UrBaana-hanke

Kysymys ehdokkaalle:

SRV suunnittelee suurta UrBaana-hanketta nykyisen Baanan alueelle ydinkeskustassa. Nykymuotoinen Baana nopeana pyöräilyreittinä häviäisi, ja ympärille rakennettaisiin 8 – 10 -kerroksisia rakennuksia. Tulisiko näistä suunnitelmista luopua?

(Ks. linkki pdf-muistioon asukkaiden syksyllä 2020 järjestämistä kaavakävelyistä kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille: https://drive.google.com/file/d/1yhVXYvmSX-MKvryRSknl0vAFjyZicNMA/view?fbclid=IwAR1R1K_a2zUPZfm3KAdpMMtbiMXvJFIA3OQhM2NiGRZSd9R-mn0XhTBZkKg)

  1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua
  2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita
  3. Ei
  4. Muu vastaus (perustele)

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Ei ole syytä tuhota sitä vanhaa, mitä Helsingistä on jäljellä.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Kaupunki on satsannus pyöräilyyn viime vuosina ja tätä linjaa pitäisi jatkaa. En suosi sitä että kaikki paikat rakennetaan täyteen.


1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Kantakaupungissa rakentamisen mittakaava tulisi säilyttää nykyisenä, mitä 8-10 kerroksiset rakennukset eivät ole. Pyöräilyverkostoa tulee edelleen kehittää eikä hävittää nykyistä.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Stadi näyttää olevan jo nyt hillittömän rakennusbuumin kourissa. Valmistuvat asuintalot eivät ole tarkoitettu niille, jotka niitä eniten tarvitsisivat - pienituloiset vanhukset, vammaiset, nuoret työntekijät ja lapsiperheet. Valkassa kohtuuhintaiseksi mainostettu Monumentti-tornin kämppä maksaa 6000-7000 eurio neliöltä.


4. Muu vastaus. En osaa sanoa, pitää perehtyä tarkemmin.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Kevyen liikkumisen käyttö, kävely, rollaattorit, pyörätuolit ja pyöräily tarvitsevat nykybaanan.


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Pidän keskustaan rakentamista pienempänä pahana kuin metsien päälle rakentamista. Tämä hanke tuskin muuttaisi kaupunkia parempaan suuntaan.

Kyseenalaistan myös rakentamisen tarpeen. Pelkkä taloudellisen voiton tavoittelu ei voi oikeuttaa luonto- tai kaupunkiympäristön tuhoamista.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baanan alueelle mahtuu hyvin pientä ja tiivistä rakentamista, mutta pyöräilyväylänä se on korvaamaton.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. UrBaana-hanke ei ole tälläkään hetkellä suunnitelmissa. Se on vasta yksityisen toimijan idea. Sinänsä voisin kannattaa baanaa ympäröivän yhteensä nelikaistaisen autotiealueen osittaista rakentamista, sillä autotiet eivät mielestäni ole erityisen viihtyisää kaupunkia.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Jos suunnitelma uhkaa baanaa, se täytyy palauttaa valmisteluun.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. En pidä pienimuotoista rakentamista täysin poissuljettuna, mutta olen kyllä huolissani siitä, että tämänkin hankkeen suunnittelu on lähtenyt sijoittajien intresseistä, ei kaupunkikuvan kehittämisestä käsin. Tämä olisi tärkeää kun otetaan huomioon, kuinka vanhasta ja historiallisesta ympäristöstä baanan seudun kohdalla puhutaan.

Tässä, kuten monissa muissakin hankkeissa suunnitellut rakennusmassat ovat todella suuria ja hallitsevat tilaa, johon ne on ahdettu. Esitetyt suunnitelmat myös hankaloittaisivat pyöräilyä, mikä ei ole millään lailla toivottavaa, kun tavoitteena olisi kannustaa kaupunkilaisia jalankulkuun ja pyöräilyyn.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baana on tarkoitettu kaupungin ihmisille, ei sitä saa peittää kerrostalojen alle!


