Rakennusliikkeiden vaikutusvalta kaavoitukseen

Kysymys ehdokkaalle:

Rakennusliikkeillä on tällä hetkellä työn alla useita suuria hankkeita keskustassa. Kannatatko rakennusliikkeiden voimakasta osallistumista kaavoitusprosesseihin?

  1. Kyllä
  2. Ei
  3. Muu vastaus (perustele)

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

2. Ei. Grynderit ei saa päättää kaupunkimme tulevaisuudesta, vaan Asukkaiden Helsinki.


1. Kyllä. Kyllä rakennusliikkeet on otettava mukaan suunnitteluun, mutta ei sanelemaan sitä.


2. Ei. Rakennusliikkeiden toiminnan tarkoitus on voittojen maksimointi omistajilleen, ei hyvän ja asukkaiden tahdon mukaisen kaupungin rakentaminen.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

2. Ei. Rakennusliikkeillä on omat intressinsä, jotka eivät ole samat kuin asukkaiden etu. Kunnan tulee asukkaiden mielipiteet huomioon ottaen hoitaa kaavoitus.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

2. Ei. Asukkailla on oltava oikeus osallistuva asuinympäristöään koskeviin päätöksiin.


2. Ei.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

2. Ei. Asukkaiden tarpeita ei saa alistaa gryndereiden voiton saalistamiselle, puhumattakaan luonto- ja kulttuuriarvoista!


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

2. Ei.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

2. Ei. Rakennusliikkeiden ja sijoittajien suunnittelua ohjaavat ensisijassa taloudelliset tuottotavoitteet ja lyhytjänteinen voitontavoittelu. Kaavoitusta ja muuta kaupunkisuunnittelua pitää kuitenkin ohjata laajempi ja pitkäjänteisempi näkemys asukkaiden hyvinvoinnista, ympäristöstä ja hyvästä kaupungista.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

2. Ei. Rakentaminen tulisi toteuttaa tarveperusteisesti. Mielestäni rakennusliikkeet ovat jäävejä osallistumaan suunnitteluun.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

2. Ei. Kaavoitus on yksiselitteisesti julkinen, edustuksellisen demokratian kautta toteutettava prosessi. Rakennusliikkeet eivät ole vastuussa kuntalaisille.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

2. Ei. Suhtaudun hyvin epäilevästi rakennusyhtiövetoisiin hankkeisiin sekä viihtyisän kaupunkiympäristön että laadukkaan arkkitehtuurin näkökulmasta.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

2. Ei. Asukkaita sen sijaan tulisi osallistaa enemmän.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

2. Ei. Kaupungilla oltava suurin päätäntävalta asiassa.


2. Ei. Yhteistyötä on hyvä tehdä, mutta rakennusliikkeillä on tähän mennessä ollut liikaa valtaa Helsingin lisärakentamisessa. Tämä näkyy muun muassa neliöiltään prosessien myötä jopa moninkertaistuneina rakennushankkeina. Kaupungin pitäisi määrittää ensin oma visionsa omasta kehityksestään ennen neuvotteluja rakennusliikkeiden kanssa ja tuon vision tulisi määrittää raamit, joiden sisällä neuvotteluja käydään.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

2. Ei. Kyllä kaavoituksen tulee olla kaupungin virkamiesten tehtävä, ei rakennusliikkeiden!


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

2. Ei. Kun Helsingin kaupunki kaavoittaa, niin on selvää, että se ei toteuta kaavoittamiaan alueita, joten kyllä yhteistyötä myös ja etenkin rakennusliikkeiden kanssa tarvitaan. Kaavoittamisessa päätäntävalta lain mukaan on hyvin selkeästi kunnilla ja se tulee näkyä kaikissa kaavoitusprosesseissa.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

2. Ei.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

2. Ei. Rakennusliikkeillä on oma roolinsa, mutta se ei ole kaavoituksessa.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

3. Muu vastaus. Kaupunki ei rakenna, mutta mahdollistaa alueellaan rakentamisen tai rakennusalueiden hankinnan. Yhteistyössä saavutetaan usein kustannustehokkuutta, sujuvuutta ja laaja- alaisia näkökulmia jonkun alueen kehittämiseen. Nämä kokonaisuutena toteutettavat ideat avaavat eri näkökulmia arvioijilleen ja myös täsmentävät kustannuksia. Kaupungin tulee kuitenkin terästäytyä prosessin johtajana, valvojana ja kehittäjänä. Sitä varten on palautejärjestelmä, kuulemistilaisuudet, poliittinen päätöksen teko jne. Yleensä yrityksistä tulee monipuolisesti kokonaisuuksia pohjaksi lopulliselle toteutukselle.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

