Riistavuoren metsä

Kysymys ehdokkaalle:

Riistavuoren kalliometsän tulevaisuus Etelä-Haagassa on tällä hetkellä auki Vihdintien tekeillä olevan bulevardisoinnin myötä. Kaupungin suunnitelmissa suurin osa puistosta Vihdintien itäpuolella on jäämässä rakentamisen alle.

Kannatatko rakentamisen määrän huomattavaa vähentämistä alueella, jotta puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin?

(Ks. Suomen luonnonsuojeluliiton kanta Riistavuoresta ja Vihdintien kaavarungosta:
https://www.sll.fi/helsinki/2020/05/13/mielipide-haagan-ympyraa-vihdintieta-ja-sahkoasemaa-koskevan-asemakaavan-ja-asemakaavan-muutoksen-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta

Pro Haagan ry:n lausunto (pdf) Riistavuoren puiston alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta:
https://drive.google.com/file/d/13NXBUwCz8U--MElm3sODJ756JlqroBAo/view?usp=sharing)

  1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua
  2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää (esimerkiksi asukkaiden ehdottamalla tavalla, jossa rakentaminen keskitettäisiin Vihdintien reunaan ja alueen pohjoispäähän)
  3. Ei
  4. Muu vastaus (perustele)

Riistavuoren kallioalueita 2020. Kuva: Michael Perukangas
Riistavuoren kallioalueita 2020. Kuva: Michael Perukangas


Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kuolleena syntynyt ajatus, hyödyntää vain gryndereitä.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Asukkaita pitäisi kuunnella herkällä korvalla.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuori tulee säästää. En myöskään ole lainkaan vakuuttunut kaupunkibulevardien toteuttamista ajavien esittämistä havainnekuvista, joissa ihmiset istuvat kaupunkibulevardien terasseilla ja aurinko paistaa. Kaupunkibulevardien toteuttamista pitäisi kokeilla ensin yhdessä kohteessa, ennen kuin niitä aletaan laajasti toteuttaa. Laajansalo voisi olla hyvä kokeilukohde.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Ulkoilutin muistisairasta faijaani tuossa metsäsaarekkeessa hänen ollessaan kuntoarviossa Riistavuoren palvelukeskuksessa. Tärkeä henkireikä vanhuksille ja Haagan asukkaille.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Haagalaisten ehdotus turvaa sekä asumista että puiston ja metsän säilymisen.


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuori on läntisen Helsingin ainoita laajoja metsäisiä viher- ja virkistysalueita. Hienoa metsäistä virkistysaluetta.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Lisärakentaminen ei saisi vaatia enää yhdenkään metsän tuhoamista Helsingissä.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Helsingin on edelleen kehitettävä julkisen liikenteen edellytyksiä, jotta liikenteen päästöjä voidaan laskea. Julkisen liikenteen ohella lihasvoimin tehtävän liikkumisen edellytyksiä tulee kehittää voimakkaasti.

Kaupunkibulevardit ovat tähän yksi hyvä keino, mutta ne tulee toteuttaa lisäten samalla sekä tiiviimmän asuntorakentamisen ETTÄ viheralueiden määrän kasvattamisen mahdollisuuksia.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuoren puisto on ydinmetsää, jonka väheneminen alle kolmasosaan paikallisluonnosta kiihdyttää biodiversiteettikatoa. Helsinki on jo nyt lähellä tätä rajaa. Rakentamisessa on löydettävä ratkaisu, joka ei heikennä luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeistä viherympäristöä.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Ensisijainen vaihtoehto on rakentamatta jättäminen. Toissijaisesti voidaan rakentaa asukkaiden suunnittelemalla tavalla.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuoren suunnitelmat ovat oire laajemmasta trendistä Helsingin "kehittämisessä" eli lisärakentamisessa, jossa luonto ja kaupunkikuva unohtuu ja suuri raha ohjaa kaupunkisuunnittelua. Hankkeissa asukkaiden kantoja ehkä kysytään, mutta niillä ei ole käytännön vaikutusta suunnitelmiin tai niiden toteuttamiseen, sillä sijoittajien tarpeet ajavat muiden näkemysten ohi.

