Loppuviesti äänestäjille

Kysymys ehdokkaalle:

Mitä muuta haluat sanoa äänestäjille Helsingin luonto- ja kulttuurialueista?

Kuvaile ajatuksiasi enintään 260 merkillä, niin julkaisemme tähän kysymykseen antamasi vastauksen myös sivuston Twitter-kanavalla (@pelastahelsinki).


Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

Asukkaiden Helsinki on parasta kaupunkiluonnon suojelua.


Tärkeä kysymys on minkälaisessä ympäristössä haluaa elää? Miten kaupunki palvelee kaikkia?


Valtuuston hyvät päätökset ilmastonmuutoksen ehkäisemisestä, muutokseen sopeutumisesta, luonnon monimuotoisuuden varjelemisesta ja arvoluontoalueiden säilyttämisestä on pystyttävä muuttamaan myös virkamiesten käytännön toiminnaksi. #AsukkaidenHelsinki


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

Asukkaat joutuvat jatkuvasti puolustamaan arvokkaita ja ahkerasti käyttämiään luonto-, virkistys- ja kulttuurialueitaan. Asukkaiden Helsinki -yhteislista ei hyväksy näiden kohteiden antamista kiinteistökeinottelijoiden ja rakennusliikkeiden pelikentäksi.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

Pormestarin jyräämässä Stadissa tornitaloja stondaa kohta kaikkialla. Skuttat, kaltsit ja puidet poistetaan tieltä. Tämä on pysäytettävä.


(Ehdokas ei vastannut kysymykseen)


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

Koronavuosi on osoittanut, miten iso merkitys viheralueilla, kaupunkimetsillä ja asuinalueiden lähiluonnolla on terveydelle ja hyvinvoinnille. Helsingin asukasmäärän kasvaessa viheralueiden tarve ja käyttö lisääntyvät, eivät vähene.


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

Helsingissä on arvokasta vanhaa luontoa, jonka suojelemisella on jo kiire. Myös viheralueiden vaaliminen ja lisääminen on tärkeää. Luontoa ja vanhoja kulttuuriympäristöjä on suojeltava taloudelliselta hyväksikäytöltä.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

Pidetään yhdessä huolta Helsingin hienosta lähiluonnosta ja kulttuuriarvoista. Niitä ei saa alistaa ahneelle voitontavoittelulle.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

Helsingin luonto- ja kulttuurialueita on suojeltava. Kaupungin luonnon monimuotoisuutta ja laajuutta on kasvatettava. Elinvoimainen luonto lisää ihmisten ja eläinten hyvinvointia. Lajikatoa voidaan estää kaupungissakin.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

Ympäristö- ja luontoarvojen tulee olla ensisijaisia kaikessa päätöksenteossa, mikäli ympäristövauriot ja ilmaston lämpeneminen aiotaan pitää tasolla mikä mahdollistaa järjestäytyneen yhteiskunnan elinolosuhteet myös tulevaisuudessa.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

Jäljellä olevat alkuperäiset viherympäristömme kaipaavat suojelua ja paikoittain myös ennallistamista jo luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Lupaan pitää huolta Helsingin vihersormista ja niiden vahvistamisesta.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

Helsinkiä ei pidä rakentaa tukkoon. Tarvitsemme paikkoja, joissa virkistäytyä, oleskella, kohdata ja puuhailla. Luonto- ja kulttuuriarvot täytyy huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

Lähellä olevien viheralueiden merkityksestä ihmisen hyvinvointiin on tutkimusnäyttöä.Jokaisella helsinkiläisellä on oltava mahdollisuus lähiluontoon!


Helsinkiä ei paranneta antamalla kaupungin kehittäminen sijoittajien käsiin. Lähiluonto ja historialliset ympäristöt on nähtävä osana Helsingin identiteettiä, niitä korostamalla Helsinki voi olla aidosti omaleimainen pääkaupunki maailman metropolien joukossa.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

Helsingin luonto- ja kulttuurialueet voidaan turvata vain perustamalla kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin, vain sillä on laissa säädetty status. Muut puistot ja kulttuurialueet kaupunki voidaan ottaa muuhun käyttöön kaupungin päätöksellä!