2. Ei.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

1. Kyllä. Kaavoituksen pitäisi olla kysynnän ja tarjonnan tasapainon mukaista, eikä rakennusliikkeillä ole intressiä rakentaa mitään, mille ei ole kysyntää. Toki on otettava huomioon myös esimerkiksi viheralueiden tai liikenneyhteyksien kysyntä, vaikka niiden ylläpitämiseen ei ole taloudellista kannustinta.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

2. Ei. Rakennusliikkeillä on liian suuri painoarvo kaavoitusprosesseissa. Tätä pitää pystyä jatkossa hillitsemään niin poliittisesti kuin virkamiesjohtoisesti.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

3. Muu vastaus. Hankkeet tulee toteuttaa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti käyttäen osaavaa työvoimaa. Työvoiman tulisi löytyä Suomesta, jotta hankkeet loisivat työtä Suomeen.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

2. Ei. Vääristää kilpailua ja kaupungin riippumattomuutta. Päättäjien lakisääteinen tehtävä on valvoa kaupunkilaisten etua, ei rakennuttajien.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

3. Muu vastaus: On hyvä, että rakennusliikkeet ovat mukana kaupungin kehittämisessä, mutta vain konsultoivassa roolissa.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

2. Ei.


2. Ei. Kaavoitus tapahtuu Helsingin Kaupunkiympäristön toimialalla, ei rakennusliikkeiden toimesta.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

3. Muu vastaus. Kyllä rakentajan pitää osallistua, mutta ei niin merkittävässä roolissa, kuin nykyään.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

2. Ei. Enkä liikaa kiinteistösijoittajia nostamaan asuntojen ja vuokrien hintatasoa. Sosiaalista rakentamista on lisättävä. Jo nyt asuntojen ja vuokrien hintataso on liian korkea ja siksi asumistukien saajien määrä kasvaa samassa suhteessa eli kunta eli viime kädessä kuntalaisethan maksavat sijoittajien kasvavat tulot. Tähän on saatava muutos.

On huomioitava, että esim. sijoittajien ei tarvitse maksaa pelkistä vuokratuloistaan oli ne kuinka suuret tahansa kunnallisveroa, vaikka heillä on kaikki kunnan palvelut käyttävissä ilmaiseksi.

Tämäkin on tuotava kansalaisille esille. Tavallinen kuntalainenhan maksaa keskimäärin noin 20% tuloistaan kunnallisveroa.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

2. Ei. Rakennusliikkeillä ei tule olla sananvaltaa kaavoituksessa.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

2. Ei. Ovat helposti vain tuloksensa perässä vaikuttamassa sen maksimointiin


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

2. Ei. Pidetään päätöksenteko luottamushenkilöiden virkamiesten ja asiantuntioden esim Sll käsissä sekä 3sektorin käsissä


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

2. Ei.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

3. Muu vastaus. Ulkomaalaisomisteiset rakennusliikkeet ovat onnistuneet painostamaan nykyiset päättäjät puolelleen asukkaita vastaan.

Äänestä 1040 Camilla Rissa, sillä olen hankinamenettelyjen ja sopimusneuvottelujen ammattilainen - esimerkiksi olen onnistunut neuvottelemaan 20 milj.euroa veronmaksajien rahoja takaisin.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

2. Ei. Kaupungin pitää olla vahva omistaja ja määrätä itse omasta omaisuudestaan. Halutessaan he voivat käyttää yrityksiä apunaan, mutta omistaja määrää lopulta miten toimitaan. Kaupungin pitäisi ottaa mallia maanviljelijöiltä suhtautumisestaan maahan ja sen omistamiseen.

