Yleiskaava 2016

Kysymys ehdokkaalle:

Vuoden 2016 yleiskaava on eri puolilla Helsinkiä johtanut useisiin epäkohtiin ja ristiriitoihin. Monien asukkaiden mielestä rakentamisen ylimitoitus, pikselien käyttö kartoissa, ja rakennusoikeuksien ilmaiseminen ilman ylärajaa olivat alunperin merkittäviä virheitä.

Myöhemmin verkkokaupan kasvu, etätyön yleistyminen ja virkistysalueiden merkityksen korostuminen ovat lisänneet tarvetta yleiskaavan muuttamiseen. Mitä seuraavista vaihtoehdoista itse kannattaisit:

  1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään
  2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava
  3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa
  4. Muu vastaus (perustele)

Ehdokkaiden vastaukset puolueittain

Anneli Korhonen

Anneli Korhonen
1115
Kannelmäki

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Ei ole mitään syytä tuhota toimivaa yleiskaavaa.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. On seurattava aikaa.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Ensiapuna yleiskaavan 2016 toteutusohjelma on tehtävä uusiksi. Yleiskaavan 2016 ylimitoitus on korjattava välittömästi ja ylitehokas tiivistäminen on keskeytettävä, kunnes muuttuneita olosuhteita vastaava uusi yleiskaava on saatu valmiiksi.


Maija Hakanen

Maija Hakanen
1109
Pirkkola

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Omat kokemukseni Keskuspuistoryhmässä ja eri puolilla syntyneet kansanliikkeet viheralueiden puolustamiseksi tukevat sitä, että olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Matti Laitinen

Matti Laitinen
1118
Vallila

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Olli Salin

Olli Salin
1128
Hermanni-Vallila

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Asukastavoitetta ja liikerakentamistarvetta voidaan vähentää ja sisällyttää Kansallinen kaupunkipuisto uuteen yleiskaavaan ja Uudenmaan maakuntakaavaankin.


Päivi Hedman

Päivi Hedman
1111
Mellunmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Yrjö Hakanen

Yrjö Hakanen
1110
Pirkkola

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Ensimmäiseksi on syytä muuttaa yleiskaavan toteuttamisohjelmaa niin, että päätetään lopettaa rakentaminen viheralueille ja vähentää täydennysrakentamisen tavoitteita aikoinaan hyvin suunnitelluilla asuinalueilla. Näin voidaan säilyttää ihmisen kokoista mittakaavaa ja luonnonläheisyyttä, jotka Helsingin hienous.

Jonna Railio

Jonna Railio
1084
Kannelmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Uudessa yleiskaavassa tulisi painottaa luonto- ja viheralueiden merkitystä.


Santeri Pienimäki

Santeri Pienimäki
1083
Katajanokka

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Koko kaavan uudelleen laatiminen näin nopeasti on turhan raskas prosessi, mutta nykyisen soveltamisessa on erittäin paljon kehitettävää, mm. luontoarvojen merkityksen huomioimisessa.

Katju Aro

Katju Aro
4
Toukola

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaavan uudistaminen on iso työ enkä näe tässä kuvattuja ongelmia aivan samalla tavalla kahlitseviksi. Yleiskaavan soveltamisen osalta erityisesti biodiversiteettikadon parempi huomiominen olisi tarpeen. Siksi olisi tärkeää kyetä sementoimaan joitakin viheralueita rakentamisen ulottuville yleiskaavaa paremmin.


Lauri Alhojärvi

Lauri Alhojärvi
2
Kontula - Vesala

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Asukkaat täytyy osallistaa paremmin yleiskaavan suunnitteluun ja luontoarvot huomioida.

Anna Karhumaa

Anna Karhumaa
52
Alppikylä

4. Muu vastaus. En osaa ottaa kantaa asiaan.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Yleiskaavaa tulisi ehdottomasti muuttaa erityisesti nyt, kun koronan jälkeen erilaisten toimitilojen tarpeita yrityksissä tarkistetaan.