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

Maantieteellinen tosiasia on se, että Helsinki on niemi, joten tämä tosiasia on tunnustettava ja ymmärrettävä, että kasvun rajat tulevat väistämättä vastaan, jos Helsinki aiotaan säilyttää luonnoltaan monimuotoisena ja viihtyisänä.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

Helsinkiä on suojeltava betoonilta ja gryndereiltä. Kiitos!

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

Keskuspuisto on Helsingin henki - huolehditaan siitä niin, että tulevatkin sukupolvet saavat siitä nauttia!


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

Huolehtikaa jokainen lähialueitenne ja yhteisten kulttuuri- ja ulkoilualueiden siisteydestä, rauhasta ja ylläpidosta niin, että viette mennessänne sen minkä tuotte, jätätte alueen jälkeenne paremmin varustettuna ja siistimpänä kuin se tullessanne oli.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

Yltiöpäinen rakentaminen ei saa uhata helsinkiläisten nautintoa ja oikeutta läheiseen luontoon, perinteitä ja kulttuuria kunnioittaen.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

Kaupungissa kuuluu olla puistoja ja hienoja kulttuurialueita, ja niiden pitää myös kehittyä. Suurten yhtenäisten metsäalueiden paikalle, esimerkiksi Östersundomiin, voisi rakentaa viihtyisiä, kaupunkimaisia asuinalueita puistoineen.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

Liikarakentaminen uhkaa Helsingin luonto- ja kulttuuriarvoja sekä vähentää ympäristön viihtyisyyttä. Luonnossa liikkumisella on suuri merkitys hyvinvoinnille, sillä jo 10 minuuttia metsässä alentaa verenpainetta ja vähentää negatiivisa tunteita.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

Pienikin metsä tai viheralue keskellä asuinaluetta ilahduttaa niin isoja kuin pieniä ulkoilijoita, puhumattakaan lemmikeistämme. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus päästä helposti lähimetsään tai viheralueelle hengähtämään. Helsinkiin kuuluu luonto ja eläimet!


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

Luonto on Helsingin kilpailuetu muiden maiden pääkaupunkeihin nähden. Luonto edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja kasvattaa kaupungin elinvoimaa.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

Merellinen ja puistojen täyttämä Helsinki on ainutlaatuinen pääkaupunki, jota myös ulkomalaiset turistit arvostavat. Kesäaamuinen Pohjoisranta on upea aamuauringossa.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

Kaupunkiluontoa on aktiiviisesti säilytettävä nykyisen poliittisen muodin tiivistämisinnolta.


Helsingissä on paljon luontoa ja hoidettuja puistoja, joita pitää vaalia ja rakastaa. Merellinen Helsinki on ainutlaatuinen.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

Meidän pitää tehdä kaikkemme, että Helsinki ei uhraa historiallisia arvojaan, luonnonläheisyyttään ja inhimillisiä mittasuhteitaan lyhytnäköisen politiikalla höystetyn hyödyn alttarille.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

Toivon, että me kaikki jätämme hyvän esimerkin nykyisille ja tuleville polville rakkaudestamme luontoon ja elämään.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

Meidän on nyt taisteltava luonto - ja kulttuuriarvojemme puolesta, kun ne on kerran tuhottu emme saa niitä koskaan takaisin.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

Helsingisssä on alueellisesti onnistuttu melko hyvin säilyttämään alueellisesti ominaisia luonto- ja kulttuurikohteita. Tärkeää on että eri esikaupunkialuilla on jokaisessa oma luontoalue.