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Ymmärtääkseni kaavoitus on kunnan ja sen valtuuston tehtävä ja vastuu, joten SRV ei voi päättää ydinkeskustan tulevaisuudesta. Yhteistyössä eri tahojen kanssa kaupunki voi suunnitella alueelle pienimuotoista rakentamista.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baana on hyvin tärkeä kevyen liikenteen reitti.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Baana on kätevä reitti keskusta-alueen läpi pyöräilijöille, en kannata sen hävittämistä. Lisäksi alueen ilme muuttuisi tyystin, eikä se sovi Helsingin keskustaan.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Mennään alueen historian ja ikonirakennusten ehdoin, ei rakennusliikkeiden tahdon mukaan massoittaen. Muokataan olevaa, täydennetään sinne, missä lisää toimintoja tarvitaan, mutta ei tukehduteta yleisnäkymää. Virkamiesten tehokkuus ja tuottavuusbonukset eivät voi olla suunnittelun perusta edelleenkään.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

3. Ei. Tämä voisi olla hyvä paikka lisärakentamiselle, kunhan alueen säilymisestä viihtyisänä huolehdittaisiin tai viihtyvyyttä parannettaisiin. Esityksessä on ilmeisesti tiettyjä liikenteellisiä ongelmia, jotka pitää vielä ratkaista.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Liika rakentaminen tukahduttaa kaupungin keuhkot. Nykyisen Baanan merkitys vaihtoehtoisena liikkumismuotona on säilytettävä.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

3. Ei. Pyöräteiden toimivuus varmistetaan kyllä. Alue on tärkeää keskustan liike-elämän ja elinvoiman kannalta, eikä rakentaminen siihen tuhoa puistoja tai metsiä.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. UrBaana tuhoaisi nykyisen kaupunkikuvan. Suunnitelmanmukaiset rakennukset eivät mahdu alueelle. Lisäksi ne sumputtaisivat liikenteen.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Urbaana on aivan liian massiivinen, mutta jotain pienimuotoista voi harkita.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

(Ehdokas ei vastannut kysymykseen.)

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Massiivinen liian raskas rakentaminen, pyöräilyn mahdollisuutta ei voi poistaa


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Ei turhia pyöräteitä


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. MIelestäni isot hankkeet kaupunkikuvassa pitäisi lähteä kaupunkiarkkitehtien pöydältä, ei yritysten vetäminä. Näissä hankkeissa hyöty valuu pitkälti ulkomaisille sijoittajille.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Pyöräilyreitit tulisi säilyttöö, mutta jos olisi tarvetta rakentaa niin kevytmuotoisesti ok.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

3. Ei. Näin kannattaisi rakentaa, että kaikki muut kohteet jäisivät luonnon tilaan. Saataisiin ne tarvittavat asunnot tällä tavoin.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Keskusta on jo tiiviisti rakennettu, ei ahtautta vaan ilmavaa olemista Helsingissä.


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Ydinkeskusta pitää säilyttää ilmavana. Ei tarvita lisää tiivistä ja varjostavaa rakentamista.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Helsingin keskustaan ei tarvita korkeita taloja yhtään enempää


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Suhtaudun kriittisesti UrBaana -hankkeeseen. Baanasta en halua luopua.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Tähänkin asiaan vaadin enemmän tutustumisaikaa.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Tämä mahdollisuus vapauttaisi muita kohteita rakentamiselta, jolloin puistoalueisiin ei koskettaisi ydinkeskustassa. Liikenneratkaisuissa tulisi huomioida autoilun mahdollisuus ns. kivijalkakauppojen asiointia varten.