Kaupunkisuunnittelua tulisi tehdä asukkaiden tarpeista ja kaupunkikuvan parantamisesta käsin eikä sijoittajien sanelemana.


Riitta Korhonen

Riitta Korhonen
59
Eko-Viikki

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Hyvällä yhteistyöllä asukkaiden ja kaupungin kesken nykyinen kaava antaisi mahdollisuuden hyviinkin ratkaisuihin. Teoriassa puhutaan osallisuudesta ja yhteistyöstä, mutta toistaiseksi nämä eivät ole toimineet juuri ollenkaan. Uuden yleiskaavan laatiminen on vuosien työ, jonka aikana ristiriidat jatkuisivat nykyisen kaavan kanssa.


Vesa Koskela

Vesa Koskela
60
Pihlajisto

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Koska vuoden 2016 yleiskaava on laadittu liian epämääräiseksi, tulisi heti ryhtyä ja nopealla aikataululla laatimaan uutta yleiskaavaa, joka toteutettaisiin niin selkeäksi, että asemakaavavaiheen epäselvvyykiä ei tulisi.


Ville Hurmalainen

Ville Hurmalainen
46
Jätkäsaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.

Anu Puustinen

Anu Puustinen
336
Pohjois-Haaga

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Arja Karhuvaara

Arja Karhuvaara
286
Ullanlinna

4. Muu vastaus. Uuden kaavan valmistelu uuden maankäytön ja asumisen ohjelman periaatteiden ja maakuntakaavan linjausten mukaisena alkaa joka tapauksessa. Kaava ei pakota yhtään mihinkään, mutta se mahdollistaa ja elää kussakin toteutusajassaan. Kaavan laatiminen on pitkällinen prosessi, ja siksi on parempi tehdä isosti kuin joutua lisäämään, jolloin yksityiskohtaiseten kaavapäätösten tekeminen on monen vuoden kuulemisien ja virkamiestyön takana.


Heimo Laaksonen

Heimo Laaksonen
298
Viikinmäki

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Jaakko Haataja

Jaakko Haataja
262
Vartioharju

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Yleiskaavan raideliikennesuunnitelmat ovat täysin tarpeettomia ja epärealistisia. Lisäksi kaupunkibulevardit ruuhkauttaisivat liikenteen. Pitäisikin siis laatia uusi yleiskaava, jossa suurin osa raideliikennehankkeista ja kaupunkibulevardit olisi peruttu.


Jarmo Kelo

Jarmo Kelo
288
Jollas

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Olosuhteet etätöiden osalta sekä asukkaiden mielipiteet ovat muuttuneet merkittävästi koronan myötä. Tänä päivänä viheralueiden ja lähiluonnon merkitys on kasvanut, eikä voimakkaalle asunto-/toimistorakentamiselle ole enää niin suurta tarvetta kuin aiemmin oli arvioitu.


Mikael Pälvi

Mikael Pälvi
337
Kulosaari

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaavan tulee olla ajantasalla vastaamaan nykyisen Helsingin tarpeita.


Mirita Saxberg

Mirita Saxberg
349
Laajasalo

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Pertti Sivonen

Pertti Sivonen
354
Sörnäinen

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Monissa yhteyksissä on ilmennyt, että nykyinen yleiskaava on hyväksytty puuttellisin ja osittain virheellisin tiedoin. Se on pitää korvata uudella yleiskaavalla, jossa muuttuneet olosuhteet on otettu huomioon. Päätöksetekoon on myös korjattava nykyisen yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä esitetyt puuttelliset ja osittain virheelliset tiedot.


Perttu Hillman

Perttu Hillman
273
Lauttasaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaava on tuore, vuodelta 2016. Uusi tehdään 20 vuoden välein.


Tuomo Luoma

Tuomo Luoma
300
Katajanokka

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.

Anneli Louneva

Anneli Louneva
1013
Länsi-Pasila

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Maalle muutto tulee yleistymään, heti kun kuntiin rakennetaan uusia terveellisiä puuoma- ja matalia kerrostaloja. Verkkokauppa yleistyy koko maassa.