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

Helsinkiläisten on syytä huolehtia lähialueistaan ja viherympäristöstä ja nauttialuonnosta


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

Helsinki olisi kaupunki, jossa luonto- ja kulttuurialueet tarjoavat asukkailleen mahdollisuuden virkistäytyä perheen ja ystävien kanssa


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

Luonto on ekosysteemipalvelu, kuten hulevesien imeyttäjä, ilmanpuhdistaja, hiilinielu, luontosuhteen mahdollistaja, lähiruokavarasto, arkiliikunnan mahdollistaja, monimuotoisuuden kannalta tärkeä ekosysteemipalvelujen tuottaja.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

Helsingin luonto- ja kulttuurialueiden muodostumiseen on kulunut satoja vuosia. Niitä koskevia päätöksiä ei kannata tehdä vuodessa.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

Me helsinkiläiset saamme olla todella kiitollisia siitä, että meitä edeltävät päättäjät ovat säilyttäneet rakkaan kaupunkimme luontoa. Tehkäämme mekin samoin päättäjinä ja äänestäkäämme sellaisia päättäjiä valtuustoihin, joille luonto on tärkeä asia >3


(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Meillä kaupunkilaisilla pitää myös olla tilaa hengittää luonnossa.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

Pidetään kiinni siitä mitä meille on annettu. Ei kaikkea tarvitse rakentaa. Annetaan lapsillemme myös mahdollisuus tutustua luontoon.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

Aina, jos rakennetaan, pitää suunnitella myös tarpeeksi luontoaluetta esim. puita istuttamalla. Vieri viereen rakennetussa ympäristössä ei viihdy kukaan. sellainen rakentaminen on turhaa.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

Helsinki on todellakin näkemisen ja kokemisen arvoinen paikka asua ja käydä turisteillekin, raikkaasta merinn arvoinen pääkaupunki, seurakuntineen


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

Helsingin vetovoima on säilytettävä ja kehitettävä. Korkeasaari, Seurasaari, Linnanmäki, Keskuspuisto sekä etelä- sataman innovatiiviset sauna/ kylpyfasilieetit ydin keskustassa täydentävät kaupunkikuvaa. Senaatintori suurkirkkoineen kruunua.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

Säilytetään nykyiset luonto- ja kulttuurialueet ennallaan. Jos niitä tuhotaan, niin niitä ei saada enää takaisin. Annetaan niistä iloita seuraavien sukupolvienkin.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

Joissakin Euroopan maissa on aloitettu innostamaan ihmisiä istuttamaan kasveja ja puita ilmastotekona. Helsinki on itsessä ilmastoteko eikä siitä pidä luopua. Tulemme olemaan luonnollisin pääkaupunki ja se, jos mikä, on valttimme tulevaisuudessa.


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

Mieluummin tyytyväiset asukkaat ja enemmän luontoa kuin mahdollisimman paljon asukkaita ja vähän luontoa.


Helsinki on kaunis, merellinen ja vihreä asua ja elää. Pidetään sen ilme edelleen sellaisena ja jos mahdollista sitä vielä kehittäen.


Tärkeää päätöksentekoa.


Helsingin on säilytettävä kosketus luontoon.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

Suojellaan luonnon monimuotoisuutta. Malmin lentokentän kohtalo virhe, joka tulisi korjata kuin Vartiosaaressa tehtiin. Rohkealla politiikalla luonto säilyy!


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

Pääkaupunkiseutu on annettu jo pitkään kaupungistua, vaikka olisi pitää huolta koko maan asuttamisesta luomalla kaikkialle elämisen edellytyksiä.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

Malmin lentokenttä säilytettävä kaikessa yritys- ja lentotoiminnassa. Keskuspuisto ja Vuosaaren luontoalueet säilytettävä miltei nykyisessä muodossa. Luonto ja liikunta ovat Helsinkiläisille yksi henkireikä kaikkeen hyvinvointiin.


(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

Älkää hävittäkö luonnon monimuotoisuutta. Eläimetkin tarvitsevat luontoa. Kasvitkin säilyvät kun on luontoa riittävästi. Joka päivä häviää kasveja lopullisesti. Siis annetaan luonnolle se arvo mikä sille kuuluu. Puut ovat ilman puhdistajia. Muistetaan se!


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

Helsinki on kaunis. Helsinki on merellinen. Helsinki on vihreä. Haluan säilyttää kauneuden ja vihreyden myös tuleville sukupolville. Haluan, että meillä kaikilla on mahdollisuus virkistäytyä omalla kotialueellamme kauniissa luonnossa. Helsinki on rakas.


