Malmin kenttäalueen luonto

Kysymys ehdokkaalle:

Olisitko valmis vähentämään Malmin lentokenttäalueelle suunniteltua rakentamista reippaasti, jotta alueen uhanalaiset luontotyypit voitaisiin säilyttää nyt esitettyä 25 000 asukkaan kaavarunkoa paremmin? Samalla kenttä voisi mahdollisesti tulevaisuudessa toimia sähköisen ilmailun edelläkävijänä.

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin erityisasiantuntijan Tapani Veistolan kannanotto Malmin kenttäalueen luontotyypeistä: https://www.sll.fi/uusimaa/2020/09/26/malmin-luontoarvot-rakentaa-vai-saastaa)

  1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan
  2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen
  3. Ei
  4. Muu vastaus (perustele)

Malmin lentokenttäalueen niittylajistoa.
Malmin lentokenttäalueen niittylajistoa.


Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Riitely ja rakentaminen eivät sovi yhteen.


Helsinki on paikka muillekin kuin vain ihmisille.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttäalueen sekä luonto- että kulttuuriperintöarvot tulee säilyttää. Lentokenttä on säilytettävä ilmailukäytössä. Uudet luontoselvitykset ja maailman luonnon nykyinen tilanne on otettava huomioon ja rakentamissuunnitelmat on tarkistettava näiden mukaan.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Malmin lentokenttäalueella on mahdollista löytää ratkaisu, jossa ilmailutoiminnon, asukkaiden virkistystarpeiden, luonnonsuojelun ja asuntorakentamisen tavoitteet voidaan sovittaa yhteen.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Luontotyypit, virkistys- ja ulkoilualueet mahtuvat hyvin asuntojen lähelle. Tarpeen asukkaille


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Malmin alueen kehittäminen ja ilmailutoiminnan jatkaminen Malmin kentällä voidaan yhdistää. Supistamalla rakentamistavoite noin 10 000 asukkaaseen, voidaan säilyttää ilmailutoiminta ja etenkin lähialueen asukkaille tärkeät virkistys- ja luontoarvot.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Lentokentän alueen luontoa tulisi elvyttää, jotta siitä voisivat nauttia niin ihmiset kuin muutkin eläimet. En kannata lentotoiminnan jatkamista, koska se ei ole vastuullinen harrastus ilmastokriisin keskellä.

Jos on pakko rakentaa, rakentaminen tulisi rajata vain pienelle jo rakennetulle (lentokentän rakenteet) alueelle.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

3. Ei. Malmin lentokentän alueen rakentaminen asuinkäyttöön voidaan toteuttaa alueen luontoarvoja ja mm. liito-oravakantaa suojellen. Lentäminen on harrastuksena sähköisenäkin epäekologista, ja lentokulttuurin varjolla tehtävä rakentamisen jarrutus näyttäytyy lähinnä vastenmielisenä nimbyilynä.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

3. Ei. En kykene hahmottamaan ratkaisua, jolla kentällä säilyvät sekä niityt, että sähköinen lentotoiminta että sinne rakennetaan 10-15 000 asukkaan kodit. Kannattaisin sen siijaan Suomen luonnonsuojeluliiton esittämän osayleiskaavan laatimisista, jossa luontoarvot turvataan, ja rakentaminen mitoitetaan sitten sen mukaisesti.

Ongelma on, että päätöksentekojärjestelmä ei taida tällaista käännettä prosessissa tuntea ja kaavoitus etenee jo kovaa vauhtia.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Rakentamisen määrä riippuu uhanalaisten lajien vaatimuksista. Täysimittaisena rakentamissuunnitelmaa ei pidä toteuttaa.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokentän alue on ainutlaatuista kasvistoa ja eläinkantaa (esim.liito-orava) ylläpitävä kokonaisuus, että mielestäni se olisi suojeltava ja/tai ainakin siitä olisi järjestettävä neuvoa antava kansanäänestys. Mikäli kansanäänestys tukisi kentän rakentamista, asumiskantaa tulisi vähentää esim. 10-15 000 asukkaaseen.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Alueen luonto- ja kulttuuriarvoa tulisi vaalia eikä uhrata kiinteistösijoitusbisnekselle. Malmin lentokenttä on rakennettu savipohjalle, minkä seurauksena alueelle kaavailtu rakentaminen on hyvin vaikeaa ja erittäin kallista, puhumattakaan pelkkään paaluttamiseen tarvittavan betonimäärän ympäristövaikutuksista.