Yrityksen perustehtävä on tuottaa arvoa omistajilleen, ei kaupungille tai sen asukkaille. Tämä on hyvä pitää mielessä.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

2. Ei.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

2. Ei.


2. Ei.


2. Ei. Helsingin kaupungin ei pidä antaa rakennusyhtiöiden suunitella ohi kaupungin päätösten.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

2. Ei. Grynderit eli rakennusliikkeet tekevät hankkeita vaan rahasta. Heitä ei luonto ja azukkaiden mielipiteet kiinnosta.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

2. Ei. Maisema-arkkitehti johtoon, luontoarvot etusijalle, sillä viihtyvyys asumisessa tärkeintä eikä rakennuttajan voitot.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

1. Kyllä. Yhdessä kannattaa neuvotella, suunnitella, viisaat päät yhdessä, joukossa tyhmyys tiivistyy ja myöskin viisaus, ideoita ja innovaatioita syntyy. Jumala tuntee tulevaisuutemme, rukoillen Herraa Jeesusta, usein syntyy paras ratkaisu.


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

2. Ei. Kaavoitusprosessi on oltava julkisissa käsissä. Rakentajat yms. intressipiirit toki voivat esittää mielipiteitään ja toiveitaan. Päättäjien on pidettävä näpit erossa korruptiosta ja pöydänalustoiminnasta.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

2. Ei.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

2. Ei. Helsinki on helsinkiläisten eikä sitä pidä luovuttaa muille.


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

3. Muu vastaus. Asia on kaksipiippuinen. Vaara on, että rakennusliikkeillä raha ohjaisi liian paljon kaavoitusta, mutta toisaalta rakennusliikkeet voisivat kyllä tehdä järkeviäkin ehdotuksia.


2. Ei. Rakennusliikkeiden edustajat ovat vain renkejä. Asukkaiden mielipiteet ovat tärkeitä, ne on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Mutta tietysti jokin alustava luonnos on hyvä olla pohjana jos uutta suunnitellaan jo olemassa olevalle alueelle.


2. Ei. Oma lehmä ojassa.


2. Ei.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

2. Ei. Päätöksiä tekevät helsinkiläiset.


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

1. Kyllä.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

2. Ei.


1. Kyllä.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

2. Ei. Ei rakennusliikkeillä niin suurta päätösvaltaa kaavoituksessa.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

2. Ei. Kaupunki omistaa maat. kaupungilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia paremmin maankäytöstä ja kaavoituksesta. Yksityiset rakennusfirmat voivat tuoda ehdotuksia mutta kaupunki määrää mitä, minne ja minkälaista rakennetaan.


2. Ei. Mielestäni on selvää, että tässä on konflikti liikehyödyn ja kaupungin asukkaiden tarpeiden välillä.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

2. Ei. Kuntalaisten on voitava päättää (siksi vaalitkin on) asioista. Rakennusliikkeet toteuttavat päätetyn suunnitelman.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

2. Ei. Rakennus firmat rakentaa ja Arkkitehdit suunittelee, joten asiantuntemus rakentamisista kuuluu suunittelijoille ja esitykset tulevat kuntapäättäjien pöydälle.

Mutta tietysti isoissa projekteissa on hyvä kuunella rakennusfirmoja myös, koska he voivat ostaaja ja omistaa maa pohjan ja siltä osin se on tutkittava heidän puolesta.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

3. Muu vastaus. Rakennusliikkeet toimivat business edellä. Rakennetaan halvasti. Rakennusliikkeet voivat jonkin verran osallistua kaavoitukseen joissakin tilanteissa, mutta ei määräävästi.


2. Ei. Valitettavasti suunnittelun ajautuminen rakentamisen määrän ja sijoittajien voiton maksimoimisen välineeksi, ilmenee monissa paikoissa Helsingissä.


2. Ei.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

2. Ei. Rakennusliikkeet rakentaa ja kunta kaavoittaa.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

1. Kyllä.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

3. Muu vastaus: Kaupungin tulee lähtökohtaisesti itse suunnitella kaupunkirakentaminen, kaupungin tarpeet huomioiden. Tämän pohjalta voidaan rakennusyhtiöiltä pyytää konsultointiapua.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

2. Ei.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

2. Ei. En missään nimessä. Heidät pitäisi poistaa ja vaihtaa asukkaisiin.


3. Muu vastaus. Antaa markkinavoimien määrätä. Se on luonnonlaki ja jumalan tahto.


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

2. Ei. En kannata rakennusliikkeiden osallistumista kaavoitusprosesseihin.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

3. Muu vastaus. Järkevä rakentaminen vaatii rakennusliikkeiden sekä kaupungin välistä yhteistyötä. Toisin kuin kaupungilla, rakennusliikkeillä on hankkeissaan aikarajat, joiden puitteissa rakentaminen tulee saada tehtyä. Urakoiden yhteensovituksessa yhteistyö on välttämätöntä.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

2. Ei.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

2. Ei.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

2. Ei. Mietin, tuleeko kaupunkilaisten toiveet otettua huomioon, vai ohjaako rahanvalta liikaa päätöksentekoa.


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

2. Ei.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

1. Kyllä. Mielestäni on perusteltua, että rakennusliikkeet ovat mukana kaavahankkeissa. Yritystoiminta tulee ottaa huomioon Helsingissä.