Helsinki tunnetaan sinisenä ja vihreänä meren ja metsän kaupunkina. Helsinki on puhtaan ilman, linnunlaulun ja kukkivien kasvien helmi. Kaupunkilaiset voivat samoilla raikkaassa ilmassa. Katseet saavat levätä luonnon rauhassa. Tämä on tulevaisuuden kaupunki.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

Jatkuvasti tiivistynyt kaupunkirakenne ei voi olla vaikuttamatta luontoarvoihin ja asukkaiden asumisviihtyisyyteen. OLE KUNTALAISENA TARKKANA, ETTÄ ÄÄNESI TULEE KUULLUKSI. Älä ainoastaan äänestä vaaleissa, vaan pidä yhteyttä päättäjiin myös myöhemmin.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

Luonto on elintärkeä ihmisen kasvulle ja hyvinvoinnille.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

hyvinhoidetun, luontoystävällisen Pohjolan valkean kaupungin, joka tarjoaa arvokasta kulttuuria ja monipuolista luontomaisemaa sekä helsinkiläisille että vierailijoille


(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Merellinen Helsinki on Helsingin vetovoimatekijä, sitä ei saa rakentamalla pilata vaan vaalia.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

Työ ja toimeentulo on välttämätön ja tärkeä mutta ilman luontoa ja sen antamaa virkistystä ei ehkä jaksa ja pysy terveenä pitkällä aikavälillä.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

Lähiluonto on pääkaupungin vetonaula ja säilyttämällä elinvoimaisen kaupunkiluonnon voi Helsinki näyttää mallia myös muille Suomen kaupungeille.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

Lähiluotoa tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Malmin lentokenttä ja sen ympäristöarvot täytyy suojella ja alueelle rakentaminen perua.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

"Pelastetaan Helsinki" on ykkösteemani vaaleissa. Se on vielä tehtävissä, mutta paljon pitää muuttaa asioita nykyisestä. Tehdään se yhdessä, vielä ei ole myöhäistä ! Luonto ja kulttuurialueet kuuluu Helsinkiin, meille kaikille.


Äänestäkää paremmin.


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

Tulevana valtuutettuna pidän huolta, että Helsingin arvokkaat luonto- ja kulttuurialueet säilyvät myös tuleville sukupolville.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

Näissä kuntavaaleissa päätetään siitä, millaisen Helsingin me haluamme jälkipolvillemme säilyttää. Löytyykö modernin ja uuden lisäksi myös kulttuurihistoriallista maisemaa sekä luontoa? Muista äänestää!


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

Helsingin poikkeuksellisen upeaa lähiluontoa uhkaa asuntorakentaminen ja sen taustalla on kaupungin väestönkasvu. Ei ole järkeä vastustaa yksittäisiä hankkeita vaan itse kasvuideologiaa. Kasvun taustalla on humanitaarinen ja halpatyövoiman maahanmuutto.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

On tärkeää että kaikilla on mahdollisuus päästä ulkoilemaan lähiluontoon. Ja alueita jossa tämän voi tehdä pitäisi löytyä kohtuullisella etäisyydellä. Myös luonnon monimuotoisuutta on tärkeää tukea.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

Helsingin luonto- ja kulttuurialueet tulee säilyttää ja uudistaa kaupunkia niiden ympärillä. Meidän on taattava, että vivahderikas Helsinki säilyy tulevaisuudessakin. Suomalaisen kulttuurin tulee näkyä ja kuulua!


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

Valtuutettuna sitoudun puolustamaan ja suojelemaan lähiluontoa, vapaa-ajan kalastusta sekä kehittämään merellisen Helsingin vetovoimaa luontoarvoja kunnioittaen. Julistusten sijaan kaivataan tekoja.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

Pääkaupunki ei tarvitse kovin paljon luontokohteita. Helsinki on kasvava metropoli, jonka tarvitsee rakentaa paljon uusis asuinalueita. Lyhyen matkan päässä Helsingistä sijaitsee upeita luontokohteita, joihin helsinkiläisten on helppo mennä.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

Lähiluonto kuuluu kaupunkilaisille. Helsingistä on mahdollista tehdä vaelluskalojen suojelemisen ykköspaikka Suomessa.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

Orgaanisesti ajan saatossa muodostunut on yleensä parempaa kuin tekemällä tehty


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

Lähiluonnossa liikkuminen on tullut korona-aikana kaupunkilaisille entistä tärkeämmäksi. Virkistysalueiden pitää jatkossakin olla kaikkien helposti saavutettavissa.