Anne Vuori

Anne Vuori
1060
Torpparinmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kannatan uuden yleisaavan tekemistä, jossa otetaan paremmin huomioon luonto ja kulttuurihistorialliset arvot.


Anneli Lehtonen

Anneli Lehtonen
1010
Pohjois-Helsinki

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Soveltaminen tuo joustoa


Arto Haatanen

Arto Haatanen
972
Käpylä

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Enemmän viheralueita kaavaan jos mahdollista


Asko Korhonen

Asko Korhonen
996
Tapulikaupunki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Camilla Rissa

Camilla Rissa
1040
Länsi-Helsinki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Lisättävä puita ja viheralueita.


Harri Vuorinen

Harri Vuorinen
1061
Torpparinmäki

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Yleiskaavan tekeminen on massiivinen työ. Emme voi 5 vuoden välein reagoida sen hetkiseen tilanteeseen. Yleiskaava tulee säilyttää sellaisenaan. Jos 5 vuoden päästä tilanne on edelleen sama kuin nyt, niin sitten asiaa täytyy tarkastella uudestaan.


Janne Sironen

Janne Sironen
1048
Malminkartano

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Jeremias Räihä

Jeremias Räihä
1044
Pihlajisto

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Olisi säilytettävä Tuomarinkylän kartanon ja Haltian tilan maat viljelymaana.


Lauri Mustonen

Lauri Mustonen
1027
Itä-helsinki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Maailman ja päätösten pitää muuttua, kuten myös tilanteiden.


Liisa Haakana

Liisa Haakana
971
Pohjois-Meilahti

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Etätyöllä on nyt paremmat mahdollisuudet kuin ennen ja niin paljon rakentamista ei enää tarvita.


Marja Elomaa

Marja Elomaa
969
Etelä-Vuosaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Elämme digiaikaa, joka on supistanut liikkumista, varsinkin koronasulkeissa, mietintää rukoillen, mikä olisi viisasta, säilyttää vanhaa ja yhdistellä tarpeen mukaan palveluita, verkon ja kulkemisen välillä, valtion budjettiin katsoen, mikä on eduksi?


Martti Issakainen

Martti Issakainen
984
Munkkivuori

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Nykyisen yleiskaavan puitteissa voidaan tehdä tarvittavat muutokset. Aika näyttää miten ja minne etätyö johtaa. Asian voi lykätä hyvin tulevaisuuteen.


Merja Åkerman

Merja Åkerman
1064
Arabianranta

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Mervi Juurinen

Mervi Juurinen
987
Itä-Pakila

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Metsä- ja luontoalueet olisi suojeltava.


Mika Ebeling

Mika Ebeling
963
Maununneva

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Haluan yleisesti maltillisempaa rakentamista ja Malmin lentokentän säästämistä.

Sipoon liitosalueet tulisi kuitenkin saada aktiivisen asuntorakentamisen piiriin, sillä sitä varten nuo alueet on Helsinkiin liitetty.


4. Muu vastaus. Haluan tutkia asiaa paremmin.


2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Pentti Helin

Pentti Helin
980
Kannelmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Pentti Mattila

Pentti Mattila
1024
Vuosaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Petri Stålfors

Petri Stålfors
1052
Puistola

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Ritva Sopanen

Ritva Sopanen
1049
Malminkartano

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Etätyöt lisääntyneet. Se on huomioitava kaavoituksessa.


Sari Kumin

Sari Kumin
999
Vuosaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Vanhaa huonoksi todettua pitää voida muuttaa uusilla päätöksillä paremmaksi. Tämä vaatii erittäin laajaa suunnittelua ja mielipiteiden kuuntelua.


2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Tilanne on muuttunut, mutta olisi ehkä helpompaa säilyttää yleiskaava ja puuttua soveltamiseen kuin aloittaa uusi prosessi.