Kaupunkia tulisi kehittää asukkaiden etu ja kaupunkikuva, ei suursijoittajien intressit edellä. Riistavuoren tapauksessa asukkaat ovat tulleet suunnitelmissa vastaan ja esittäneet oman ehdotuksensa, asukkaiden ääni tulisi ottaa vakavasti.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Bulevardin rakentamista voi jatkaa vain, jos otetaan huomioon asukkaiden ja luonnonsuojeluasiantuntijoiden perustellut toivomukset ihan oikeasti. En ymmärrä ollenkaan tällaista menettelyä, että tuhotaan upeaa luontoa tällaiseen "viherpesuun". Ilmeisesti rakennustyöt ovat jo niin pitkällä, että hanketta ei voi kokonaan pysäyttää? Myös muiden kaupunkibulevardien suunnitelmat tulisi arvioida kriittisesti uudelleen tai peruuttaa kokonaan.


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Ilmeisesti hankkeessa ollaan jo niin pitkällä, joten on viisainta tyytyä asukkaiden ehdottomaan rajaukseen. En toki vastusta hankkeesta kokonaan luopumistakaan, jos se on vielä mahdollista. Politiikka on ymmärtääkseni "mahdollisuuksien taidetta".


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Olen Pro Haaga ry:n jäsen ja kannatan ehdottomasti yhdistyksemme ehdotusta, jossa rakentamisen määrää vähennetään. Riistavuoren puisto on haagalaisille tärkeä paikka, se palvelee lähellä asuvia, sekä lähikouluja.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Avoimet talot ja metsäalueelle avautuvat pihat tuovat luonnon ja valon koteihin ja puutarhoihin, mutta vähentävät liikenneväylien haittamelua puistossakin. Massiivisia kortteleita sekä rannoilla että luonnon keskellä vastustan niiden maisemia ja luonnon näkymistä varjostavan vaikutuksen takia.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueelle voitaisiin rakentaa siten, että metsä säilyisi osittain. En kannata kaupunkibulevardeja enkä myöskään rakentamista aivan Vihdintien viereen. Asuntoja kannattaisi rakentaa kauemmas Vihdintiestä, jolloin Vihdintien puoleinen reuna säilyisi virkistyskäytössä.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueen asukkaiden mielipiteet ja ehdotukset on huomioitava päätöksenteon yhteydessä. Kuntalaisten kuulemisella pitää olla suurempi merkitys.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Ensimmäinen kaupunkibulevardi Laajasalossa alkoi rakentua niin, että satoja vuosia vanhat puut kaadettiin ja metsäinen kävelytie hävisi. Bulevardit muuttavat luontoa betoniksi ja hidastavat liikennettä.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Riistavuoren alueen rakentaminen perustuu Helsingin ylimitoitettuun väestönkasvuennusteeseen. Väestönkasvuennusteen muuttaminen realistisemmaksi muuttaisi monien alueiden rakentamistarpeita.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En kannata Riistavuoren puiston kaventamista, mikä tapahtuu pikaraitiovaunun rakentamisen vuoksi.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Mikäli hankkeesta ei voida kokonaan luopua, on asukkaiden esitys erittäin hyvä kompromissi.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

3. Ei. Laadukas puisto-osio jää


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luontoa syytä suojella


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Helsingistä on kaadettu aivan liikaa yli 30-vuotiaita puita, joka on jo vaikuttanut hengitysilman laatuun heikentävästi.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

4. Muu vastaus. Olen kaupunkiympäristölautakunnan kanssa samalla linjalla: "Tarkistetaan Riistavuoren puiston kohdalla asemakaavavaiheessa korttelien rajoja siten, että Riistavuoren puistosta säilyy laajempi osa vaarantamatta rakennusoikeuden määrää ja alueen vetovoimaa ja haluttavuutta. Säilytettävän alueen laajentaminen osaltaan käytetään korttelirakenteen mielenkiinnon lisäämisenä ja alueen vetovoiman lisäämisenä virkistys- ja luontoarvojen näkökulmasta."