Kaupunki kuitenkin määrittää ehdot rakentamiselle, ei gryndarit.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

2. Ei.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

2. Ei.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

2. Ei. Rakennusliikkeet ajavat omaa suppeaa intressiään


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

2. Ei. Keskustan alueen kehittäminen tulisi pitää julkisen sektorin hallussa.


2. Ei. Asukkaiden pitää osallistua. Ei rakennusyhtiö ehdota puistoa. Syytän myös valtuustoja. Poliitikot eivät jaksa paneutua ehdotuksiin ja sen rakentajat tietävät ja osaavat käyttää hyväkseen. Kun ehdotetaan jotain suurta, niin sitä ei uskalleta vastustaa.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

1. Kyllä. Mielestäni asukkaiden, rakennusliikkeiden, kaupunkisuunnittelun, kaupunginvaltuuston sekä hallituksen ja arkkitehtien välisellä yhteistyöllä saamme varmasti toimivan kaupunkikeskustan.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

1. Kyllä. Kaavamonopoli pysyy kuitenkin kaupungilla. Yksityisen sektorin osaamisen hyödyntämisessä ei ole mitään vikaa niin kauan kuin marssijärjestys on selvä. Kaupunki päättää viime kädessä.


3. Muu vastaus. Parhaimman mahdollisimman lopputuloksen saavuttamiseksi kannattaa sitouttaa hankkeen suunnitteluun kaikki ne tahot, joita asia koskee. Tämä koskee myös rakennusliikkeitä. Ilman heidän mukana oloa hankkeista voi tulla toteuttamiskelvottomia ja liian kalliita.

Kaupunki ja poliittiset päättäjät sanelevat ne reunaehdot, joissa alueiden suunnittelu ja toteutus voi tapahtua. Demokratian tulee toimia. Rakennusliikkeiden läsnäolo suunnittelussa on kuitenkin tärkeää.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

3. Muu vastaus. Rakennusliikkeet ovat toki kaupunkisuunnittelun osallisia. Kuitenkin varsinkin suurissa keskutan hankkeissa he ovat olleet pääosallisia ja voineet merkittävästi vaikuttaa suunnitelmiin. Kalasataman keskuksen kohdalla kävi niin, että kauppakeskuksen koko sekä tornien korkeus kaksinkertaistuivat rakennusliikkeen toiveesta. Kaupunkilaisia ei asiassa juuri kuultu. (Tein aiheesta aiheesta gradun.)

Valtuutettuna tämä olisi ydinaluettani: Pyrkisin vahvasti vaikuttamaan siihen, että hankkeiden suunnitelmia tehdessä kaupunkilaisia ja lähialueiden asukkaita otetaan mukaan suunnitelmien tekoon jo alkuvaiheessa. Isojen hankkeiden kohdalla tämä on luontevaa toteuttaa vaikkapa kyselyiden muodossa jolloin saadaan myös tietoa osallistuneiden demografiasta ja siitä kuinka edustavia kaupunkilaisten kannat ovat. Toinen luonteva tapa osallistaa kaupunkilaisia suunnitteluun on paikallis- ja asukasyhdistysten kautta. Siellä on usein eniten kiinnostusta ja asiantuntemusta. Valtuutettuna pyrkisin vahvistamaan kaupungin ja paikallis- sekä asukasyhdistysten yhteistyötä suunnitteluhankkeissa.


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

2. Ei. Nykytilan ongelmat johtuvat merkittävästi tavasta antaa varauksia ja suunnitteluvaltuuksia rakennusliikkeille. Näyttää olevan niin, että jokainen tyhjä kolo otetaan rakentamisen suunnittelun pohjaksi ja pahimmillaan loppujen lopuksi perustellaan, että asia on jo edennyt niin pitkälle, ettei siitä voida luopua.