Tiina Parkkinen

Tiina Parkkinen
1033
Käpylä

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kysymyksessä jo itse asiassa perustellaan vastaukseni syyt. Yhdyn väittämiin.


Tuomas Koivisto

Tuomas Koivisto
992
Vuosaari

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Yleiskaava 2016 olisi hyvä säilyttää entisellään. Yleiskaava 2016 mahdollistaa Helsingin kasvun tiiviiksi kaupungiksi, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne – metro, junat ja pikaraitiotiet.

Rakentamista on osoitettu erityisesti raideliikenteen solmukohtiin ja merkittävien asemien ympäristöihin. Esimerkiksi Malmi, Itäkeskus, Kontula, Herttoniemi, Kannelmäki ja Malminkartano voivat kasvaa uusiksi keskustoiksi, joissa on monipuolisesti asumista, palveluja ja työpaikkoja.


Tuulikki Tepora

Tuulikki Tepora
1056
Pihlajamäki

4. Muu vastaus. Mikä toimii ja hyväksi havaitaan, voidaan säilyttää. Mikä ei toimi ja on tarpeetonta, sen tilalle laadittava uusi yleiskaava.


2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Viheralueiden lisääminen ja vähintäänkin nykyisten säilyttäminen on turvattava. perusteeton liikarakentaminen on estettävä.

Heikki Airola

Heikki Airola
374
Vuosaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Helsinki tulee säilyttää elävänä ja viihtyisänä.


Joona Mäntynen

Joona Mäntynen
443
Kannelmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Juhani Strandén

Juhani Strandén
481
Kannelmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Jussi Jalkanen

Jussi Jalkanen
399
Pohjois-Haaga

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Kimmo Kuusiranta

Kimmo Kuusiranta
425
Etelä-Helsinki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Virkistysalueita tarvitaan lisää ja toimitiloja ei tarvita enää lisättäväksi. Sen lisäksi, bulevardisuunnitelmat pitää lopettaa. Viheralueita sen sijaan pitää suojella ja tehdä niitä lisää.


4. Muu vastaus. Kaava uusiksi ja kaikille vanhan kaavan tekijöille potkut palkanalennuksen jälkeen.


Marko Ekqvist

Marko Ekqvist
378
Malminkartano

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Tuolloin yleiskaavan suunnitteluvaiheen taustatietojen virheellisyyksien johdosta näin tulisi toimia. Kestämätön tilanne koko kaupungin tasolla, koska jo nyt on päätöksiä sementoitu liiaksi virheellisiin lähtötietoihin pohjautuen. Ei anna kovin hyvää kuvaa kaupungin hallinosta ja päätöksentekokulttuurista.


Marleena Isomaa

Marleena Isomaa
398
Kallio/Laajasalo

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaava voidaan säilyttää mutta kaavan toteutuksessa tulisi ottaa huomioon alueen asukkaiden mielipiteet sekä luontoarvot.


Marko Hamilo

Marko Hamilo
388
Lauttasaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kasvu on liian hurjaa ja yleiskaavaan täytyy puuttua sen hillitsemiseksi.


Niko Laitinen

Niko Laitinen
428
Suutarila

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Päivi Hönö

Päivi Hönö
395
Lauttasaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet, on aika tarkastella asiaa uudestaan.


Sami Salonen

Sami Salonen
472
Jätkäsaari

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Samuli Voutila

Samuli Voutila
495
Vuosaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Mielestäni tulevan valtuuston tulee ottaa yleiskaava uudelleen käsittelyyn ja valmistellla se paremmin.


Teppo Marttinen

Teppo Marttinen
438
Kulosaari

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään.


Toni Randén

Toni Randén
457
Töölö

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.

Esa Lehtopuro

Esa Lehtopuro
182
Sörnäinen

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Nykyinen kaava perustuu vanhentuneille ja virheellisille faktoille


Hanna Varis

Hanna Varis
235
Viikinmäki

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaava ei ole mielestäni riittävän selkeästi laadittu. Lisäksi se tulee päivittää nykyisten tarpeiden mukaiseksi.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Maailma on muuttunut ja muuttuu nopeasti. Automaattiliikenne, etätyö, ilmateitse tapahtuva jakelu...