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Näitä hankkeita pitäisi jarruttaa ja ottaa esille oikeasti, syvimmillään tarkoitusperät.

Luontoa ei voi rakentaa lisää. Ei pidä uhmata sitä, mitä olemme saaneet.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luonto on tärkeämpi kuin bulevardi.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

4. Muu vastaus. Kannatan perusteelista harkintaa, että kaunis alue säilyttää alkuperäisen luonnon kauneutta.


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kyllä rakemtaminen voidaan sijoittaa järkeävästi tuhoamatta Riistavuorta. Ei ole pakko suunnitella asuntoja 15 000 henkilölle. Myöskään toimistojen tarve voi ola ylimitoitettu. Helsingissä on useita miljoonia m2 toimistotilaa tyhjänä tällä hetkellä!


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Asukkaiden ääntä pitää kuulla.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kaupunkibulevardit eivät tule toimimaan.


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

4. Muu vastaus. Mielelläni rakentaisin Helsinkiin erittäin tehokkaan ja mukavan joukkoliikennejärjestelmän, joka säästäisi luontoa ja käyttäisi tehokkaasti asuntorakentamiseen sitä maa-aluetta, joka jo nyt on käytössä.

Helsinki Quick Step -joukkoliikennesuunnitelma on pitkälti tämän kaltainen. Silloin Bulevardisointi voisi tapahtua tässä kohdin aika lailla asukkaiden ehdottamalla tavalla.


4. Muu vastaus. Minun pitää ehtiä tutustumaan suunnitelmaan tarkemmin.


4. Muu vastaus.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Asukkaiden ja erityisesti koulujen läheisyydessä, jolloin käyttöarvo olisi merkittävä paikallisille.


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

3. Ei. Pääkaupunkiseudulle keskittyy työpaikat ja työpaikat tarvitsevat tekijänsä ja asuntonsa.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Puisto pitäisi säilyttää.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kaikelle rakentamiselle ei voi sanoa ei. On tärkeää yrittää yhteensovittaa niin uutta rakentamista kuin puistojen säilyttämistä. Jokainen rakennettava kohde on harkittava viisaasti ja tarkoin erikseen.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueen asukkailla on yleensä paras tieto siitä, kuinka muutokset vaikuttaisivat asumiseen.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Hyvä pohja mielipiteelle. Asukkat ovat se paras asiantuntija oman asuinalueensa suhteen. Näin minäkin teen. Tutkin itse asiaa ja käyn haastattelemassa asukkaita paikan päällä. Tunnen alueen asukkaita.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Ihmiset ovat muuttaneet juuri Etelä-Haagaan sen luonnon lähesyyden takia. Ja viihtyvät hyvin ja haluavat kasvattaa lapsensa siellä.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuori on esimerkki alueesta, missä asukkaat ovat hyvin aktiivisesti halunneet vaikuttaa alueen rakentamissuunnitelmiin. Heidän ääntään pitää kuunnella.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Merkittävimmät luontoalueet ja ekologiset verkostot kuten liito-oravan ydinalueet, arvokkaimmat kalliometsäalueet ja Mätäjoen ympäristö tulee turvata.

Lisäksi tulee varmistaa Talin ja Riistavuorenpuiston välisen ekologisen viheryhteyden toimivuus riittävällä leveydellä ja laadulla sekä Riistavuoren metsäisen puiston säilyttäminen liito-oravien elinympäristönä ja asukkaiden virkistysalueena.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Onhan sitä tonttimaata muuallakin ettei tarvi joka metsää ja puistoa rakentaa.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Luopuisin hankkeesta kokonaan. Bulevardisoinnit ovat jo muutenkin ylimitoitettuja ja vaikeuttaa ihmisten liikkumista.