Kaupungin vetovoima tulee turvallisista luontoelämyksistä.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

Äänestämällä uusia kykyjä Helsingin valtuustoon voimme olla vaikuttamassa kaupunkimetsien säilyttämiseen ja kaupungin uudistumiseen. Äänestetään uusi tulevaisuus kaupunkimme monipuolisuudelle!


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen)


Jotta voimme rakentaa kestävää tulevaisuutta, on meidän ymmärrettävä historiaa. Kaupunki on aina kasvanut ja kehittynyt, mutta se pitää tehdä vuoropuhelussa luonnon ja historian kanssa.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

Hyvä Helsinki rakentuu yhteistyöllä. Haluan olla edistämässä niin kaupunkilaisten, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja politiikkojen parempaa yhteistyötä.


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

Kaupunki kuuluu kaupunkilaisille ja sitä on rakennettava ja vaalittava tästä lähtökohdasta. Kauneus, sopusuhtaisuus ja mielenkiintoisuus ovat merkittäviä tekijöitä. Luontoa ja sen monimuotoisuutta, ympäristöä ja rakennettua kulttuuriperintöä on suojeltava.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

Helsinki tarvitsee rakentamista, asuntoja, mutta nyt on muutama vuosi menty liian lujaa. On aika hiljentää vauhtia ja ottaa maltti mukaan suunnitteluun.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

Luonto kuuluu myös kivikaupunkiin. Uusia asuntoja tarLapinlahti kuuluu kaikille helsinkiläisille kulttuurin ja mielenterveyden keitaana. Sanon ei Keskuspuistoa nakertavalle ja liikennettä sumputtavalle bulevardisoinnille. Asuntoja täydennysrakentamisella.ni


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

Helsingin luonto- ja kulttuurialueita ei ole enää varaa vähentää yhtään. Kaupunkimaisemaan kuuluu myös monimuotoinen luonto ja kaupungin menneisyydestä kertovat alueet ja rakennukset. Helsingin on osattava arvostaa kaunista ympäristöään ja historiaansa!


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

Helsingin rakentaminen ei saa olla ahnetta. Joka paikassa pitäisi olla viihtyisää ympäristöä ja ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia eri ikäisille ihmisille.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

Kaikki on säilyttämisen arvoista.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

Pidetään Helsingistä ja sen luonnosta huolta jotta sen historiallinen perintö sekä puhdas ilma säilyvät tuleville sukupolville.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

Luonto rauhoittaa.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

Säilytetään lähiluonto ja kaupunkilaisten virkistysmahdollisuudet! Suomalainen luonto kuuluu erottamattomasti Helsinkiin. Kuunnellaan asukkaita kaavoituksessa enemmän!


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

Turvataan lähiluonto ja lähiliikuntapaikat! Tuetaan näin helsinkiläisten fyysistä ja henkistä jaksamista. #valintavahva

Vaikka varsinkin keskustassa on pääasiassa kerrostaloasumista, on täällä silti puistoja, luonnonvaraisia eläimiä ja koskematonta luontoa. Luonnonläheisyyttä ja uudisrakentamista on siksi soviteltava siten, että meillä jää mahdollisuus liikkua luonnon helmassa.


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

Helsingissä on tuhottu jo liikaa luonto- ja kulttuurialueita, nyt seis! Helsinkiläiset tarvitsevat sekä vihreyttä että historiaamme kunnioittavia kulttuurialueita.


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

Helsingin uudisrakentaminen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä! Viheralueemme ovat tärkeitä, jotta turvaamme asukkaiden pääsyn luontoon – lähellä kotiaan. Alueet edistävät terveyttämme, samalla kun ne tekevät kaupungista viihtyisän ja elävän.


