin. Uskon itse siihen, että luonnolla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin, niin henkisesti kuin fyysisesti. Kaupunkipuisto suojaa arvokkaat alueet tuleville sukupolville.

Maailma muuttuu nopeasti ja on aina suuri vaara, että päättäjät tekevät tulevaisuudessa "pikaisia" päätöksiä luonnon suhteen. Nyt on hyvä hetki turvata luontoamme, kun siihen on mahdollisuus ja laaja kannatus.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

1. Kyllä.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

1. Kyllä.


1. Kyllä.


1. Kyllä. Tarve näinä aikoina on tarve päästä hengittämään luonnossa.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

1. Kyllä. Jokaisella kaupunkilaisella pitää olla mahdollisuus myös tutustua kaupunkipuistoon. Kaikkea ei voi tai saa rakentaa.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

1. Kyllä. Mahdollisimman paljon luontoa virkistäytymiseen on tärkeää.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

1. Kyllä. Puisto yleensäkin ovat kaupungin sydäntä,hengitellä tuoksuja ja levähtää siellä lenkkeillen.


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

1. Kyllä. Puistot ovat kaupungin keuhkot. Niitä tuskin koskaan on liikaa. Helsingissä rakennentaan runsasti joten puistoja tarvitaan vastapainoksi.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

1. Kyllä. Viheralueet ovat aina tervetulleita kaupunkiin.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

1. Kyllä.


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

1. Kyllä. Olen suhtautunut positiivisesti hankkeeseen, jo ensi esittelystä alkaen. Tarkkoihin rajauksiin minulla ei ole kantaa, mutta mieluummin laaja kuin suppea.


3. Muu vastaus. En ole perehtynyt täysin asiaan. Mutta periaatteessa kyllä kannatan.


1. Kyllä. Koska se tuo lisää hyvää näkyvyyttä


1. Kyllä.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

1. Kyllä. Keskustan alueelta ei pitäisi poistaa näin yhtenäistä ja laajaa monimuotoisen luontoarvon paikkaa.


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

1. Kyllä. Helsinkiläiset tarvitsevat virkistäytyäkseen kaupunkipuiston.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

2. Ei.


2. Ei.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

1. Kyllä. Luonto on tärkeä. Ihminen on osa luontoa.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

1. Kyllä. Minusta on erittäin tärkeää, että kaupungin vihreys ja ns vihreä kaistale säilyy kokonaisuudessaan. Se luo paitsi viihtyvyyttä niin mielen hyvinvointia ja fyysistä hyvää oloa.


1. Kyllä. Kaupunki on sitä terveempi mitä enemmän siinä on viheralueita. Tämä näyttää parhaalta vaihtoehdolta.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

1. Kyllä. Olen jo edellä perustellut terveysperiaatteilla. Perustamisselvityksen tulee olla loppuun asti harkittu kaupunkilaisten kannalta.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

1. Kyllä. Tämä on saanut laajemman kannatuksen ihmisiltä, kannatan myös itse tätä suunitelmaa.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

2. Ei. On esitetty uusi vaihtoehto VE Nyky+, mikä sopii paremmin Helsinkiin.


1. Kyllä. Ajattelen, että kansallisten kaupunkipuistojen tavoite säilyttää suomalaista kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajoina, eheinä kokonaisuuksina myös tuleville sukupolville, on perusteltua ja kannatettavaa. Tavoite tukee myös kestävää kaupunkisuunnittelua ja rakentamista.


1. Kyllä. Kannatan, mutta tietyt terveenjärjen tuomat kriteerit täytyy täyttyä.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

1. Kyllä. Luontoarvot on ovat tärkeitä myös kaupungissa.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

1. Kyllä. Kaupunkiluonto on tärkeä voimavara, jota on paljon helpompi pilata kuin palauttaa luonnontilaiseksi.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

1. Kyllä.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

1. Kyllä.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

3. Muu vastaus. Mielestäni on turhamaista perustaa kaupunkipuisto, kun voimme ihan nykyiset puistot ja viheralueet säilyttää. Jos tuo kaupunkipuisto perustetaan, se ei anna nykyisille puistoille rauhaa, kun sen sijaan nykyiset puistot pitää säilyttää ja elvyttää.