Näillä toimilla tuhotaan arvokasta kalliometsää, ja sitä ei voi koskaan enää palauttaa. Suoraan sanottuna, irvokas projekti, jossa ei taaskaan kysytty asukkailta yhtään mitään.


3. Ei. superpaska kysymyksen asettelu. Haukottelin puolessavälissä.


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuoren alue on ainutlaatuinen kokonaisuus ja suunnitelmat on tehtävä siten, että puiston luonto- ja virkistysarvot voidaan säilyttää esillä ollutta kaavarunkoa paremmin.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Bulevardeja pitää perustaa paikkoihin, missä lähiluonto ei vaarannu rakennustöiden myötä. Tai vaihtoehtoisesti luopua ylileveistä bulevardeista ja toteuttaa suunnitelmat luontoa ja alkuperäistä puustoa säästäen.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. On aiheellista kuunnella ja ottaa huomioon, mitä mieltä asukkaat ovat asiasta.


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Mielestäni hankkeesta on hyvä luopua kokonaan. Asueassani Pajamäessä näin kuinka Raidejokerin tieltä hakattiin Patterimäen arvokkaat metsät ja en halua samaa kohtoa Vihdintien varteen.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

3. Ei. Luontoalueita ei tarvitse säilyttää kyseisellä alueella.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Viittaan mielestäni ylimitoitettuun rakentamistarpeeseen


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. En luota bulevardisointiin. Esitetty rakennusmäärä oli lisäksi mielestäni liioiteltu. Rakentaminen sopii alueelle maltillisesti tehtynä.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kallioita ei pitäisi louhia kevin perustein missään.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuoren metsikköä ei tule kaataa vain sen takia, että saamme vihdintien bulevardin rakennettua. Fakta on se, että tarvitsemme asuntorakentamiseen tonttimaata, mutta tässä ei pitäisi mennä siitä mistä aita on matalin ja kaataa metsät pois, vaan siirtyä miettimään esimerkiksi erilaisten teollisuusaluiden kuten vanhan Herttoniemen alueen muuttamista hylätyistä teollisuusrakennuksista asuntorakentamiseen, lisäksi meillä on kymmeniä tuhansia kerrosneliöitä tyhjää toimistotilaa tarjolla, joten näitä muuttamalla saisimme upeata asuntotuotantoa helposti.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

3. Ei. Hankkeen tulee edetä. Aina ei voi rakentaa ”jonnekin muualle” ja Vihdintielle tulee yksi kaupunkibulevardeista. Minusta nykyinen suunnitelma on hyvä.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Asukkaiden esittämä vaihtoehto on mielestäni varsin realistinen ja sen pohjalta suunnittelua voisi jatkaa.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kun asuntojen määrää pyritään lisäämään asumisen hinnan alentamiseksi, on tärkeää, että hyvien julkisen liikenteen yhteyksien varrelle voidaan rakentaa asuntoja.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Tämä on surullista. Kansalaisvaikuttaminen tuntuu aina tulevan jälkijättöisesti.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Bulevardisointi ei pääasiassa ole hyväksi Helsingille. Vihdintiellä se tekee tällaista. Länsiväylällä se loisi liikennesumpun saaren ahtaille pääkatuväylille, tuomalla autot sinne.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. En pidä bulevardisointisuunnitelmia lainkaan onnistuneina. Helsingissä on lähiluontoa enää niin vähän, että en näe sen hävittämistä vähäisessäkään enää järkevänä. Riistavuoren metsäalue tärkeä säilyttää kokonaisuudessaan.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kaupunkibulevardiratkaisuja pitäisi tarkentaa ja varmistaa niiden toiminta. Ei ole järkevää, että asuinalueiden läpi kulkee massiivinen liikenne.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

4. Muu vastaus. En ole perehtynyt tarkemmin asiaan.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Luontoarvot alueen asukkaille.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Tämän alueen tunnen hyvin - asun sen vieressä! Riistavuori on tärkeä lähiluontokohde haagalaisille. En ylipäätään kannata kaupunkibulevardeja, jotka vaikeuttavat liikennettä ja kaventavat lähiluontoa.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Asunnot voi rakentaa vapaana oleville teollisuusalueille ja tyhjillään oleviin virastorakennuksiin lähelle tätä Riistavuoren virkistysaluetta. Terveydellisistä syistä Kalasataman, Jätkäsaaren ja Pasilan kaltaisia betonilähiöitä ei kannata pystyttää joka puolelle Helsinkiä.