Kaupunkia tulee suunnitella kaupunkilaisille ja kaupungin omana työnä. Asia erikseen on kaavan toteuttaminen, se on rakennusliikkeiden ominta aluetta.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

2. Ei. Nykymeno johtaa raha edellä ratkaisuihin. Kaavoitus pitää pitää tarkasti kaupungin virkamiesten käsissä.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

2. Ei. Kaavoitusprosessi kuuluu helsinkiläisten valitsemille valtuutetuille ja luottamushenkilöille. Kansalaisten osallistuminen kuulemisen, palauteen ja vuorovaikutuksen kautta on olennaista. Rakennusliikkeet eivät saa ohjata suunnittelua.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

2. Ei. Helsinkiä ei tule suunnitella gryndereiden ehdoilla.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

3. Muu vastaus. Hankkeiden johdon pitää olla Helsingin kaupungilla. Rakennusliikkeet voivat tietysti esittää kaupungille omia näkemyksiään. Kaupungin pitäisi kuitenkin aina antaa aluksi suunnittelun raamit.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

2. Ei.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

2. Ei. Rakentamista ja remontointia on Helsingissä nytkin jo liikaa yhtä aikaa. Se tuo liikaa turhia ruuhkia Helsinkiin ja bussien myöhästymisiä. Hoidettaisiin ensin nämä rakentamiset jotka nyt jo ovat menossa.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

3. Muu vastaus. Kaupungin tulee itse päättää rakennushankkeistaan. Rakennusliikkeet voi ottaa mukaan suunnitteluvaiheessa.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

3. Muu vastaus. Riippuu aivan osallistumisen tavasta. Rakennusliikkeiden arkkitehdeillä voi toki olla mielenkiintoisia visioita kuunneltavaksi, mutta päätökset ovat päättäjien ja asukkaiden käsissä.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

3. Muu vastaus.

3. Muu vastaus. En ehkä voimakasta, mutta antaisin heidän ammattitaidolle arvoa ja kuuntelisin kyllä ehdotuksia. Pitäisin heitä myös tulosvastuullisina. Jos urakat olisivat hinnoitettu pahasti pieleen, en varmasti hirveästi antaisi arvoa enkä lupaa tulevaisuuden rakentamiselle.


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

1. Kyllä.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

2. Ei. Kaupunginsuunnittelu on pidettävä valittujen luottamushenkilöiden käsissä. Rakennusliikkeet voivat ehdottaa, ja osallistua kilpailuihin.


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

2. Ei. Helsingin uudisrakentamisen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä tai rakennusliikkeitä. Rakentakaamme kaupungin ja asukkaiden ehdoilla, ei yhtiöiden tai liikkeiden!


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

3. Muu vastaus.


2. Ei.


2. Ei.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

2. Ei.


2. Ei.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

2. Ei.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

2. Ei.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

2. Ei. Nyt näyttää siltä, että kaupunkia kaavoitetaan rakennusliikkeiden tarpeisiin, ei nykyisten eikä tulevien kaupunkilaisten tarpeisiin.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

2. Ei. Kaavoitusta tulee tarkastella helsinkiläisten tarpeiden ja tahtotilan näkökulmasta ei rakennusliikkeiden taloudellisista tarpeista. Rakennusliikkeiden osuus vaikuttajana tulee varmasti aina olemaan jonkinlainen, mutta tällä hetkellä se on merkittävästi liian suuri.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

1. Kyllä. Rakennusliikkeiden osallistuminen kaavoitusprosesseihin helpottaneen ja nopeuttanee kaavoittamista.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

2. Ei.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

2. Ei. Grynderit hallitsee ja korruptio ja hyvä veli ja sisko verkostot turvaa sen, että muutamat tyypit rikastuu entisestään.


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

2. Ei. Rahan valta ei saa mennä kaupunkilaisten vallan edelle!


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

2. Ei.


2. Ei. Kannatan sitä, että kansalaisten mielipidettä kuunnellaan aidosti. Rakennusliikkeiden intressi perustuu talouteen eikä esimerkiksi luontoarvoihin.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

2. Ei. On täysin kestämätöntä että rakennusliikkeet saavat näin paljon valtaa yhteiskunnan ja kaupunkiympäristön kehittämisessä. Ihmisten ja kaupungin etua on ajettava virkakunnan toimesta ja poliittisessa ohjauksessa.