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

3. Ei. Pääkaupunkiseutu on annettu kaupungistua jo liian pitkään, jolle ai kaupunkitasolla voi enää mitään.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Ei korkeita taloja. Ihmiset ahdetaan torneihin. Ei hyvä.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

3. Ei. Baana on vasta rakennettu. Järjetöntä lupua siitä nyt. Kaupungin pitää pitää hallussaan omien tonttien käytön suunnittelu ja olla tarkkana mitä minnekin rakennetaan. Valtaa ei saa antaa yksityisille rakennusfirmoille.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Pienimuotoinen rakentaminen ydinkeskustassa ei muuttaisi aluetta ja sen käyttöä samalla tavalla kuin mahdolliset korkeat rakennukset.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Jo hyvin toimivaa aluetta ei kannata hävittää.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Pyöräilyreittiä ei saa mennä rikkomaan, kun se juuri on saatu valmiiksi. Sitä on suunniteltu ja kehitetty pyräiliöitä varten jo pitkään.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Asukkaat ovat ilmaisseet oman kantansa. Kaupungin päättäjien tulee ottaa perusteltu mielipide huomioon.


1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Baana on kultturisesti tärkeä säilyttää. Asukkaiden mielenterveuden kannalta ehdotuksen mukainen rakentaminen on järjetön ja turha.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Keskustaa tulee kehittää hillitysti.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

3. Ei.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Aivan sairas suunnitelma. Kaiken aikaa yritetään peittää näkyvyyttä keskustan alueella ja jo hyvä baana häviäisi.

En ymmärrä, miksi tälläisiä suunnitelmia edes halutaan


4. Muu vastaus. Pyöräilijöiden kohtalo ei kiinnosta yhtään.


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. UrBaana -hankkeesta tulisi luopua.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. En näe riittäviä perusteita hankkeen toteuttamiseksi. Alueen asukkaat vastustavat hanketta ja Helsinkiin on jo valmistumassa lukuisia uusia asuinalueita.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baana pyöräilyn runkoväylänä pitää säilyttää, mutta toki sen kolkon kuilun voi käyttää järkevästi hyväksi.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Pidetään tauko ylisuurista rakennushankkeista, mietitään mitä oikeasti tarvitaan


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Mielestäni kantakaupungissa rakentamista voidaan tiivistää, jotta lähiluontoa voidaan pelastaa sieltä, missä sitä on vielä pelastettavissa.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

3. Ei.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Mielestäni järjetön hanke, joka ei perustu todelliseen tarpeeseen


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baana on tärkeä väylä kaupunkilaisille. Kevyen liikkumisen muotoja tulee tukea keskusta-alueella.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Viihtyisyyttä ja elämää Baanalle.


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

3. Ei. Mielestäni tämän baanan päälle voidaan rakentaa sujuvasti asuntoja, jolloin voisimme säilyttää baanan erillisenä kulkuväylänä rakennusten alla. Tämä myöskin helpottaisi kulkuväylän talvikunnossa pitoa.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baana pitää säilyttää ja pyöräilyä kehittää. Jos sen päälle voi rakentaa ilman että baana menee niin sitten minusta ok.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Itse olen pitänyt UrBaana-hankeessa esiin tulleita ehdotuksia varsin hyvänä. Nykyisellään alue ei ole mitenkään viihtyisää kaupunkitilaa. Urbaana-hankkeessa on paljon elementtejä, joilla aluetta voitaisiin elävöittää sopusoinnussa nykyisen kaupunkitilan kanssa. Nykyistä Baanaa suunnitelmat eivät uhkaa.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.

Urbaana-hanke lähti alunperin kaupunkilaisista itsestään (kuvanveistäjä sekä kaupunkisuunnittelun ammattilaisia) ja tarkoituksena oli tehdä yhteisöllinen sekä osallistava kaupunkisuunnitteluhanke elävöittämään keskustaa. Osittain koronan vuoksi kaupunkilaisten kaupunkilaisten osallistaminen jäi kokonaan pois. Hankkeesta tuli sen liikkeellepanijoiden sekä SRV:n yhteishanke. Töölöläiset ovat syystäkin asettuneet vastakarvaan.

Lähialueiden asukkaiden jättäminen pois suunnitelmien tekemisestä onkin mielestäni hankkeen suurin ongelma. Jos lähialueiden asukkaat olisi otettu mukaan suunnitteluun, en usko, että alueelle esitettäisiin niin paljon rakentamista, vaan rakentaminen olisi maltillisempaa. Lisäksi Urbaanan nykyinen suunnitelma ei ole myöskään saanut siunausta kaupungin suunnittelijoilta sen vajavaisen liikennejärjestelyn johdosta.