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Nimenomaan tämä kompromissimalli, Riistavuori pitää säästää!


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kaupunkibulevardeja ei saa rakentaa luonnon kustannuksella tai puistoja ja virkistysalueita poistamalla.

Paremmin suunnitellut bulevardit olisivat kuitenkin tärkeitä, koska kun Helsingin väkiluku kasvaa, pitää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota myös lisätä, jotta kaupungin liikenne säilyy toimivana.


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

4. Muu vastaus. Asian osalta päätöksenteko on valitettavasti osin ohi. Pikaraitiotien suunnittelussa saimme läpi viheryhteyksiä tukevan kannan vaikka se ei vielä ihan kauheasti lämmitä. Riistavuorenpuisto on ehdottomasti kamppailun arvoinen.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Tienvarret ovat meluisia ja niille rakennetut kerrostalot ovat samalla myös suoja puistoille. Valitettavasti vilkkaiden teiden varret sopivat huonosti asuintaloille, joten keskittyisin toimistorakentamiseen. Junarata myös rikkoo nyt puiston kokonaisuutta.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

4. Muu vastaus. En osaa tähän alueeseen antaa tarkkaa kantaa, koska tämä suunta kaupunkia on minulle käytännössä tuntemattomampaa. Kuten muillakin alueilla, pitäisi lähtökohta olla se, että rakennetaan liikenneväylien varrelle mieluummin korkeampaa ja säästetään ympäristön luontoa.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Vastustan luonnon tuhoamista. Rakentaminen pitäisi pyrkiä sijoittamaan alueilla, joille on jo rakennettu.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

4. Muu vastaus. Rakentaminen voitaisiin toteuttaa vielä asukkaiden ehdotusta rajatummin alueen pohjoisosaan.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Emme voi tuhota koko ajan luontoa ja keuhkojamme. (luonto on keuhkomme).


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakentaminen ja luontoarvot pitää voida sovittaa yhteen.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. On tärkeää, että paikallisten asukkaiden mielipidettä kuunnellaan ja mielipiteet otetaan myös huomioon.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Esitetty kompromissiratkaisu on rakentava ja toteuttamiskelpoinen. Se mahdollistaa kaupungin kasvun ja joukkoliikenteelle laskennallisesti arvioidun asukastiheyden.


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Kaupunkiluontoa tulee suojella kaikin tavoin, se on merkittävä terveyden ja viihtyvyyden lähde kaupunkilaisille.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Alue on tärkeä osa vihreää Helsinkiä, ota olen itsekkin käyttänyt pyöräillessä Vesalasta Konalaan. On nautinnollista saada liikkua pitkiä matkoa luontoympäristössä jalan tai pyörällä.

4. Muu vastaus. Riistavuoren kalliometsä on upea paikka ja sen arvokkaita luontoarvoja tulee suojella mahdollisimman hyvin Vihdintien bulevardin rakentuessa. En osaa vielä ottaa tarkkaa kantaa rakentamisen lopulliseen määrään ja sijoitteluun, sillä mielelläni kuulen myös kaupungin virkakunnan perusteluja ja näkemyksiä rakentamisen tarpeesta bulevardin toteutumisedellysten turvaamiseksi. Kaupunkibulevardit ovat tärkeä osa Helsingin ilmastokestävän liikennejärjestelmän ja kaupunkirakenteen kokonaisuutta.