On myös hyvin lyhytnäköistä tuhota Helsingissä sijaitseva pienkoneille tarkoitettu lentokenttä nyt, kun sähkölentokoneita kovaa vauhtia kehitetään ja kaupalliset pienkonelennot niiden mukana mitä todennäköisimmin lisääntyvät tulevaisuudessa räjähdysmäisesti.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. On kansallinen häpeä hävittää kulttuurihistoriallisesti niin arvokas toimiva lentokenttä! Kevyempi rakentaminen toimisi yhdessä sähkölentämisen ja myös helikopterilentojen kanssa.


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokentän luontoarvot ovat kiistattomat, mutta vielä olennaisempana näen sen, että Malmin lentäkenttä tulee säilyttää ilmailukäytössä Suomen huoltovarmuuden ja turvallisuuden vuoksi. On tärkeää, että Helsinki-Vantaan lentokentälle on pääkaupunkiseudulla edes jollakin tavalla toimiva varakenttä.

Ymmärtääkseni Malmin lentokenttä toimii parhaiten mahdollisimman monipuolisessa ilmailukäytössä sillä tavalla, että asuntorakentamista ei tule alueelle ollenkaan.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Tunnen maanrakennus DI:n hyvin ja hän toteaa alueen olevan taloudellisesti täysin rakennuskelvottomaksi. Jo rakentamisen yrittäminen luo Talvivaaran kaltaisen haisevan katastrofin.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Mielellään säilyttäisin Malmin lentokentän ja sen alueen entisellään. Mutta jos joku kompromissi täytyy tehdä, niin siten että luontoa säästetään ja ilmailu mahdollistetaan.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

4. Muu vastaus. Maaperätutkimukset ja asuntojen kysyntä kys. alueella sanelee rakentamisen järkevän määrän. Helsinki on kaupunki, ei maalaiskunta. Julkisen liikenteen varrelle on voitava rakentaa mikäli tänne halutaan yrityksiä ja lisää työtä tekeviä, myös sosiaalikulut ja hoivatarpeen lisääntymisen maksavia asukkaita.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Minusta Malmin kentän luontoarvojen ja tulevaisuuden sähkökoneiden pohjalta Malmin kenttäalueesta olisi löydettävä kompromissi, rakennettava reunamille kohtuullisesti ja säilyttää kulttuuri- ja luontomaisema kera yhden kiitotien.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

4. Muu vastaus. Malmin lentokenttä on tällä hetkellä hyötykäytössä, joten etsisin sopivaa rakennusmaata ensisijaisesti muualta. Jos järkevämpää ratkaisua ei löydy, ei rakentamista myöskään Malmin lentokentälle voi sulkea pois. Jos lentokenttä kuitenkin poistetaan käytöstä, alueelle kannattaa rakentaa mahdollisimman paljon asuntoja.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Ennen toista maailmansotaa valmistunut, hyvin säilynyt ja edelleen toiminnassa oleva kenttä on saanut myös kansainvälistä tunnustusta. Rakentamispäätös tulisi kumota tai rajata niin, että ainakin osa historiallisesti arvokasta kenttää voidaan säilyttää.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Luonto on säilytettävä, sanoin kuin kentän ilmailutoiminta. Lisää Malmia käsittelevässä blogissani mirita.fi


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokentän asuntorakentaminen on paitsi tyhmää myös kallista ja sen ympäristökuormitus on valtava. Alueen luontoarvot ovat ainutlaatuiset. Alue tulee säilyttää nykykäytössä.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Lentotoimintaa tulisi voida jatkaa Malmilla.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin kenttä on erittäin arvokas kulttuuriperintö ja sen luontoarvot on korvaamattomat. Longinojan pelastettu kalakanta tuhoutuu, kun joen alkulähteet möyritään ja vapautuu sulfidisavesta rikkihappoa.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. SE on säilytettävä ehdottomasti turvallisuussyistä. Mikään muu kenttä ei ehdi puolustaa helsinkiläisiä kriisitilanteessa. Se pitää olla aina valmiudessa ja tarvittaessa harjoituskenttänä.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Kannatan Malmin lentokentän säilyttämistä ja kehittämistä tulevaisuuden kenttänä.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Alueella on historiallinen symboli ja maaperäkin vaativa rakentamiselle