Jani-Pekka Leino

Jani-Pekka Leino
183
Pohjois-Haaga

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Maalima muuttuu voimakkaasti lyhyessä ajassa kuten olemme huomanneet, etätyö ja muuttovirrat tätäkautta ovat muutaneet suuntaansa, tämän takia myös yleiskaava tulisi rakentaa täysin uusiksi, ja tämän jälkeen tehdä erilliset ratkaisut.


Lauri Muranen

Lauri Muranen
192
Laajasalo

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Helsingin hyvää rakentamistahtia ei saa sabotoida.


1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Verkkokaupan kasvu ei ole voinut tulla yllätyksenä. Sen kehitys on nähty jo pitkään. Koronan mukana tuomia käyttäytymismuutoksia on täysin mahdotonta sanoa nyt. Aika näyttää palautuuko kehitys ennalleen vai tapahtuuko jotain suurempaa muutosta. Todennäköisesti jotain siltä väliltä.

Yleiskaava on nimensäkin mukaisesti varsin yleinen. Vasta varsinaisessa kaavoitusvaiheessa otetaan kantaa alueiden tarkempien suunnitelmien toteuttamiseen. On myös hyvä muistaa, että yleiskaava ei tarkoita, että kaikki sen mahdollistamat alueet rakennetaan, se antaa mahdollisuuden. Siksi en näe erityistä tarvetta yleiskaavan avaamiselle, koska tilannekohtaiset pohdinnat voidaan hyvin tehdä nykyisen yleiskaavan puitteissa.


Panu Heikkinen

Panu Heikkinen
142
Östersundom

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kuten kysymyksessä mainittu, elämme jonkinlaista murrosvaihessa ja korona-pandemia on kiihdyttänyt tätä. Tämän luokan muutokset ovat peruste yleiskaavan uudelleenarvioinnille.


Pentti Arajärvi

Pentti Arajärvi
124
Hakaniemi

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaavassa on kysymyksessä esitetyn kaltaisia ongelmia. Uusi yleiskaava tehdään tyypillisesti parinkymmenen vuoden välein ja mikään yleiskaava ei ole toteutunut sellaisenaan.

Aina tarvitaan asemakaavoitus, kun yleiskaavaa toteutetaan. Ongelmat ovat ratkaistavissa asemakaavoituksella. Lähivuosien asuntorakentaminen painottuu paljolti entisiin satama- ja rata-alueisiin (Jätkäsaari, Kalasatama, Sompasaari, Keski-Pasila) sekä rakennettujen alueiden tiivistämiseen.


Pirjo Kivistö

Pirjo Kivistö
171
Pitäjänmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Perusteltu ovat jo kysymyksessä.


Risto Kolanen

Risto Kolanen
172
Lauttasaari

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Etätyö kasvaa korona-aikana korostetusti. Virkistysalueiden merkitys on huomattava.


Sinikka Vepsä

Sinikka Vepsä
237
Puistola

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. 2016 laadittu yleiskaava on monissa kohdin epäonnistunut. Kysymyksessä oli mainittu kaikki ne syyt miksi siitä pitäisi luopua ja ensi valtuustokaudella laadittava uusi, parannettu yleiskaava.


Timo Kalema

Timo Kalema
161
Munkkiniemi

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaavaa pitää soveltaa järkevästi ja ottaa huomioon muuttuneet olosuhteet, jos muutokset arvioidaan pysyviksi.

Jarmo Kalpio

Jarmo Kalpio
1072
Itäkeskus

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Juuso Juntunen

Juuso Juntunen
1070
Vanhakaupunki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Kaisa Järvi

Kaisa Järvi
1071
Konala

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Kaupunkilaisia yhdistäviä avoimia tiloja lisää. Toimistorakennuksia on jo riittävästi ja liiketilojakin tarvitaan jatkossa vähemmän.