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

Recreational areas, parks and green areas are an important part of Helsinki's unique identity and should be protected as much as possible to keep Helsinki as liveable as it is.


Ajan kaupunkisuunnittelua kaupunkilaisten ehdoilla, hiilineutraalia rakentamista, lähiluonnon ja sen monimuotoisuuden suojelua ja lasten oikeuksia.


(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

Kaupunkia tulee kehittää, mutta ei ylimitoitetulla kaupunkisuunnittelulla. Jos aikanaan esim. Norrmenin talo, Skoha, Heimolan talo ja Tempo olisi säästetty, ne muodostaisivat nyt arvokkaan ja suojellun lisän Helsingin kaupunkikuvaan.


(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

Meillä ei ole oikeutta tuhota vastuuttomalla rakentamisella myös tulevillta sukupolvilta.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

Vaalien alla sanat ovat halpoja. Seuraava valtuusto on jälleen massiivisen luonto- ja kulttuurikadon portinvartijana. Luotan Vasemmistoon, natsat löytyy.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

Helsinki tarvitsee jatkuvaa rakentamista. On osattava säilyttää luontoa ja kulttuuriympäristöjä. Asuntopula on huono veruke huonolle suunnittelulle.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

Kaiken kaikkiaan olen aina ollut jatkuvan kasvun tavoitetta vastaan. Luonnon ja ihmiskunnan hyvinvoinnin kannalta olisi parempi tyytyä jo olevaan. Kysymys on laajempi kuin vain Helsinki. Helsinki voisi olla edelläkävijä panostamalla asukastyytyväisyyteen.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

Haluan säilyttää Helsingin nykyiset luontoalueet mutta myös ylläpitää sen keskustan kaunista olemusta.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

Luonto on Helsingissä jokaista lähellä ja niin sen tulee olla myös tulevaisuudessa.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

Ilman luontoa, ei ole elämää!


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

Jos Helsingistä tuhotaan luonto- ja kulttuurialueet, mitä syitä asua Helsingissä jää enää jäljelle? Monille ei mitään. En hyväksy rahan ehdoilla tapahtuvaa kaupunkisuunnittelua.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

Helsingissä on tällä hetkellä yhdistetty hienosti tasapainoisesti rakentaminen ja luonnonläheisyys jota ei saa tuhota liikarakentamisella. Jokaisella Helsinkiläisellä pitää olla tulevaisuudessakin mahdollisuus astua suoraan kotiovelta luonnon rauhaan.


Arvostusta luonnolle! Luonto ja luonnonvaraiset eläimet kuuluvat Helsinkiin. Metsät ja puistot ovat suosittuja virkistyspaikkoja ja lähimetsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Suurin uhka lähimetsille on niiden kaavoitus.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

Lähiluonnon puolustaminen on vastuullista ja tutkitusti hyödyllistä niin yksilöiden kuin yhteisön kannalta.


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

Helsingin kaupunkiluontoa ja -kulttuuria tulisi suojella ja edistää kaikin tavoin. Olemme osa luontoa, ja kulttuuri on henkisyytemme ytimessä. Hyvinvointimme perustuu merkittävästi näihin kahteen.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

Tutustu lähiluontoon ja käy välillä kotikulmiesi ulkopuolella virkistäytymässä Helsingin ja Uudenmaan Virkistysalueiden luontokohteissa. https://uuvi.fi/fi/lista-kaikista-virkistys-ulkoilu-ja-luontokohteet-uudellamaalla/

Helsingin upea monipuolinen luonto on arvokkainta mitä meillä on. Kaupunkimetsät, kattava viherverkosto ja merellisyys tekevät Helsingistä vehreän luonnonläheisen pääkaupungin. Sellainen sen pitää olla myös jatkossa!


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

Ilmastonäkökulma ja luonnon monimuotoisuus on otettava poikkileikkaavaksi teemaksi kaikkeen päätöksentekoon. Meillä on Helsingissä upea ja monipuolinen luonto. Suojellaan ja varjellaan vehreää Helsinkiä, yhtä hyvinvointimme lähdettä.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

Luonto ja eläimet ovat aina saaneet väistää, kun ihmisten etu vaatii. Nyt tähän muutosta! Mitä kulttuuriympäristöön tulee: historian kerrostumista saamme lohtua ja jatkuvuutta. Kiitos @pelastahelsinki tärkeästä edunvalvonnasta!