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

4. Muu vastaus. En kannata ideaa malminkentän lento toiminta minimiin ja tekisin kentästä luontoalueen


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Lisäksi lentokenttä tulisi palauttaa ilmailutoimintaan ja kehittää sähköistä ilmailua.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

4. Muu vastaus. Oma esitykseni on alkujaan ollut, että ilmailutoiminta lakkautetaan, koska se palvelee niin pientä ryhmää helsinkiläisiä. Tilalle tulisi virkistys- ja liikuntakäyttöön suunniteltu alue. Nuorille tarvitaan jalkapallokenttiä, jääkiekkohalleja ja muita harrastustoimintaan liittyviä alueita. Malmin lentokenttä olisi tähän hyvä ratkaisu.

Alueelle voidaan rakentaan jonkin verran kattamaan kaupungille aiheutuneita kuluja ja samalla alueelle saadaan uusia käyttäjiä.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Kentän arvo yritysten yhteyden tarpeeseen muualle Suomeen on tärkeää.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Alue on kulttuurihistoriallisesti hyvin arvokas kenttä.

Mm. Toinen maailman sota meinasi päättyä siellä. "oli sumuinen päivä kun A. Hitler oli tulossa Malmin kentälle. 5 sekuntia ja maailmanpalo olisi päättynyt, mutta lentäjä pelasti piippuun törmäämisen...."

Luonnossa esiintyy myös liito-oravia, kenttä tulisi säilyttää jälkipolville.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Mielestäni lentokenttä pitäisi säilyttää.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Monien puolesta ja Kd kanta on, ettei Malmin lentokenttää hävitetä ja oma mielipide, jos Vantaan kenttä vaikka tuhottaisi pommilla, ilkivallalla, niin mistä sitten Helsingissä lennettäisiin?


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Pitäisi ottaa mallia Ruotsista. Arlandan suurkenttää rakennettaessa Bromman kenttä aiottiin sulkea. Nyt siinä on hyvin toimiva pienkenttä. Samaa voisi soveltaa Malmin kentän kohdalla. Myös luontoarvot on säilytettävä.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Kenttä pitäisi säilyttää ilmailukäytössä!


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä tulee säilyttää alkuperäisenä toiminnaltaan ja luonnoltaan.


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Ensisijaisesti haluan säilyttää Malmin lentokentän toiminnassa ja samalla turvata alueen taloudelliset ja luontoarvot.

Sähköiset lentämisen yleistyminen saattaa antaa mahdollisuudet rakentaa kentän läheisyyteen merkittävästikin uusia asuntoja.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Alue ei sopiva asumiseen.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Hassua tässä kysymyksessä on se tosiasia, että osittain kaavat on jo hyväksytty. Ihmettelen erityisesti luontoaktiivisia kannattajia, sillä liito-oravan pesimäalue kuuluu tänne. Kuten ed. mainitsin Sipoon alueesta, niin kokonaisuus olisi alun perin pitänyt suunnitella sinne.

Malmin lentokenttäalue on kansainvälisesti tunnettu kulttuuriperintökohde!