Tiina Ahva

Tiina Ahva
1065
Haaga

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kaavavalmistelussa asukkaita tulisi kuulla paremmin, ja kaavoitusprosessia uudistaa selkeämmäksi ja läpinäkyvämmäksi.


Toni Ahva

Toni Ahva
1067
Haaga

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Vanha on. Tuntuu, että kiireellä on suunniteltu. Nykyinen valtuusto ei ole tätä edes laatinut, joten uusi kunnanvaltuusto voi syventyä uuden laatimiseen.


Antonia Bäckman

Antonia Bäckman
654
Ullanlinna

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Björn Månsson

Björn Månsson
716
Tapanila

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaavaan jäi useita "valuvikoja", joita pitää asemakaavoissa korjata. Yleiskaava on mahdollistava, ei yksityiskohdiltaan sitova. Jollei onnistu, niin yleiskaava uusiksi!


Emma Ringbom

Emma Ringbom
729
Taka-Töölö

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Voimme suunnitella ja rakentaa Helsingin, joka toimii ja josta voimme olla ylpeitä myös tulevaisuudessa!


Juliane Fuchs

Juliane Fuchs
662
Töölö

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Satu Roberg

Satu Roberg
730
Munkkiniemi

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.

Fatma Yasa

Fatma Yasa
636
Pohjois-Haaga

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Henrik Nyholm

Henrik Nyholm
587
Herttoniemi

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Seuraavan yleiskaavan suunnittelu pitää ajallisesti muutoinkin aloittaa. Vastustin pikselimössökarttaa viimeksi, vastustan sitä edelleen. Uuden yleiskaavan tulee hahmottaa paremmin kulttuuri- ja luontoalueet niitä säilyttäen.


Ilkka Salonen

Ilkka Salonen
607
Kaarela

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Liian ahdas tontintäyttö täytyy estää. Väljyyttä jalankulkuun ja puita teiden vierustoille.


Irja Remekselä

Irja Remekselä
599
Suutarila

4. Muu vastaus. Yleiskaavan pitää olla jatkuvasti seurannassa muuttuvien olosuhteiden mukaisesti. Nykyinen tapa esittää yleiskaavaa on tavalliselle (ainakin minulle) asukkaalle hyvin vaikeasti hahmoteltava eli esitystapaa pitäisi muuttaa ymmärrettävämmäksi. MAL-sopimus ohjaa myös Helsingin kaavoitusta. (MAL-sopimus kuvaa valtion ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä tahtotilaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Sopimus perustuu kuntien yhteiseen seudulliseen maankäyttösuunnitelmaan, asuntostrategiaan ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.)


Jakov Gerchman

Jakov Gerchman
525
Katajanokka

4. Muu vastaus. Yleiskaavaa voidaan muuttaa, jos tällaiselle hankkeelle on todellakin tarvetta.


Laura Lintula

Laura Lintula
569
Vallila

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Vuoden 2016 yleiskaava on ylimitoitettu.


Outi Alanen

Outi Alanen
515
Ullanlinna

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Korona on tuonut jotain hyvääkin eli luonnon arvostamisen.


Riina Simonen

Riina Simonen
610
Eko-Viikki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Joko olisi laadittava uusi yleiskaava tai sitten nykyisen yleiskaavan soveltavista olisi muutettava. Minun pitäisi perehtyä asiaan lisää, että osaisin sanoa, miten paljon tuo soveltamisen muuttaminen voisi vaikuttaa.


Sami Heikkinen

Sami Heikkinen
535
Mellunmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Helsingissä on paljon tyhjänä olevia liike,- toimisto ja teollisuustiloja joiden käyttäminen tulisi ottaa huomioon ennen kuin aletaan rakentamaan uusia tiloja.


