Pohjavedenpuisto Vuosaaressa

Kysymys ehdokkaalle:

Pohjavedenpuisto Vuosaaren Kallahdessa on luonnonvarainen vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella. Meri-Rastilan itäosan uudessa asemakaavassa puiston alueelle metsään ja kallioille on suunniteltu yli kolmenkymmenen korkean kerrostalon rakentamista.

Pohjavedenpuiston 7,7 hehtaarin alasta suunnitellaan rakennettavaksi 60 % eli lähes kaksi kolmasosaa, ja moni asukas on huolissaan metsän tulevaisuudesta.

Olisitko valmis vähentämään tälle alueelle suunnattua rakentamista?

(Tietoa Pohjavedenpuiston asukasmielipiteistä: https://partuuna.fi/pohjavedenpuisto)

  1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
  2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää
  3. Ei
  4. Muu vastaus (perustele)

Vanhan Kallvikintien linjaa Pohjavedenpuiston itäosassa 2017.
Vanhan Kallvikintien linjaa Pohjavedenpuiston itäosassa 2017.


Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Ikimetsät itsessään ovat suojelun arvoisia. Raiskausrakentamiselle ehdoton EI.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kallahden kaupunginosa-alue on viheralueineen, joihin Pohjavedenpuisto kuuluu, jo niin tiiviisti rakennettu kuin yleiskaava 2016 edellyttää. Pohjavedenpuisto-Ullaksenpuisto on Kallahdenniemen Natura-alueen suojavyöhyke ja maakuntakaavan määräämä kehitettävä Vuosaaren etelä-pohjoissuuntainen metsäverkostoyhteys, ekologinen yhteys avomereltä Sipoonkorpeen asti.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Perusteina hankkeesta luopumiselle ovat muun muassa luontoarvot, asukkaiden virkistystarpeet ja pohjaveden suojelu.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Lapsuuden seikkailumaisemia. Tornitalosyndrooma on edennyt pakkomielleasteelle.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tuokin metsä ja puistoalue tulee säilyttää, jotta asukkailla on tilaa liikkua ja hengittää.


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Vuosaareen on muutenkin tulossa lisää rakentamista ja asukkaita. Pohjavedenpuiston tarve ja merkitys kasvaa.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Miten Helsinki edes kehtaa tuhota LUONNONVARAISTA VANHAA metsää?


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Viittaan edellisiin vastauksiini kaupunkirakenteen tiivistämisestä vaihtoehtona viheraluiden rakentamiselle.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Suunnitelmassa säilytetään metsän keskeisin osa ja rakentaminen kohdistuu reunoille. Osa rakennuksista toimisi melumuurina Vuotien suuntaan. Rakentamisen määrää puiston pohjoisosassa tulisi kuitenkin vähentää niin, että arvokasta ydinmetsää avokallioineen säilyy suunniteltua enemmän.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Metsä tuskin selviää, jos siitä hakataan 60 prosenttia.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakentamista tulisi vähintaankin vähentää ellei luopua suunnitelmista kokonaan. Rakentamisen vaikutukset metsän ekosysteemiin tulisi selvittää. Vähintäänkin osia alueesta tulisi sisällyttää osaksi Helsingin kaupunkipuistoa, tällaiset luonnonvaraiset metsät ovat Helsingissä harvinaisuus.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsinki mainostaa itseään luontopääkaupunkina, mutta hävittää luontoa armottomasti. Viisas kaupunkisuunnittelu pystyy ottamaan huomioon myös luonnon.


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Mielestäni hankkeesta tulisi kokonaan luopua, koska se on luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi monille lähiasukkaille tärkeä luontokohde. Olisi aika suojella luontoa myös Helsingissä, eikä lähteä vain Helsingistä suojelemaan luontoa jonnekin muualle. Tärkeää luonnonsuojelu on toki muuallakin, eikä siihen panosteta tarpeeksi.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

4. Muu vastaus. En ole perehtynyt tarpeeksi alueeseen, jotta voin vielä antaa asiasta mitään mielipidettä. Vastustan pääosin kaikkea ylimääräistä maaston ja luonnon muokkaamista rakentamisen yhteydessä. Talot tulisi saada luonnon keskelle ja maan muotoja mukailemaan, ei louhitun ja luonnosta kuoritun tasanteen päälle. Isojen kallioalueiden omistajien lobbaus ja luottamushenkilötuki näkyy kaikessa massiivisessa kallioalueiden lohkomisessa. Se on businesta, varsinkin jos siihen otetaan vastaan esim. jätemaita tai ruoppausjätettä.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

4. Muu vastaus. Minulla ei ole tällä hetkellä tarpeeksi pohjatietoja ko. kohteesta.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