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

3. Ei. Tämä asia kuuluu valtiotasoiseen päätöksentekoon, sillä koko maa pitäisi pitää asuttuna, ei vaan pääkaupunkiseutua.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Monimuotoinen luonto on tärkeää.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä ja sitä ympäröivä luontoalue pitäisi säilyttää sellaisenaan. Annetaan niin lintu-, hyönteis -ja kalalajien kuin kasvillisuuden säilyä siellä. Longinojan taimenta pitää suojella. Alueen rakentaminen vetiselle savimaalle ei ole järkevää ollenkaan.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Sekä minä että puolueeni olemme Malmin lentokentän säilyttämisen puolella.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Lentokenttä pitää säilyttää. Puolueeni kanta on (KD) että kenttään ei kosketa ollenkaan. Maapohja ei ole rakentamisen näkökulmasta halpaa, eikä rakentamiselle sopivaa. Ilmailu on säilyttävä. Harvemmin ymmärretty syy on maanpuolustuksellinen (mahdollinen sotatila) ja esim ruoka- ja muu kuljetusmahdollisuus ilmateitse.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Alue pitäisi toimia pienkone harrastajien paikkana, niinkuin tähänkin saakka. muut paikat ovat pitkällä. Esim Nummelan lentokenttä Vihdissä. Alueella on muutakin tärkeää. Siellä on liito-oraviien pesiä.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Ainutlaatuinen luonto ja arvokas kulttuuriperintö tulee säilyttää. Alueen maaperä ei sovi asuinrakentaamiseen. Terminaali pitää peruskorjata hyvään kuntoon.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Asuinalueen lähiluonnon hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia. Mielestäni kaupunginosien omaleimaisuus tulee huomioida nykyistä paremmin, kuten kulttuurisesti arvokas Malmin lentokenttä ja sen toiminnan säilyttäminen myös tuleville sukupolville.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Olen ollut jo parikymmentä vuotta hankkeesta luopumisen kannalla ja olen voimakkaasti edellen. Kentän säilyttäminen on monelta kannalata tärkeää jo jopa huoltovarmuuden kannalta, puhumattakaan luontoarvoista.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Jos on ihan pakko rakentaa niin mahdollisimman vähän ja luontoa kunnioittaen.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Tämä on ollut vaaliteemani jo edellisissä vaaleissa. Olen kentän puolustaja.

Koko projekti on valheilla aloitettu, ja rakentamista ei pidä sallia. 1/6 Helsingin niityistä on kentän alueella.


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmi pitää säilyttää entisellään tai korkeintaan rakentaa uusi valvontatorni. Suunnitellut matuhautomot voisi siirtää itäkeskuksen suuntaan, aluksi.


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Huomauttaisin, että Helsinki ei ole tehnyt alueelle osayleiskaavaa. Nyt tehty kyseenalainen kaavarunko, joka perustuu virheellisiin väestöennusteisiin (kts. vastaukseni edellä).

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei tunnisteta tälläistä menettelyä. Kyseenalaisella kaavarunkomenettelyllä on pystytty ohittamaan yleiskaavaan sidotut selvitykset mm. luontoarvoja turvaaviin sisältövaatimuksiin.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Puolueemme kanta on että Malmin lentokenttäaluetta ei rakenneta. Oma kanta on että Helsinkiin on jo valmistumassa uusia asuntoja muille asuinalueille reilu toistakymmentä tuhatta. Malmin rakentamiselle ei ole tässäkään valossa perusteita.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Lentokentällä on arvo niin ilmailun kuin luonnonsuojelun kannaltakin. Sinne olisi kallis rakentaa ja tulos olisi joka tapauksessa lähiö kaukana kaikesta.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä tulee pelastaa ja sen lähiluonto samalla. Tähän olen ehdokkaana 100% sitoutunut.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

4. Muu vastaus. Äänestän asiassa Perussuomalaisten valtuustoryhmän linjan mukaisesti, mikäli asia tulee vielä käsittelyyn.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokentän luontoarvot ovat kokonaisuus. Alueen niityt, liito-oravien habitaatti ja Longinojan taimenten kutusoraikot ovat tärkeitä alueen monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin kenttä tulisi säilyttää sellaisenaan ilmailukäytössä


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Osa alueesta pitäisi säästää mahdollisimman luonnontilaisena, jotta uhanalaiset luontotyypit säilyvät. Myös ilmailutoiminnan jonkinlainen säilytäminen kannattaa tutkia.


2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Hanke on jo niin pitkällä, että täyskäännös vaikuttaa mahdottomalta. Kohtuullistaisin hanketta.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Vaikka mielestäni Malmin lentokenttäalue tulisi säilyttää täysin lentotoimintaa varten, niin kuitenkin alueelle voidaan rakentaa osittain myös asuntoja, ei koko 50.000 ihmisen verran mutta voimme rakentaa järkevästi alueelle myös asuntoja tuhansille asukkaille, ilman että luonto ja lentämistoiminta kärsisi mitenkään.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

3. Ei. Malmille rakennetaan kodit 25 000 ihmiselle. Se on keskisuuren suomalaiskaupungin väkiluku. En pidä järkevänä tämänkään suunnitelman vesittämistä. Kaupunkilaiset tarvitsevat asuntoja.