2. Ei. se maksaa..


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

1. Kyllä. Helsingin kaupungin tulisi hakea Kansallinen kaupunkpuisto -statusta Ympäristöministeriöstä. Tulevana valtuutettuna teen töitä, että näin tehdään.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

1. Kyllä. Helsingin viimeiset puisto- ja viheralueet ovat jatkuvan kaavoituspaineen alla. Vielä jäljellä olevista puisto- ja viheralueista mahdollisimman moni tulisi suojella lakisääteisesti.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

1. Kyllä. Luontoa on syytä suojella riittävän suurina kokonaisuuksina, mikä tässä toteutuukin.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

1. Kyllä.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

1. Kyllä. Varmistetaan kuitenkin, että mitään oleellista ei tuhota uuden tieltä


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

1. Kyllä.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

1. Kyllä. Kannatan lämpimästi! Kaupunkipuisto varjelisi lähiluontoa ja olisi myös matkailuvaltti Helsingille.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

3. Muu vastaus. En ole perehtynyt aiheeseen, joten en ota vielä kantaa asiaan.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

1. Kyllä.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

3. Muu vastaus. En ole tutustunut hankkeeseen tarkemmin


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

1. Kyllä. Kansallinen kaupunkipuisto kannattaa edelleenkin perustaa. Keskuspuistoa ei pidä yhtään kaventaa. Lisäksi yhtenäisten viheralueiden säilyttäminen mahdollistaa mm. eläin. ja kasvilajiston monimuotoisuuden.


1. Kyllä. Kaikkineen koen, että puistot ovat rahanarvoisia alueita, joilla pitäisi olla muu hinta, kuin rakentamisen reservimaa.

Merellinen Helsinki on minua lähellä. Tällä hetkellä kaikilla uusilla rantaan rajautuvilla kaupunginosilla kontakti mereen katkaistaan korkeilla ja louhikkoisilla kivipenkereillä.

Ihmisen pitää päästä heiluttamaan varpaitaan rantavedessä.

Jokaisesta asunnosta pitäisi näkyä puu, joka kertoo vuodenajan, vuorokauden ajan ja sään.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

1. Kyllä. Toivon että kaikilla kaupunkilaisilla on mahdollisuus lähipuistoon ja lähimetsään, kaikkialla kaupungissa. Tämän ei tarkoita sitä, etteikö kaupunki saisi kehittyä vaan sitä, että luonto on osa meidän kulttuuriamme ja osa suomalaisuutta, jonka johdosta metsien ja luonnon monimuotoisuuteen pitää panostaa. Helsingillä on uniikkeja alueita kuten esim. Haagan rhodesiapuisto jota ei saa tuhota. Näillä puistoilla ja metsillä on ihmisten hyvinvointiin merkityksellinen aspekti.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen)


1. Kyllä. Koronavuosi on vahvistanut näkemystäni, että helsinkiläisten tarvitsevat ulkoilun, virkistäytymisen ja terveyden takia hyviä lähivirkistyalueita.

Kansallisen kaupunkipuiston statuksella kyseisille alueille ja metsille vahvistettaisiin se arvo mikä niille kuulluu. Samalla saataisiin säilytettyä lukuisia valtakunnnallisestikin merkittäviä luontokohteita.

Luonto kuuluu kaupunkiin.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

1. Kyllä. Vaikka kaupunkiympäristölautakunta päätti 2020, että nyt edetään Nyky+ -vaihtoehdon pohjalta, niin hanke kaupunkipuiston perustamisesta on yleisesti tukenut ja vahvistanut Helsingin viher- ja luontoalueiden asemaa kaupungin maankäytön suunnittelussa.

Tuo ns. laaja vaihto (VE1) on yhteensopiva yleiskaava 2016 kanssa ja tarjoaa hyvät puitteet Helsingin viher- ja luontoalueiden jatkosuunnittelulle - siis sille, että niiden olemassaolo turvataan kaavoituksessa, sekä myöhemmin ympäristöministeriön kansallinen kaupunkipuisto-statuksella.


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

1. Kyllä. Kulttuuriympäristön, myös rakennetun, säilyttäminen ja vaaliminen on tärkeää. Puiston perustaminen asettaa rajoituksia ja pakottaa pohtimaan kaavoitus- ja rakentamistoimia asettamatta kuitenkaan täydellistä kieltoa alueen kehittämiseen hyviin perustelluista syistä.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

1. Kyllä.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

1. Kyllä. Keskuspuisto on Helsingin keuhkot. Lapsena asuin 10 vuotta Mansku 87, talon reunasta avautuivat metsät Keskuspuistoon. Ne tulivat tutuiksi.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

1. Kyllä. VE1 vaihtoehdossa kansallispuisto ja sen ympäristö säilyy yhtenäisinä alueina vihersormineen ja ulottuu laajalle alueelle ympäri Helsinkiä. Lähiluonto on näin myös eri puolilla Helsinkiä asuvien kuntalaisten helposti tavoitettavissa VE1 ratkaisussa.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

1. Kyllä. Asukkaiden viihtyisyyteen vaikuttavat olennaisesti puistot ja metsät. Helsinki ei saa olla kivikylä.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

1. Kyllä.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

1. Kyllä. Monessa muussakin Suomen kaupungissa on ja olisihan se hienoa että Suomen pääkaupunki olisi yhdistelmä kulttuuria, historiallisuutta sekä monimuotoisia luontoon liittyviä virkistys paikkoja sekä kohteita. Eikä sen tarvitse olla mikään kauhean iso jos se taloudesta olisi kiinni sen pitäminen kunnossa.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