3. Ei. Vuosaaressa on paljon muitakin suuria rakentamattomia alueita. Esimerkiksi aivan Pohjavedenpuiston vieressä on Kallvikin puistoalue. Pohjavedenpuisto on luonnontilainen metsä, eli se ei varsinaisesti ole puisto eikä siten optimaalinen myöskään virkistystarkoitukseen. Lisäksi alueen metsästä 40 % jäisi ennalleen. Alue on myös lähellä metroasemaa, eli sinne olisi hyvät kulkuyhteydet. Talot on hyvä rakentaa korkeiksi, jotta alueelle mahtuu mahdollisimman paljon asukkaita. Toki olisi parempi ensin rakentaa ensin Östersundomiin tai muille isoille metsäalueille, mutta jos on rakennettava pienemmillekin metsäalueille, tämä voisi olla yksi hyvä paikka rakentamiselle.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakentamisen määrää on vähennettävä ja lähimetsää suojeltava riittävässä laajuudessa.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Asukkaat ovat aktiivisesti myös vastustaneet laajamittaista rakentamista. Ihmisiä täytyy kuunnella. En ymmärrä intoa rakentaa puistoja ja metsiä taloiksi, kun Helsingin pelloilla olisi tilaa.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Ylimitoitettu rakentamistavoite johtaa tarpeettomaan luonnon tuhoamiseen. Kun väestönkasvuennuste muutetaan realistiseksi, näin hankkeita voidaan maltillistaa.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Suurin osa puistosta säilyy.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En ole korkean rakantamisen kannalla missään. Alemmista taloista ja rakennuksista ei näy suomalaisille tärkeää sinitaivasta.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luopuisin koko suunnitelmasta ja tutkisin muita vaihtoehtoja, mikäli rakentamista tarvitaan.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Metsää ei voi ottaa pois, alueella asutus vaatii tämäntyyppistä puistoa


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Metsä ja vesialue tärkeää säästää


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

3. Ei. Pohjavedenpuisto on kiinni vilkkaasti liikennöidyssä Vuotiessä ja metrolinjassa. En näe sillä erityistä luontoarvoa.

Kallahdessa on mahtavat ranta-alueet ja Pohjavedenpuiston rakentamisesta saaduista tuloista ohjaisin osan ranta-alueen kehittämiseen. Pohjavedenpuistosta saatavilla tuloilla asukkaille voitaisiin hankkia jopa lisää ranta-aluetta virkistyskäyttöön.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En ymmärrä miksi puistot pitäisi pilata.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tälläisen koskemattoman alueen pitää säilyttää tuleville sukupolville.

Ei kaikkea saa/voi rakentaa. Ahneudellakin pitää asettaa rajat.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luonto on korvaamattoman arvokas voimavara.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Tiivis rakentaminen, kuluttaa ympäristön luonnon.


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Ilman muuta rakentamista on vähennettävä.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kuunnellaan asukkaita.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Järjetön hanke


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Koska pidän nykyhelsinkiläisten viihtyvyyttä tärkeämpänä kuin asukasmäärän maksimointia, rakentaminen voi olla maltaillisempaa.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En omaa vielä tietoa riittävästi.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Pohjavesialue on harvinainen ja luontoarvot merkittävät. Ihmettelen Helsingin kaavoituspolitiikkaa muutoinkin. Haluttiin alueita Sipoo rajalta, muttei rakentamista ole aloitettu vieläkään. Onko minkäänlaisia kaavoitus ja rakentamissuunnitelmia edes harkittu aloittaa lähitulevaisuudessa Sipoon suunnalla?!?


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

3. Ei. Pääkaupunkiseudulla on kova tarve asunnoista, ehkä korkeampia pilvenpiirtäjiä tulisi rakentaa, jos ei ole muuten tonttimaata.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luontoa pitää säästää.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Vuosaareen on täydennysrakennettu ja uusrakennettu viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan. Nyt pitää jatkossa hyvin kriittisesti miettiä todellista rakentamisen tarvetta.

Kyseinen puisto on kerrostalojen ympäröimä. Myös alueella jo nyt asuvat ihmsiset tarvitsevat lähiluontoa virkistäytyäkseen.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakentaminen on mennyt aivan ylettömyyksiin, jos luonnonvaraisten kohteiden arvoa ei nähdä, vaan rakennetaan tällaiselle alueelle kerrostaloja.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakentaisin korkeintaa 30% alueesta siten, että luontoalueet jäisivät mahdollisimman rikkoutumattomiksi.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Nämä kerrostalot pilaavat puiston kokonaan. En kannata missään nimessä 60% rakentamista. Hankkeesta tulee luopua.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Ainutlaatuinen luontoalue ja vanha mustakivikallio pitää säilyttää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsingin ja Vuosaaren uusillekin asukkaille tulee turvata myös tulevaisuudessa riittävät virkistys- ja luontoalueet arkireiteillä, kodin lähellä. Luonnonvaraisesti uudistunutta järeäpuustoista vanhaa metsää ei ole varaa päästää häviämään.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alueen monimuotoisuus hävisisi rakentamisen myötä. Vuosaari on jo nyt rakennettu niin tiheään ja täytteen, että virkistysalueenakin alueen säilyttäminen on tärkeää.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Ei missään tapauksessa saa rakentaa ainakaan nin paljoa. Yritetäänkö vuosaaresta tehdä kunnon slummi? Mieluummin korkeampaaa rakentamista ja autohallit talojen alle tai muutama alakerros autopaikoiksi niin löyttyy ihan tarpeeksi lisäneliöitä.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kyseinen alue on niin harvinainen Helsingin mittakaavassa, ettei missään nimessä saa tuhota. Asuntoja ei yksinkertaisesti tarvita niin paljoa.