Nykyisen kaltainen Urbaana ei siis ole toteutumassa. Kun aluetta tulevaisuudessa katsotaan uudelleen tulee lähialueiden asukkaat ottaa mukaan suunnitteluun ja edetä siltä pohjalta.


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Baana on urbaania kaupunkia. Tila on aivan liian ahdas ja vaikka tilaa olisikin, tulee akseli säilyttää ja jatkaa itään radan ali.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Tämäkin alue on perinteistä Helsingin keskustaa. Ei tähän tarvita missään nimessä korkeaa rakentamista.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. En tunne UrBaanan ykistyiskohtia, mutta tuntuu hölmöläisen touhulta. Miksi rakentaa ensin Baana hyvään pyöräilikäyttöön ja sitten vaikeuttaa/estää sen käyttöä.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Mielestäni Helsingin ydinkeskustaan eivät sovi korkeat kerrostalot. Mikäli sinne halutaan rakentaa niin rakennusten tulisi kunnioittaa nykyistä kulttuurihistoriaa ja sopia nykyiseen kaupunkikuvaan.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Mielestäni ahne ja älytön rakennussuunnitelma. Helsingin rakentaminen ei saa olla ahnetta. Sama koskee Elielin aukiota.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

4. Muu vastaus. Voisihan ne molemmat olla, katettu baana.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

4. Muu vastaus. Voi rakentaa kun tekee jatkuvan pyöräreitin rakennusten yhteyteen.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Pidän asukkaiden ViherBaana-visiosta, jossa Baanan vehreyttä ja virkistyskäyttöä voitaisiin lisätä. Tätä tarkoitan siis pienimuotoisella rakentamisella ja muutoksilla, mutta ei massiivisilla rakennuksilla, jotka vaikeuttavat myös kantakaupungin logistiikkaa ja liikennettä.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

4. Muu vastaus.

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Uskomatonta! Ensin halutaan niitä pyöräily reittejä ympäri Helsinkiin ja sitten kun sellainen saadaan se pitää pikimmiten hävittää. Siellä ei edes ainoastaan pyöräillä, vaan se on hyvin suosittu oleskeluun. Eivätkö nämä nykyiset kunnanvaltuuston jäsenet tutustu Helsinkiin ollenkaan?


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Helsingin uudisrakentamisen tulee hyödyttää asukkaita, ei sijoitusyhtiöitä, ja sen tulee kunnioittaa kulttuuri- ja ympäristöarvoja. Haluan nähdä sellaista rakentamista, joka tuo palvelut asukkaiden lähettyville, esim. kirjastoja, terveyskeskuksia, kouluja, lähikauppoja ja kulttuuritoimintoja.

Kun Helsingin väkiluku kasvaa, pitää kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota lisätä, jotta kaupungin liikenne säilyy toimivana. Pyöräilyn lisäämisellä tavoitellaan viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia. Helsingin pyöräliikenneverkon suurimmat ongelmat ovat kantakaupungissa, jossa reitit ovat katkonaisia. Baanalle on tarvetta!!!


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baanan on säilytettävä luonteensa nopeana pyöräilybaanana, mutta kys. suunnittelualuetta voisi avata ja kehittää. UrBaana suunnitelma vaikuttaa megalomaaniselta.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Selkeät pyöräilyreitit on syytä olla kaupungissa nykypäivänä. Joka tonttia ei tarvitse täyttää kiireellisesti. Jätän tähän kohtaan vielä harkinnanvaraa mielipiteeni osalta.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Oma näkemykseni on, että tämä ei ole edes ajateltavissa. Se muuttaisi arvokasta ja historiallista kaupunkikeskustaa merkittävästi = koko alue purettaisiin ja rakennettaisiin uudelleen. Täydennysrakentamisen pitää olla historiallisia rakennuksia kunnioittava. Tälle alueelle ei mielestäni mahdu täydennysrakentamista.