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

Ilmastokriisi ja luontokato ovat tämän sukupolven tärkeimmät haasteet. Meidän tulee puolustaa Helsingin luontoarvoja jokaisessa päätöksessä. Vaikka luonnolla on ihmisille merkittäviä hyvinvointivaikutuksia, meidän tulee muistaa myös luonnon itseisarvo.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

Monimuotoinen luonto ja omaleimaiset kulttuuriympäristöt tekevät Helsingistä Helsingin!


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

Näissä vaaleissa itse haluan puolustaa erityisesti asuinalueiden tasavertaisuutta, kulttuurin elinvoimaisuutta ja mielenterveystyötä. Koen että kaikki nämä muut pääteemani leikkaavat erityisesti Itä-Helsingin kaupunkimetsien puolustamisen äärellä.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

Helsingin tulee profiloitua vehreänä ja luontomyönteisenä kaupunkina, missä ihminen on osa ekosysteemiä eikä sen yläpuolella.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

Olen tutustunut kaupunkini ympäristössä oleviin uhanalaisiin kulttuurirakennuksiin ja tajunnut, että näiden rakennusten kunnossapidosta ei kaupunki ole riittävästi huolehtinut. Huolehtikaamme siitä, että kaupunkimme kulttuuriperintö säilyy lapsillemmekin.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

Rakentamisen laatuun ja ulkonäköön on myös kiinnitettävä huomiota. Helsinki on alun perin rakennettu panostamalla korkeatasoiseen laatuun, osaamiseen, ja rakentamiseen. Tänään rakentamisen laatu tai ulkonäkö ei ole kunniaksi kaupungillemme.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

Pelastetaan Helsinki! Lähiluonto, rannat ja kulttuuriympäristöt ovat vaarassa, äänestämällä voimme suojella ne niin että lapsemmekin saavat nauttia niistä.


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

Yleiskaava (2016) uhkaa yli viidennestä kaupungin viheralueista. On aivan kestämätön ajatus, että lähiluontoa hävitettäisiin näin paljon. Ihan kuin luonnon merkitystä ihmisille, meille ja tuleville sukupolville, ei vieläkään ymmärrettäisi.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

Helsingin korvaamaton luonto kuuluu kaikille sen asukkaille – niin ihmisille kuin muillekin eliöille. Lähiluonnon merkitys on elintärkeä. Pelastetaan yhteinen kotimme ja luodaan yhdessä toimiva ihmisen ja luonnon liitto!


Helsinki on pelastettava kiihtyvältä tiivistyvältä rakentamiselta ja kulttuuriympäristöjen nakertamiselta.


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

Helsingin luonto ja kulttuuriympäristöt ovat kaupungin vetovoimatekijä, ja Helsinkiä tuleekin kehittää viihtyisänä luontopääkaupunkina.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

Kaupunkiluonnossa olisi arvokasta nähdä historiallista jatkumoa. Vantaanjoen varsilla on merkittäviä paikkoja, kuten Haltilan ja Tuomarinkylän maalaismia, juoksuhautametsissä on lehtikuusta ja saaristossa omat tarinansa. Myös virtavedet kertovat historiaa.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

Tiivis kaupunkirakentaminen ei vähennä hiilidioksidipäästöjä optimaalisesti. Helsinki tarvitsee valtuutettuja, jotka pystyvät arvioimaan suunnitelmia ilman ennakkokäsityksiä ja kokonaisvaltaisesti.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

Helsingin luontoalueita tulee säilyttää erityisesti asuinalueilla ja asukkaita pitää kuunnella. Luonnon tuhoaminen pitää lopettaa!


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

Malttia rakentamiseen ja liikenneratkaisuihin. Ympäristösuunnittelun fokus takaisin luonnon ja asukkaiden hyvinvointiin.