Alue on erityisherkkää, ja rannat ovat todella kirkasvetisiä. Harvassa paikassa pystyy kävellä saaresta toiseen.


3. Ei. Korpi hyötykäyttöön. Kapitalismi!


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Pohjavedenpuiston vanha metsä ja kallioharjanne Kallvikinniemen pohjoispuolella tulee säilyttää nykyisessä muodossaan ja mikäli rakentamiseen päädytään, niin perusteiden tulee olla todella vahvat. Nyt tehdyt väärät väestöennusteet eivät riitä perusteeksi.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsingissä rakennuttamisen tulisi kohdentua jo rakennetuille alueille. Meillä on huomattava määrä esim. vajaakäytöllä olevia toimistokortteleita, jotka voitaisiin kaavoittaa uudelleen asuinalueeksi.

Suurin syy toistaiseksi rakentamattomien alueiden kaavoitukselle on hinta. Tällöin säästytään maaperän PIMA-tutkimuksilta ja/tai puhdistuksilta ja jätetään muiden alueiden puhdistukset jälkipolville. Tämä on väärä ja epäeettinen paikka säästää.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kallvikinniemi on hieno alue, eikä sitä ole syytä nakertaa rakentamisella.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Luontoarvot on otettava huomioon, silloin kun aihetta on.


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Vuosaaren ja Meri-Rastilan luontoalueet ovat erittäin tärkeitä paikalliselle ja koko Helsingille. Ymmärrän huolen segrekaatiosta, mutta asiaa voidaan ratkota muuten kuin lähiluontoa tuhoamalla.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

3. Ei.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Meri-Rastilan rakentaminen estää alueen slummiutumiskehityksen. Sinne tulisi kaavoittaa erityisesti omistusasumista, jotta väestöpohja olisi monimuotoisempi. Rakentamisen tulee olla kuitenkin maltillista, jotta luontoa jää riittävästi asukkaiden iloksi.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Ympäristö on jo nyt liian tiivis. Pitää ihmisten päästä jonnekin hengittämään.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Pohjavesialueille ei pääsääntöisesti tulisi rakentaa.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

3. Ei. Aina ei voi rakentaa ”jonnekin muualle”. Jos kaikista hankkeista luovutaan/vähennetään, nousevat Helsingin asumiskustannukset. Jos hanke ei etene, silloin pitää esittää vaihtoehto. Ei rakenneta minnekään ei ole minulle vaihtoehto.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Vähentäisin rakentamista tältä alueelta ja tiivistäisin kaavaa mahdollisuuksien mukaan muilta osin.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kun asuntojen määrää pyritään lisäämään asumisen hinnan alentamiseksi, on tärkeää, että hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle voidaan rakentaa asuntoja.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

4. Muu vastaus. Tätä asiaa en tunne niin hyvin, että osaisin ottaa kantaa.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Luvut ovat hurjia. Ei näin isoa rakentamista tarvita. Asukkkaiden mielipidettä on kuunneltava.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueen vanhaa metsää ja aluetta tulee kunnioittaa. Korkeita kerrostaloja voisi rakentaa esimerkiksi 15 eli 30% alueesta.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

4. Muu vastaus. En ole perehtynyt tarkemmin asiaan.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Asukkaiden mielipidettä pitää kuunnella ja metsää säilyttää, niin paljon kuin on mahdollista.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

4. Muu vastaus. En tunne tätä hanketta erityisen hyvin, mutta kuulisin siitä mielelläni lisää asukkaiden näkökulmasta. Mietin myös, voisiko korkeammalle rakentaminen säästää pinta-alaa enemmän virkistyskäyttöön.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

4. Muu vastaus.

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tällaiselle arvokkaalle alueelle ei tulisi rakentaa mitään ja näin järkyttävä määräkin vielä. Löytyy varmasti sopivampia alueita näille asuintaloille ja vähempikin riittää varmasti.


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Tässäkin pitää löytää järkiratkaisu.