2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Samuel Adouchief

Samuel Adouchief
513
Suomenlinna

4. Muu vastaus. Tekninen ongelma, jonka vastaus riippuu kaavoituksen asiantuntijoiden lausunnoista. Kaavan on mahdollistettava yhteiskuntaa ja asukkaita palveleva ympäristön kehittäminen. Luulen että vain uudella yleiskaavalla saadaan lainmukaisesti kehitettyä kaavoitukseen saakka päätyviä päätöksiä paremmiksi.


Santtu Salmela

Santtu Salmela
606
Myllypuro

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kaupunkilaisten viihtyvyyttä tulisi edistää uudella kaavalla.muuttuneissa olosuhteissa.


Seppo Paakkinen

Seppo Paakkinen
588
Itä-Helsinki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Tottakai muuttuneet olosuhteet on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Erityisen tärkeää on säilyttää merellisen Helsingin saaristo ja rannat ihmisten virkistyskäytössä. Se on nyt entistä tärkeämpää asukasluvun kasvettua yli 650 000 asukkaaseen.

1. Yleiskaava olisi säilytettävä nykyisellään. Yleiskaava on monien erilaisten poliittisten näkemysten kompromissi eikä sitä ole syytä avata. Esitettyihin huoliin puututaan asemakaavoissa. Yleiskaava 2016 on merkittävä muutos koko Helsingin kaupunkisuunnitteluun, jossa uutta kaupunkia rakennetaan raideliikenteen varaan ilmastokestävästi. Tämä on todella merkittävä ajattelutavan muutos sen jälkeen, että olemme puoli vuosisataa rakentaneet kaupunkejamme saastuttava autoilun varaan. Tiivis kaupunkirakenne hajautetun rakentamisen sijaan säätää myös merkittävästi luontoalueita rakentamiselta. Ei ole myöskään mitään merkkejä siitä, että kaupungistuminen (ihmisten muutto maaseudulta kaupunkeihin) hidastuisi merkittävästi koronanpandemian takia.


Dolf Assmann

Dolf Assmann
774
Tapanila

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Pääosin se on toimiva, mutta asemakaavoissa on huolehdittava lähiluonnosta ja pyrittävä maltilliseen rakentamiseen. Jo rakennettujen alueiden yhteyteen rakennettaessa on otettava huomioon alueen ominaispiirteet ja rakennushistoriallinen merkitys. Samoin asukkaiden mielipidettä on kuultava.


Karla Loppi

Karla Loppi
832
Kallio

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaava on kaikkine kompromisseineenkin askel oikeaan suuntaan: se mahdollistaa kaupungin kehittämistä ympäristön kannalta kestävämmäksi, ja vastaa myös trendiin, jonka uskon toteutuvan: suurimmat kaupungit kasvavat eniten, näin myös Helsinki Suomen mittakaavassa. Soveltamista tehdään ketterämmin asemakaavatasolla ja kunkin rakentamis- ja kehittämishankkeen kohdalla erikseen, tietenkin, ja muuttuneet olosuhteet voidaan näissä huomioida. Yleiskaava ei sitä estä.


Leo Stranius

Leo Stranius
870
Käpylä

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Terhi Ainiala

Terhi Ainiala
767
Länsi-Pakila

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava. Yleiskaava on pääosin toimiva, mutta sitä konkretisoivissa ja soveltavissa asemakaavoissa tulee huolehtia siitä, että rakennetaan maltillisesti, säilytetään lähiluontoa ja osallistetaan asukkaita oikea-aikaisesti ja huolellisesti.


Tuomas Rantanen

Tuomas Rantanen
858
Roihuvuori

4. Muu vastaus. Hyväksytty yleiskaava on jatkosuunnitelmien pohjaksi laadittu yleissuunnitelma Helsingin maankäytön kokonaiskuvasta. Yhtään rakennusta ei tehdä vain yleiskaavan pohjalta vaan sitä tutkitaan ja tulkitaan asemakaavoissa, joissa voidaan päättää erikseen missä mittakaavassa kukin kohde toteutetaan jos ollenkaan. Seuraavan yleiskaavan valmistelu alkaa aikanaan ja se korvaa tämän. Viimeksi tehty yleiskaava oli erityisen merkittävä ympäristön kannalta siinä suhteessa että jopa kolmannes rakentamisesta määritettiin sijoitettavaksi nykyisille moottoriteiden suoja-alueille. Vastaava määrä muualle sijoitettuna olisi ollut todella vaikeaa vielä useamman luontokohteen osalta. Toisaalta joukkoliikenteen kannalta yleiskaava on käänteentekevä tähän asti autoiluun kasvuun nojanneen Helsingin historiassa.