3. Ei. Ymmärrän hyvin Malmin lentokentän historiallisen ja kulttuurillisen arvon. Olen kuitenkin sitä mieltä, että lentokenttäalue on hyvä paikka lisärakentaa.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

4. Muu vastaus. Alueelta on tehty uusia luontotyyppilöytöjä ja näiden laajuus täytyy selvittää. Lisäksi alue on entistä suoaluetta, joten rakentamisen paikka tulee katsoa tarkkaan. Hengähdys- ja mietintätauko alueen suhteen olisi paikallaan.


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

3. Ei. Alueen suunnittelun pohjana on vaihtoehtoja, joissa luontoarvot ja kaupunkikulttuuriset arvot säilyvät. Lentokenttä keskellä asutusta aidattuna alueena ei ole toimiva idea. Sähköistä ilmailua tulee edistää, ja se on mahdollista ilman Malmiakin.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

3. Ei. Tämä asia on niin moneen kertaan demorkaattisesti päätetty, että en näe valitettavasti sen perumiselle mahdollisuutta.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Lentokenttäharrastus kuuluu Helsinkiin. Jos uutta toimipaikkaa ei löydy, hanketta on pienennettävä. Sähköinen ilmailu on tulevaisuutta.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Vuosien varrella useampi arkkitehti on tehnyt suunnitelmia, jossa kentän toiminta säilysi ja sen kantavimmille alueille voitaisiin rakentaa maksimissaan 15 000:lle asukkalalle asuntoja.

Ainutlaatuinen luonnonniitty tulisi säilyttää mahdollisuuksien mukaan koskemattomana. Sähköisen lentämisen myötä kentän toiminta tulee ehdottomasti turvata, koska sen merkitys on tärkeä tulevaisuudessa taloudellisesti koko Suomelle.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

3. Ei. Valtuusto on asian ratkaissut ja Helsinkiin tarvitaan uusia asuntoja.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä on säilytettäva lentokenttänä.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä jos mikä on Helsingin historiaa parhaimmillaan ja siellä olevat uhanalaiset eläimet saisivat elää rauhassa ja hyvässä rauhallisessa yhteydessä ihmisen kanssa. Sinne rakentamisesta ei hyötyisi loppupelissä kukaan. Ei luonto eikä ihminen.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Luontoarvojen lisäksi Malmin kentttä on kulttuuriarvokas kohde.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä on säilytettävä ilmailukäytössä. Malmin lentokenttäalue on arvokasta lähiluontoa.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Nimenomaan - Helsinki tarvitsee pienkoneille kenttää ja sellainen on olemassa jo. Lisäksi Malmin lentokentällä on sekä yrittäjiä että toimivaa harrastustoimintaa. Jäähalleja rakennetaan ja urheiluareenaa, mutta lentoharrastuksen voi hävittää!


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Sivustoille mahtuisi asuntoja, mutta lentoasema ja viheralueet on säilytettävä.


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Alue Malmissa, jolle asuntoja suunnitellaan, on paljon pelkkää lentokenttää laajempi. Alue voitaisiin suunnitella siten, että arvokkaat ympäristö- ja luontoarvot säilytetään, samalla kun kaupunki saa kasvaa.

Kaiken lentotoiminnan lakkauttaminen nykyvaiheessa on turhaa. Emme tiedä, mitkä modernin pääkaupungin tarpeet ovat kymmenen vuoden kuluttua. Vaihtoehtoisesti alueelle suunnitellusta tilapäisestä ratkaisusta voisi tulla pysyvä, eli kiitoradat muunnettaisiin puistoiksi ja liikunta- ja urheilualueiksi. Vanhat funkkisrakennukset tulee säilyttää.


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

3. Ei.


2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen.