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

2. Ei. Kaavoitus tulisi olla demokraattisen päätännän alaisuudessa, kaupunkilaisten viihtyvyys eikä voiton tavoittelu edellä.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

2. Ei. Kaupungin on vastattava kaavoituksesta, eikä gryndereille enää yhtään enempää valtaaa eikä lahjottuja päättäjiä eikä virkamiehiä kaupungin päättäviin elimiin.

2. Ei. Kaavoituksesta päättävät niin nyt kuin tulevaisuudessakin kaupunkilaisten valitsemat poliitikot eivätkä rakennusliikkeet.


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

2. Ei. Rakentamisessa Helsingin täytyy pitää tiukasti kiinni omasta päätösvallasta. Kaavoituksesta päättävät kaupunkilaisten valitsemat poliitikot.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

4. Muu vastaus. Päätösvallan kaavoituksessa tulee pysyä kaupungilla, yhteistyössä asukkaiden ja muiden alueella toimijoiden kanssa. Mutta rakennusliikkeillä on usein voimakas intressi ja mahdollisuuksia ideoida uutta ja löytää mahdollisuuksia. Miksi emme antaisi niiden esittää ehdotuksiaan! Meidän pitäisi suorastaan kannustaa siihen.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

2. Ei.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

2. Ei. Päätösvalta on kaupungilla, ja sen tulee myös vahvasti säilyä kaupungilla. On selvää, että on hyvä, jos ideoita ja mahdollisuuksia saadaan myös muilta toimijoilta. Helsingin tulee kuitenkin pitää ohjakset demokraattisesti hallussa.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

2. Ei. Tässä viitataan ilmeisesti käynnissä oleviin konseptikilpailuihin. Niissä ei luovuteta kaavoitusvaltaa rakennutajille ja investoreille. Kilpailun jälkeen valmistellaan tulosten pohjalta kaava-esitykset normaalisssa järjestyksessä. Kilpailujen idea on saada alueiden kehittämiseen toteuttajien ideoita. Se on eri asia kuin kaavoittaminen joka tehdään vasta ideoiden ja kaupungin muiden tavoitteiden yhteensovittamisena ja jossa kuullaan erikseen asiantuntijoita ja asukkaita normaalissa järjestyksessä.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

2. Ei.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

2. Ei.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

2. Ei. Rakennusliikkeillä pelkästään taloudelliset intressit. Kaavoitus ja suunnittelu on monialaista toimintaa johon liittyy sekä sosiaalipsykologiaa, lääketeidettä, biologiaa, ekologiaa, kaavoitushistoriaa ja arkkitehtuurin aakkoset. Rakennuttajat eivät osaa enää arkkitehtuurin aakkosia, niitä keinoja joilla rakennettiin ennenvanhaan hyvää, kestävää ja kaunista. Yksi arkkitehtuurin perus on: Tila tai tori joka liittyy rakennukseen tai on suunniteltu rakennetun alueen viereen on arkkitehtuuria. Pelkkä rakennus ilman tilaa on rakennusmassaa.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

2. Ei.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

2. Ei. Helsingin suunnittelun tavoite täytyy olla asukkaiden etu (viihtyisyys, lähiluonnon ja kulttuuriympäristön vaaliminen, ilmastonäkökohdat) eikä rakennusliikkeiden tai kiinteistösijoittajien etu.


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

2. Ei. Rakennusliikkeet ovat pörssiyhtiöitä, pörssiyhtiön tavoite on tehdä rahaa osakkeenomistajille, tehdä heistä onnellisia. Rakennusliikkeen tavoitteena ei ole onnelliset ja hyvinvoivat kaupungin asukkaat, ja kestävä kaupungin kehittäminen.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

2. Ei. Rakennusliikkeiden toimintaa eivät määrää ekologiset, eettiset tai sosiaaliset, vaan taloudelliset intressit.


2. Ei. Kaavoitus on saatava kaupungin demokraattisen päätäntävallan alaisuuteen


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

2. Ei. Kaavoituksessa tulisi huomioida asukkaiden ääni.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

2. Ei.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

2. Ei.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

2. Ei. Rakennusliikkeiden ahneus on jo tuottanut yksipuolisia, rumia ja liian massiivisia rakennuksia.


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

2. Ei.