2. Ei. Nykyiset luontoarvot pitää säilyttää.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

1. Kyllä. Laajin vaihtoehto säilyttäisi kaikista parhaiten helsinkiläisille arvokkaan ja virkistysmahdollisuudet turvaavan lähiluonnon.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

1. Kyllä.

1. Kyllä. Mitä enemmän viheralueita sen parempi. Vähintäänkin olemassa olevat puistot ja viheralueet tulee hoitaa.


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

1. Kyllä.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

1. Kyllä. Olen itse ollut mukana kansalaisliikkeessä ajamassa hanketta. Tietysti pääkaupungissakin pitää olla tällainen, jolloin pääsemme mukaan niiden verkostoon ja markkinointiinkin.


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

1. Kyllä. Helsingin uudisrakentamisen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä, ja sen tulee kunnioittaa kulttuuri- ja ympäristöarvoja. Helsinkiä tulee rakentaa kestävällä tavalla, sopusoinnussa luonnon kanssa.

Helsingin saaristo, Unesco-perintökohde Suomenlinna erityisenä helmenä mukaan lukien, tulee rauhoittaa. Täten säilytetään merellisen Helsingin edusta avoimena ulappana.


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

1. Kyllä.


1. Kyllä.


2. Ei.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

1. Kyllä. Kaupunkipuiston idea on korostaa erityisesti luontaisesti uusiutu- vien kaupunkimetsien, mutta myös historiallisesti muokkaantuneiden perinneympäristöjen ja merellisyyden merkitystä luonnon monimuotoisuuden, virkistymisen ja kulttuuriarvojen kannalta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tämän perusteella voidaan nirhaista rakentamiseen esim. Keskuspuistoa


1. Kyllä.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

1. Kyllä. Keskuspuisto kuuluu virkistyskäyttöön kaikille kaupunkilaisille.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

1. Kyllä. Ehdottomasti! Kansalliseen kaupunkipuistoon tulee erityisesti sisällyttää lähiöiden merkittävää kulttuuriympäristöä monipuolisesti. Olen yksi KKP-perustamisaloitteen laatijoista.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

1. Kyllä. Vaatimus yhtenäisistä kokonaisuuksista on hyvä. Nyt muita alieita kuin keskuspuistoa ollaan pilkkomassa turhan pieniksi plänteiksi.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

1. Kyllä. Rakentamisen lähtökohtana pitäisi olla se, että rakennetaan liikenneväylien varrelle mieluummin korkeampaa ja säästetään ympäristön luontoa. VE1 tukee tätä näkökulmaa.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

1. Kyllä. Kannatan niin sanottua laajaa vaihtoehtoa etenkin, jos se takaa sen sisältämien luontoalueiden säilymisen.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

1. Kyllä. Ykkösvaihtoehto on ainoa riittävän eheyden takaava suunnitelma.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

1. Kyllä. Ilman luontoa ei ole elämää ja luonnolla on terveyttä parantava vaikutus. Emme me pärjää betoniviidakoissa ilman luontoa ja eläimiä.


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

1. Kyllä. Tärkeä hanke ilman muuta ja ilman muttia. Lähiluonto ja vanhat kulttuuriympäristöt ovat parasta, mitä kaupunki voi tarjota asukkailleen.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

1. Kyllä. Vaihtoehto takaisi kaikkien Helsingin asuinalueiden asukkaille mahdollisuuden nauttia luonnonläheisyydestä.


1. Kyllä.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

1. Kyllä. Luonto ja vehreys ovat tutkitusti tärkeitä ihmisille ja yhteisöille. Positiiviset vaikutuksen yltävät koetusta voinnista terveyteen ja toimeliaisuuteen.

Kannatan enemmän ja monimuotoisempaa luonnonmukaisempaa metsää, niittyä, kosteikkoa ja rantoja Helsinkiin.


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

1. Kyllä. Helsingin upeus perustuu varsinkin luontoon ja sitä pitää suojella kaikin keinoin.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

1. Kyllä. Mielestäni näistä kolmesta vaihtoehdosta laajin eli (VE1) pohjalta ajaa parhaiten asiaa.

1. Kyllä. Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi Helsingin arvokasta ja kaupunkilaisten rakastamaa luontoa ja suojelisi tärkeitä ekologisia käytäviä kaupungin viheralueiden välillä. Kirjoitin aiheesta aiemmin: http://www.amandapasanen.fi/2020/05/15/helsinki-ansaitsee-kansallisen-kaupunkipuiston/


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

1. Kyllä. Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi Helsingin luontoarvojen säilymisen ja suojelisi myös ekologisia käytäviä viheralueiden välillä.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