3. Ei.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä tulee säilyttää alkuperäisessä käytössä


1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

3. Ei. Asuntotuotanto on tässä ensisijainen arvo.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

4. Muu vastaus. Seuraava valtuusto ei päätä Malmista. Alueen asemakaavoitus rakentamiselle on osin jo hyväksytty. Luontoarvoista ja etenkin Longinojasta on pidettävä huolta rakentaessa.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Liian ahdas ja kivikylämäinen/tekourbaani rakentaminen ei ole kaupunkilaisten etu. Luontokin kiittää väljemmästä tehorakentamisesta.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

4. Muu vastaus. Kannatan asuntorakentamista Malmille sen luontoarvoja kunnioittaen. Asukastavoitteisiin otan tarkempaa kantaa vasta, kun luontoselvitykset on päästy tekemään loppuun.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Mielestäni Malmin lentokentän alueelle voidaan rakentaa luontoa tuhoamatta.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Lentokentän alue on todella laaja ja sen alueelle voidaan sovittaa niin ympäristön ehdoilla suunniteltua rakentamista, kuin laajaa virkistys- ja kulttuurikäyttöäkin.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin alue on erittäin harvinainen niitty ja täysin sopimaton suopohjainen alue rakentamiselle.


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Olen aikoinaan asunut Malmin lentokenttäalueen lähellä ja tiedän alueen luonnon arvon. Kysymys, että pitäisikö rakentaa ollenkaan, on käsittääkseni jo myöhässä ja siksi populistinen. Itse olisin kyllä mieluusti nähnyt alueella edelleen ilmailua, koska se tekee alueen omaleimaiseksi ja historialliseksi.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttäalueelle ei pidä rakentaa. Alueella pitäisi jatkaa lentotoimintaa.


2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Alueella on käsitykseni mukaan tehty kaavasuunnitelman jälkeen luontokartoituksia. Nämä on tärkeä ottaa huomioon kaavoituksessa ja niiden perusteella voidaan mahdollisesti myös rakentaminenkin peruuttaa jos se on perusteltua ja luontoarvojen kannalta tärkeää. Malmin lentokenttäalueen osalta kannatan aikalisän ottamista.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Haastava kysymys. Tähän pitäisi itseni perehtyä hieman enemmän, jotta voisin ottaa vahvasti kantaa. Lähtökohtaisesti en vastusta lentokentän lakkauttamista. Toivon että luontoarvoja ja kokonaisuutta voidaan arvioida nykyisten ja tulevien asukkaiden sekä kaupungin kannalta kokonaisvaltaisesti.


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Monien esille tulleiden seikkojen takia lentokentälle rakentamisesta luopumista pitäisi harkita vakavasti, sekä luonnon että ilmailun johdosta.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä on kulttuurihistoriallinen kohde, joka on myös tulevaisuuden mahdollisuus. Malmin kenttä on hyvien kulkuyhteuksien varrella ja tulevaisuudessa hyvät edellistykset sähköisen lentoliikenteen keskuspaikaksi, Tulevaisuudessa tavara liikkuu sähköisillä koneilla ja myös matkustajaliikennettä on kokeiltu sähkölentokoneilla onnistuneesti Malmilla!

Malmin kentän maapohja EI sovellu asuntorakentamiselle. Läheltä löytyy esimerkkejä kun on rakennettu savipohjaiselle maalle asuintaloa jotka on jouduttu kosteusongelmien ja maapohjan liikkumisen takia purkamaan alle 30v. vanhoja taloja.

4. Muu vastaus. Malmin lentokentän kaksi isoa asemakaavaa on jo hyväksytty valtuustossa. Tämä tarkoittaa siis sitä, että alueen rakentamista ei näiltä osin voi enää vähentää. Alueen luontoarvojen turvaaminen on huomioitu kaavoissa mahdollisimman hyvin liito-oravista niittybiotooppien säilyttämiseen.

Alueen puiston kehittämisen voittanut ehdotus pyrkii myös lisäämään alueen monimuotoisuutta. Malmin lentokenttä on Helsingin yleiskaavan (2016) tärkein uusi rakennusalue ja mielestäni ne 25 000 asukkaan uudet kodit kannattaa mieluummin rakentaa vanhalle lentokentälle kuin rakentaa ne jonnekin, jossa menetämme arvokkaita luontoalueita.