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alue on tärkeä virkistys- ja luontoalue alueen asukkaille. Puistosta tulisi säilyttää niin paljon kuin mahdollista. Pikaraitiotietä pidän tärkeänä liikennehankkeena, jolla pyritään vähentämään yksityisautoilua.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Jokainen säästetty neliömetri metsää on tässä kohdassa tärkeä, ja parempien ratkaisuiden etismistä voi vielä jatkaa.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Alueen luonto- ja virkistysarvoja tulee kunnioittaa ja säästää niin paljon kuin mahdollista.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Puistosta tulisi säilyttää esillä ollutta laajempi osa. Alue on hyvin tärkeää lähiluontoa alueen asukkaille.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Bulevardisointi itsessään on Vihdintienkin kohdalla hyvä idea. Kriittinen kysymys tässä asiassa liittyy siihen miten pitkälle rakentaminen Vihdintiestä ulotetaan. Siitä päätetään asemakaavassa ratikasta riippumatta.

Asukkaiden ehdotus rakentamisen supistamisesta on otettava tarkateluun vakavasti nimenomaan kun pohditaan rakentamisen rajausta. Siinä esitetty ajatus pikaraitiotiestä luopumisesta ei kuitenkaan ole hyvä idea. Bussikaistat ovat ratikkakiskoja leveämpiä ja busseilla toteutettuna väylästä tulee 3+3 kaistainen ja leveämpi ja moottoritiemäisempi kuin ratikohin nojauduttaessa. Ratikkaratkaisuun saadaan myös merkittävästi valtion tukea. Koko pikaraitiotiejärjestelmä on tärkeä työkalu liikenteen suureen rakennemuutokseen Helsingissä. Sillä pyritään nimenomaan yksityisautoilun kasvun taittamiseen ja joukkoliikenteen käyttöosuuksien merkittävään nostamiseen.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Vihdintien pienteollisuusalueen kiinteistöjä voisi hyödyntää asuntoiksi tarvittaessa. Metsän tulisi säilyä sellaisenaan.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Kaupungin on kasvatettava hiilinielujaan ei vähennettävä niitä jo kansallisen kaupunkipuisto-suunnitelmankin mukaisesti.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua. Bulevardisointi ja "pika"ratikan kylkiäisenä tuleva rakentaminen ei ole perusteltua, koska asuntoaj ei tarvitse rakentaa 8000 kpl/v.


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Rakennuttaisin vieläkin tätä vähemmän, hyvin tarkasti harkiten ja asukkaita kuunnellen. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää kaupunkiluonnon säilyttämistä, ja kaupunkilaiset tarvitsevat kaupunkimetsiä voidakseen hyvin.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Bulevardisoinnissa on hyvää kevyen ja julkisen liikenteen käytettävyyden ja viihtyisyyden lisääminen. Kuitenkin luontoarvot ovat myös äärimmäisen tärkeitä. Jos luontoa tuhotaan noiden muiden arvojen saavuttamiseksi, luovutaan samalla monista lähiluonnon eduista. Ne eivät ole aivan pienet - bakteerikannan paraneminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, liikkumisen ja liikkuvuuden (esim. ketteryys, josta on hyötyä koko loppuelämän) lisääntyminen, luovuuden ja mielenterveyden edistäminen, autoilun väheneminen, elinikäisen luontosuhteen muodostuminen jne.


2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Riistavuori on Haagan alueen ainoa isompi metsäalue ja se on monien koulu- ja päiväkotiryhmien opetus ja ulkoilukäytössä ja muutenkin laajassa virkistyskäytössä. Koska Pajamäen metsiä on jouduttu nakertamaan jokeriradan rakentamisen yhteydessä, Riistavuoresta on tullut yhä tärkeämpi viherrunkoyhteys keskuspuistoon.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

1. Kyllä, hankkeesta tulisi luopua.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää. Suunnitelmat rakentamiseen on ylimitoitettu.


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

2. Kyllä, vähentäisin rakentamisen määrää.