Anna Arima

Anna Arima
1132
Maununneva

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Yleiskaava tulisi ehdottomasti päivittää nykyaikaan, sillä on julistettu biodiversiteettikato ja ilmastohätätila.


Aulikki Ristoja

Aulikki Ristoja
1141
Puistola

2. Yleiskaava olisi säilytettävä, mutta sen soveltamista olisi olennaisesti muutettava.


Chrisse Candolin

Chrisse Candolin
1133
Laajasalo

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Nykyinen yleiskaava ei enää vastaa ilmastokriisin ja pandemian aikakauden vaatimuksiin. Raakamaata rakentamiseen ei enää voi kaupungin viheralueilla, puistoissa ja aukioilla olla.


Daniel Csorba

Daniel Csorba
1135
Pajamäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Eija Korpelainen

Eija Korpelainen
1138
Pajamäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Kaikki edellä mainitut asiat ovat totta. Pajamäessä saimme yleiskaavan kumottua Patterimäen asuntorakentamisen ja Teknoksen viereen suunnitellun kävelykadun suhteen (jossa liuotinrekat olisivat iloisesti huristelleet tehtaalle), mutta nyt yleiskaavassa on tämän vuoksi reikä ja kaupunki hyödyntää sitä asemakaavoittamalle metsään taloja. Myös nämä reiät olisi hyvä saada tukittua.


Heidi Valo

Heidi Valo
1159
Taka-Töölö

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Luontoa ei nykytietämyksen mukaan saa tuhota enää yhtään: syynä mm. merkitys hiilinieluna, biodiversiteetti, asukkaiden terveys ja viihtyminen. Yleiskaava 2016 antaa aivan liian vapaat kädet luonnon tuhoamiseen, kerran tuhottua ei saa enää takaisin.


Inka Ritvanen

Inka Ritvanen
1152
Roihuvuori

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Maailman tilanne on toisenlainen kuin yleiskaavan laatimisen aikaan. Nyt on kaikista tärkeintä painottaa hiilineutraliutta (-negatiivisuutta) ja muita ekologisia seikkoja. Myös etätyötrendi ja muut muutokset (kenties inflaatio, matkustuksen väheneminen) vaikuttavat siihen, että suunnitelmia täytyy päivittää. Uuden kaavan laatimiseen tarvitaan paljon, paljon enemmän ekologista tietoutta ja planetaarista ekososiaalista sivistystä kuin mitä vanhan laatijoilla on ollut aikoinaan.


3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Mika Välipirtti

Mika Välipirtti
1160
Arabianranta

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Milla Tuormaa

Milla Tuormaa
1158
Torpparinmäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Yleiskaava on laadittava uudestaan enemmän monimuotoisuuden kadon uhkaa huomioiden. Rakentamista on hillittävä - perusteluita lisää eri viheralueiden suojaamisen yhteydessä. Rakentamiselle on laadittava tavoite suhteessa ympäryskuntien rakentamisen ja maaseudun kehittämisen kanssa.


Philippe Rua

Philippe Rua
1153
Pajamäki

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.


Tarja Niemi

Tarja Niemi
1146
Kalasatama

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa. Helsinkiläisiä pitää kuunnella.


Ursula Lähteenkorva-Nakai

Ursula Lähteenkorva-Nakai
1144
Aurinkolahti, Vuosaari

3. Muuttuneiden olosuhteiden vuoksi olisi ryhdyttävä laatimaan uutta yleiskaavaa.