1. Kyllä. Keskuspuiston ystävät saivat minut perehtymään suunnitelmiin, ja on selvää, että laaja vaihtoehto on ihmisten, eläinten ja ympäristön kannalta eniten sitä, mikä vie Helsingiä toivomaani suuntaan. LAAJA kaupunkipuisto olisi jotain todella erityistä Helsingissä, ja sopisi hienosti pääkaupunkiin.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

1. Kyllä. Kansallinen kaupunkipuisto turvaisi osaltaan Helsingin tärkeitä luontorvoja.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

1. Kyllä. Kaupunkipuisto muodostaisi kokonaisuuden Helsingin monimuotoista luontoa ja kulttuuriympäristöä sekä auttaisi alueen ja ympäristö- ja kulttuuriarvojen turvaamisessa.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

1. Kyllä. Minun esityksestäni kaupunkiympäristölautakunnassa pidettiin kansallinen kaupunkipuisto hengissä. Laajimman vaihtoehdon taakse ei lautakunnassa ole saatavissa enemmistöä ja siksi esitykseni oli vain sellainen tynkä kuin enemmistö saattoi hyväksyä. Laajentamisen on aina mahdollista jos jonkinlainen puisto KKP saadaan.

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006520987.html

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

1. Kyllä. Kyllä ja rajojen kanssa pitää olla tarkkana että alueita ei supisteta.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

1. Kyllä. Helsingin Keskuspuisto on tällä hetkellä (vielä) helsinkiläisille hieno henkireikä luontoon. Sen merkitys on niin suuri, ettei siitä pidä missään nimessä lohkoa osia muka tärkeämpiin tarkoituksiin kuten asuntojen rakentamiseen tms. Kaupunkiin voidaan -- itse asiassa pitäisi - perustaa lisää puistomaisia alueita, koska jatkuvasti sellaisia menetetään kaavoituksissa. Tässä mielessä kansallinen kaupunkipuisto on todella tervetullut lisä.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

1. Kyllä. Lähden siitä että tällä myös suojellaan Hgin eri lähiöiden omaleimaista lähiluontoa sen koko laajuudessaan.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

1. Kyllä.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

1. Kyllä. Olen ollut mukana KKPH!-liikkeessä ja kannatan laajaa vaihtoehtoa, mutta olisin kovasti toivonut että Talin ja Patterimäen alue oltaisiin saatu mukaan alkuperäisen suunnitelman mukaan (kaupunkihan halusi karsia läntistä aluetta kovasti pois).


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

1. Kyllä. Kansallisen kaupunkipuiston tavoite on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokokonaisuutena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelua. Helsingin viiimevuosien rakentamisessa on aivan liikaa tuhottu luontoa ja kulttuuriympäristöjä, kaikki tuntuu olevan kaupan, kunhan kaupunki saa tontista riittävän pikavoiton tililleen. Helsingin kaupungin 2016 yleiskaava pitää uudistaa vastaamaan nykyaikaa, erityisesti nykyistä käsitystä kaupunkiluonnon merkityksestä. Uuden kaavan tueksi on perustettava kansallinen kaupunkipuisto, jotta kaupunkilaisten ei tarvitse olla koko ajan pelkäämässä taistelemassa terveellisen ja viihtyisän asuinympäristönsä puolesta.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

1. Kyllä. Meidän on turvattava planeetan kantokyky, kaikki muu toiminta on toissijaista. Kaupunkipuisto on elintärkeä monimuotoisuuden, puhtaiden ja luonnontilaisten vesistöjen, metsien, valottomien alueiden, ruovikkojen sekä hiilinielujen ym. kannalta.


1. Kyllä. Laaja kansallispuiston vaihtoehto tuo kaupunkilaisille luonnon osaksi kaupunkiympäristöä


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

1. Kyllä. Viheralueiden suojelu voidaan toteuttaa laajan vaihtoehdon avulla.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

1. Kyllä. Kansallinen kaupunkipuisto luo mahdollisuuden suojella lähiluontoalueiden verkostoa Helsingissä monipuolisesti. Se nostaa Helsingin kulttuuriarvoa (säilyttämällä kaupunkiluontoa säilytämme myös historiaa kuten Haltilan pellot, juoksuhaudat, Vantaanjoen miljöötä jne.) ja matkailuarvoa. Sitä kautta voimme kehittää ulkoilumahdollisuuksia Helsingissä (saamme pöytiä, nuotiopaikkoja, laavuja ja muita rakenteita ja reittejä) ja viherrunkoyhteydet ja -askelmat isompiin metsiin säilyvät. Tämä on tärkeää luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta. Monimuotoisuuden säilyttäminen on myös taloudellista.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

1. Kyllä.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

1. Kyllä. Turvataan Helsingin luonto pitkäjänteisesti.


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

1. Kyllä.