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alue voitaisiin suunnitella siten, että arvokkaat ympäristö- ja luontoarvot säilytetään, samalla kun kaupunki saa kasvaa.


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

4. Muu vastaus. Valitettavasti asian osalta päätöksenteko on jo ohi. Vuosaaren arvokasta luontoa on nykyisellä valtuustokaudella tuhottu ehkä eniten.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Minusta Vuosaaren tehorakentaminen pitäisi keskeyttää 15 vuodeksi ja keskittyä aluekokonaisuuden tasapainottamiseen palvelujen ja muun vastaavan osalta. Vuosaarta on rakennettu liian kiihkeästi.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Vuosaaren alue on jo rakennettu melkoisen tehokkaasti. On tärkeää säilyttää kaupungin alueella metsäalueita. Vuosaaren jäljellä olevat metsät ovat ahkerassa käytössä kaikkien kaupunkilaisten keskuudessa.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueelle tulisi rakentaa niin, ettei luonto kärsisi siitä.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alue pitäisi säilyttää virkistyskäytössä, mutta Meri-Rastilan täydennysrakentamishanke on valitettavasti etenemässä.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Olen luonnon puolustaja.


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Vuosaaren hienoja ulkoilualueita on tuhottu jo riittävästi joka on tehnyt alueesta betonilähiötä muistuttavan alueen.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Asiasta on paljon tietoa ja näkemystä. Alue on vahvasti virkistyskäytössä. Rakentamista


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakentamista tulisi vähentää tai luopua luonnon suojelemiseksi, ja etsiä sopivampia rakennuspaikkoja.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingin EI pidä rakentaa ja tärvellä arvokkaita luontoalueita. Kaupungilla on tilaa rakentaa alueille jotka eivät tuhoa luontokohteita.

4. Muu vastaus. Meri-Rastilaan on tärkeää saada jonkin verran uutta rakentamista alueellisen eriytymisen pysäyttämiseksi hyvien julkisen liikenteen yhteyksien (metro) lähelle. Tämä täydennysrakentaminen on tehtävä kuitenkin lähiluontoa mahdollisimman hyvin vaalien.


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Olisi pyrittävä löytämään ratkaisu, jossa puistoa säästetään niin paljon kuin mahdollista.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

4. Muu vastaus. Olen asunut aivan lähellä ja tunnen alueen. Radan viereen rakentaminen on järkevää. Jatkaisin sellaisten vaihtoehtojen etsimistä, joissa jokainen metsältä vallattu neliö täytyy perustella erittäin hyvin, ja säästetään niin paljon kuin mahdollista.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alue on hyvin tärkeää lähiluontoa alueen asukkaille. Myös luonnon monimuotoisuuden vuoksi tällaisia alueita tarvitaan.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

3. Ei. Tämä kaava hyväksyttiin lautakunnassa, jossa olin mukana päättämässä asiasta. Vaikka olin hylkäämässä Meri-Rastilan rannan rakentamista koskevan asuntorakentamisen kaavan luontoperustein, katson että Meri-Rastilaan on hyvä toteuttaa myös jonnekin täydennysrakentamista jolla vahvistetaan alueen sosiaalista profiilia. Lautakunnassa esillä ollut esitys rakentamisen vähentämisestä oli huonosti perusteltu ja olisi johtanut alueen toteuttamissa ongelmiin.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Rakentamista ei tule levittää viheralueille.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingin on kasvatettava hiilinielujaan ei vähennettävä niitä. Vanha metsä ei palaa elinaikanammme jos se kaadetaan.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Viheralueelle rakentaminen ei vähennä segregaatiota, vaikka meille näin halutaan uskotella.


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Meri-Rastilan uudelleen rakentamisesta ja täydennysrakentamisesta johtuen alueelle tulee jo 2400 uutta asukasta, myös he tarvitsevat lähimetsää. Meri-Rastilan metsä on myös osa seudullista vihersormea, se on erityisen arvokas koska se kytkeytyy muihin lähimetsiin. Myös ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kaupunkiluonnon säilyttämistä.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Suunnitelma on nykyisellään järjetön. Se edustaa sivistymättömyyttä ja tyhmyyttä. Jos alueelle rakennettaisiin jotain, sen tulisi olla hyvin vähäistä ja toteutuksen niin, ettei tuota arvokasta puistoa tuhottaisi.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Koululais- ja päiväkotiryhmät käyttävät puistoa ja metsää opetuksessa ja ulkoulussa. Se on myös tärkeä virkistysalue. Vuosaaren alueella on rakennettu paljon viimeaikoina ja Meri-Rastilaa tiivistetään, joten jäljelle jääneiden puistojen ja metsien käyttöpaine lisääntyy.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Vuosaaressa on nyt jo riittävästi asuntoja.


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.