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Asiastahan on jo päätetty ja alueen rakentamisen vähentäminen voi olla vaikeaa. Alueella on paljon luontoarvoja, jotka pitää pyrkiä säilyttämään niin hyvin kuin mahdollista.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

3. Ei. Suren lentokentän menettämistä, mutta tämä asia on jo päätetty, ja niitä asuntoja todellakin tarvitaan. Mielummin tähän kuin esimerkiksi Keskuspuiston päälle - helpot ja tyhjät paikathan Helsingissä on jo rakennettu aiemmin! Olen iloinen, että tiukka vääntö on osaltaan motivoinut siihen, että tässä jos jossain kohteessa luonto- ja ympäristöarvot otetaan suunnittelussa huomioon aivan erityisellä pieteetillä. Siitä velvoitteesta olen valmis muistuttamaan kaikkia, joita asia koskee.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

4. Muu vastaus. Olisi vaikea löytää korvaavia paikkoja riittävälle asuntorakentamiselle. Mikäli Malmille ei rakennettaisi asuntoja, se asettaisi paineita rakentaa asuntoja muihin paikkoihin, jotka olisivat ympäristön kannalta haastavampia. Alueen luontoarvot tulee turvata mahdollisimman hyvin.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

3. Ei. Kaikessa suunnittelussa on otettava luonto huomioon joka tapauksessa. Vaatimus alueen rakentamisen raskaasta vähentämisestä liittyy enemmän lentotoiminnan säilyttämisen vaatimukseen. On totta että alueella on myös tärkeitä luontoarvoja, mutta kun lentokenttä poistuu, siellä voidaan luontoa ja asumista sovittaa toisiinsa helpommin - ja samalla säästää luontokohteita muualla kaupungissa.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Alueella majailee paljon harvinaisia eläinlajeja jotka menestyvät siellä vain koska siellä ei ole asutusta tai juurikaan käy ihmisiä.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin lentokenttä tulisi säilyttää senkin vuoksi, että tulevien sähköisten pienkoneiden lähtö- ja laskeutumispaikkana se on erinomainen ja valmis kenttä. Helsinki-Vantaan kentän kapasiteetti ei tulisi riittämään tällaiselle lentoliikenteelle.

Kivikkoon suunnitteilla oleva helikopterikenttä on myös turha, koska Malmin kenttä voitaisiin haluttaessa säilyttää. Se halu on löydyttävä.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin kenttää tarvitaan kevyen liikenteen kenttänä jatkoissakin. Alueen luontoarvot ainutlaatuiset.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan. Malmin rakentamisessa ei yksinkertaisesti ole MITÄÄN järkeä: luontoarvot, kulttuurihistoria, epäekologinen paalutustarve, sulfidisavi, ammattimaisen yleisilmailun kenttä.


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

4. Muu vastaus. Vähentäisin tavoitetta reilusti vielä 10 000:sta, jotta luonto oikeasti pystytään säilyttämään, ja jotta rakennetaan alueille, jonne on järkevää rakentaa, ilman massiivista betonipaalutusta. Tai jättäisin kokonaan rakentamatta.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

4. Muu vastaus. Alueelle rakentaminen ei ole järkevää eikä viisasta, mm. maaperän takia (negatiiviset ympäristövaikutukset ja kustannukset olisivat valtavat) Olisin valmis vähentämään lentotoimintaa sikäli, kun sitä ei vielä nykyisellään voida toteuttaa ekologisesti. En siis sallisi harrastelentämistä nykyisellään, ainoastaan tarpeellisen lentämisen.


2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen.


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

4. Muu vastaus. Malmin jatkosuunnittelu tulisi tehdä luontoarvojen säilymisen näkökulmasta. Myös lentotoiminta voidaan säilyttää aluella jos se ei ole ristiriidassa luontoarvojen säilymisen kanssa.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

2. Kyllä, alueelle voisi rakentaa, mutta vähentäisin tavoitetta esimerkiksi 10 – 15 000 asukkaaseen. Alueella on erittäin merkittäviä luontotyyppejä kuten niittyjä ja peltoja, niitä on lumo-ohjelmankin mukaan sitouduttu lisäämään ja monipuolistamaan. Kentän ympäristössä on myös arvokas liito-orava metsä, joka on myös tärkeä virkistysalue. Jälleen Falkullan ja Malminlentokentän viheralueet ovat tärkeitä koulujen ja päiväkotien ulkoopetus- ja retkeilykäytössä.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

4. Muu vastaus. Mielestäni Helsinki ei tarvitse lentokenttää.


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

1. Kyllä, alueelle ei tulisi rakentaa ollenkaan.