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baana on mielestäni erittäin hyvä kulkureitti niin pyöräilijöille kuin jalankulkijoillekin muun muassa siksi, että se on autoton. Toisaalta sen ympäristöön voidaan ehkä rakentaa jotain, jos Baana säilytetään pääosin nykyisessä asussaan.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Korkeiden kerrostalojen rakentaminen ei tunnu järkevältä.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Helsingin ei tarvitse kasvaa pelkästään kasvamisen takia


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Baana on hieno lisä Helsingin keskustan pyöräreitteihin jossa pyöräilijä voi rauhassa polkea poissa linja-autojen ja henkilöautojen tieltä.


2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

4. Muu vastaus. Mielenkiintoinen hanke, jonka suhteen en ole lyönyt kantaani lukkoon. Kymmenkerroksiset kolossit eivät tunnu järkeviltä. Millaista pientä alueelle voisi rakentaa?


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Baana tulee säilyttää, jos viihtyisiä kevyitä kansiratkaisuja on, niitä voisi harkita. Keskusta ei kuitenkaan tule täyttää rakennuksilla, Helsingin upeus perustaa tilavuuteen, luontoon ja ilmavuuteen.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Baana on Helsingin vilkkaiten liikennöity pyörätie ja pitää fillarit pois autoväyliltä. Baana on fillaristien, mutta myös autoilijoiden etu nykyisellään!

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Helsingin kaupungin tai kenenkään muunkaan suunnitelmissa ei ole missään vaiheessa ollut poistaa pyöräilybaanaa. En tiedä mistä tällainen luulo on tullut. Pientä harkittua täydennysrakentamista voi mielestäni tehdä, kunhan tärkeimmät ja arvokkaimmat näkymät säilyvät. Täydennysrakentaminen jo rakennetuille alueille säästää luontoa muualla.


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Ymmärtääkseni kyseessä on ideointi ja ehkä rakennusyrittäjän vaikuttamistyö, ei varsinainen suunnitelma jota olisi ajankohtaista varsinaisesti ajaa alas. Minusta on hienoa, että ideoidaan, eikä kaikki täydennysrakentaminen aina ole pahasta. Baanaa ei tietenkään saa tuhota, eikä epärealististen suunnitelmien varaan mitään perustaa.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Alue on toimiva ja myös luonnon kannalta monimuotoinen tällaisena. Pienimuotoista rakentamista voi harkita, kun suunnittelussa otetaan alueen erityispiirteet huomioon.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita. Urbaana ei ole toteuttamiskelpoinen esitys vaan nippu sekavaa visiointia. Baanaa ei oikeasti uhkaa mikään. Sen varrella on muutamia kohtia – kuten esimerkiksi Tennispalatsin takainen alue - jossa olisi mahdollista parantaa ympäristöä hyvällä suunnittelulla, jossa voi jotain lisärakentamista ajatella. Luultavasti jotain tällaista Urbaanasta lopulta jää käteen.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Baanan Kaupunginalue on jo valmista vanhaa ja arvokasta sinällään, ei tarvitse enää "kehitellä" lainkaan.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Tässä(kään) suunnitelmassa ei ole mitään järkeä. Luonnontieteellistä keskusmuseota ja Tennispalatsia ei saa peittää.

Koko Pohjoinen Rautatiekatu on arvokas kulttuuriympäristö, miksi se pitäisi tärvellä kun todellista tarvetta ei ole? Helsinki haluaa edistää pyöräilyä mutta olisi valmis pilaamaan Baanan?


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Valmis kulttuuriympäristö tuhoutuisi.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Juuri rakennettiin baana. Ei ole mielekästä politiikkaa rakentaa ja purkaa näin lyhytjännitteisesti.


1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Ydinkeskusta on nyt jo hyvin tiivisti rakennettu. Pyöräilyä ja kävelyä voidaan edistää säilyttämällä avointa ja väljää kaupunkitilaa, jossa kevyt liikkuminen on viihtyisää.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

1. Kyllä, koko UrBaanasta tulisi luopua. Järjetön ja ruma hanke, joka pilaa alueen visuaalisen ilmeen.


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

2. Kyllä, mutta pienimuotoista rakentamista voisi harkita.